Aktuellt‎ > ‎

Betr ventilationen på skolan

skickad 13 juni 2011 00:58 av Okänd användare
Med anledning av artikeln i lokaltidningen Mitti Sollentuna där Rösjöskolan förekom bland de skolor som fått nedslag på ventilationen vill vi klargöra vissa fakta.

De anmärkningar på ventilation och inomhusluft som gjordes är samtliga åtgärdade. Anmärkningarna som gjordes var i förskoleklassernas lokaler (de som ska rivas i samband med inflyttningen i vårt nya skolhus) där en del av ventilationssystemet felaktigt var avstängt. Den startades upp direkt har fungerat sedan dess. I dessa lokaler är ventilationssystemet av en äldre typ som dessutom kräver att man vädrar i större utsträckning. Det fanns även anmärkningar på särskolans lokaler (de grå paviljongerna som också ska bort i samband med att vi flyttar in i nya skolhuset) där den manuella vädringsfunktionen på ventilationsaggregaten inte användes i tillräcklig utsträckning. Detta är åtgärdat och personalen informerad om hur de ska sköta vädring (även dessa lokaler ska vädras i samband med raster). 

I skolans huvudbyggnad fick vi inga anmärkningar på ventilationen. Vi har dock under vintern haft problem med ventilationen i framför allt A-huset. Det berodde bland annat på att luftintagen på taket snöade igen. Systemet har dessutom varit mycket känsligt och stängde av sig självt när vi vädrade för mycket. Det är nu inställt i ett mindre känsligt läge och har sedan en längre tid fungerat utan avbrott. 

Idag upplever vi att vår inomhusluft är god och att ventilationen fungerar som den ska.
Comments