Aktuellt‎ > ‎

Dags att anmäla till modersmålsundervisning!

skickad 14 mars 2014 05:55 av Okänd användare
Senast 1 april ska anmälan skickas till  Centrum för integration och flerspråkighet. Blankett finns på skolan och kommunens hemsida. Från och med årskurs 1 har elever rätt till undervisning i modersmålet. Det har man om en eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål. Eleverna ska ha ha grundläggande kunskaper i språket. Ansökan ska göras för elever som inte tidigare deltagit i sådan undervisning. Elever som önskar fortsätta med undervisning i modersmålet behöver inte göra ny ansökan, men om man vill sluta måste man säga upp platsen.
Comments