Aktuellt‎ > ‎

Förtätning av Väsjöområdet

skickad 12 dec. 2011 03:53 av lomal_s@edu.sollentuna.se
Elevrådet träffade, fredag 9/12, Karin Sköld, exploateringsingenjör från kommunledningskontoret samt Mats Lindström, planarkitekt. Sköld och Lindström är tjänstemän som arbetar med Väsjöområdet. De visade och berättade hur området är planerat att förtätas. 

Tjänstemännen ville höra elevernas synpunkter inför förtätningen av området. De visade bilder på olika lekplatser, badplatser, byggnader och annat. De svarade på elevernas frågor och vi “flög” runt i deras dataprogram och kunde se hur området kan tänkas att se ut i framtiden. Vi fick också “flyga” in i bostäder och se hur de var planerade inuti. Några elever fick “provflyga” själva. 

Frågor som eleverna tyckte var viktiga var: 

  • tillgången till Sportfältet för eleverna på Rösjöskolan, skogsvägen dit, 
  • lekplatser i området,
  • tillgång till badplats vid Väsjön,
  • behovet av fler planer.

En viss oro för ökad trafik fanns också.

Avslutningsvis blev vi ombedda att rita hur vi tycker att Sportfältet ska se ut i framtiden. Ni som väljer att göra detta - lämna teckningarna till Jonas Bolander så ser han till att lämna dem vidare.

Tjänstemännen ville ha en fortsatt kontakt med oss, använda oss som ett bollplank. Ett förslag var att det ska finnas en mindre grupp elever som fungerar som representanter för skolan när det gäller detta.