Aktuellt‎ > ‎

Flaggning på halv stång

skickad 22 feb. 2016 03:31 av Okänd användare
Idag flaggar vi på halv stång. Pia Hed-Andersson, speciallärare på Rösjöskolan sedan 1996, har avlidit efter en tids sjukdom. Under hösten 2015 arbetade Pia som speciallärare för åk 3 och 4 och ingick i skolans elevvårdsteam. Pia har arbetat som lärare och speciallärare i Sollentuna kommun i 40 år och har under sin tid bl a haft kommunövergripande uppdrag som matematik- och språkutvecklare. Vid sidan av sin lärartjänst i kommunen har Pia bl a författat läromedel i svenska för lågstadiet och undervisat blivande talpedagoger. Pia var en mycket uppskattad kollega med stort hjärta och stor omsorg för både elever och kollegor. Pia blev 60 år. 

I skolans personalrum finns en kondoleansbok som finns på plats hela veckan. Om andra än personal vill skriva i den så kan ni kontakta skolans reception. Vi kommer under skoldagen att tala med våra klasser om varför vi flaggar på halv stång.
Comments