Aktuellt‎ > ‎

Ansökan om undervisning i modersmål

skickad 9 mars 2016 04:13 av Okänd användare
Elever (från årskurs 1 och uppåt) vars förälder/vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål och där språket används dagligen i hemmet kan ansöka om modersmålsundervisning.
Vårdnadshavare gör ansökan senast 1 april (till CIFS). Blankett kan fås från skolan. Ingen ny ansökan behöver göras om eleven redan deltar i sådan undervisning, men man ska säga upp platsen om man inte önskar fortsätta. 

Comments