Aktuellt‎ > ‎

Föreläsning om motorik och lärande 9 mars

skickad 25 feb. 2016 10:16 av Okänd användare

Föräldrarådet på Rösjöskolan bjuder in till en föreläsning kring motorik och lärande, och hur vi kan använda det för att hjälpa våra elever att lyckas så bra som möjligt i skolan.


Onsdagen den 9 mars kl 18.00 - 19.30  i Rösjöskolans skolrestaurang.

Föredragshållare är Kennet Fröjd.


Det finns mycket inom elevers motoriska utveckling som kan ha stor påverkan på elevernas lärande i skolan inom alla skolämnen. Något som är väldigt positivt att den motoriska utvecklingen inom olika områden går bra att påverka med rätt och specifik träning utifrån varje elevs behov. Beroende på varje elevs individuella behov kan motorisk träning/motoriskt lärande gynnsamt påverka sådant som exempelvis koncentrationsförmåga samt indirekt också förmåga att läsa och skriva. Förmåga att delta i lekar och spel med allt vad det innebär i form av delaktighet, hälsa, välmående och social utveckling påverkas också i hög grad av motoriken. Fysisk aktivitet i ungdomsåren har även en stark koppling till arbetsminnet, som är viktigt för att tillgodogöra sig studierna i skolan.


Rätt anpassad och individualiserad motorisk träning kan med fördel inkluderas inom den ordinarie skoldagen och gärna också via nära samverkan skola-fritids. På Rösjöskolan förbereds för närvarande en satsning på dagligt motoriskt lärande i grundsärskolan samtidigt som viss personal i grundskolan också genomgår utbildning på området för att hela Rösjöskolan skall börja dra nytta av motorisk träning och fysisk aktivitet för att stärka lärandet och elevernas möjligheter att nå sin fulla potential.Kennet Fröjd arbetar som biträdande rektor på Rösjöskolan, med ansvar för grundsärskolans verksamhet. Kennet har de senaste åren arbetat nationellt och internationellt med utveckling av högskoleutbildning för personer med utvecklingsstörning och med att förbättra möjligheter till livslångt lärande. Han har i nära 30 år arbetat med undervisning, träning, utveckling och forskning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Under 14 år var han chef för Riksidrottsförbundets nationella utvecklingscentrum för parasport, i 5 år chef för det internationella kansliet för idrott för personer med utvecklingsstörning samt under 2 år forskningsledare vid Högskolan i Gävle. Kennet är också författare till läromedel inom inkluderad undervisning och anpassad fysisk aktivitet samt inom träning för idrottare med utvecklingsstörning.Comments