Välkommen till Rösjöskolan, skolan där vi kan, vill och vågar! Vår skola ligger i Edsberg, Sollentuna, med skogs- och ängsmark inpå knuten och promenadavstånd till Rösjön. I Rösjöskolan går drygt 600 elever från förskolans minsta barn till våra äldsta elever i skolår 6.


S som i stubbe
http://ros-vaxthuset.blogspot.se/2015/09/vaxthusets-veckobrev-38-2015.html

111
Bildens hemsida
https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/rosjobild2/home/utstaellning-edsbergs-centrum111
Skolavslutning
Skolavslutning torsdag 9.00

111
Resa till fjärran land
Jorden runt på 20 minuter

111
Utställning - Bild och form
Utställning Bild och formAktuellt
 • Skolan stängd Under veckorna 28-30 är skolan stängd. Vi är åter på plats 1 augusti.
  Inlagd 29 juni 2016 00:16 av Mikael Gustafsson
 • Skolavslutning torsdag 9.00 Välkomna att närvara vid vår avslutning torsdag den 16 juni! Klockan 9.00 startar det på skolgården.
  Inlagd 14 juni 2016 00:34 av Ulla Backman
 • Lite "happenings" vecka 23 På onsdag denna vecka är det "Crazy Hairday". Eleverna är välkomna att komma till skolan med en härlig frisyr om de vill. På fredag eftermiddag är det "Talangfight". Vi hoppas ...
  Inlagd 7 juni 2016 00:17 av Eva Axelsson
 • Fritidshemmens dag 10 Maj Imorgon firar Rösjöskolan Fritidshemmens dag.Vi startar kl 13:30 och håller på till 16:00.Hoppas på en härlig, solig dag 
  Inlagd 9 maj 2016 07:05 av Eva Axelsson
 • Rösjöskolan sjunger in våren Fredag 29/4 klockan 13.00 samlas vi på skolgården för att sjunga in våren. Det blir allsång och alla årskurser leder var sin sång. Välkomna att lyssna och delta
  Inlagd 22 apr. 2016 05:38 av Ulla Backman
 • Halv studiedag torsdag 28/4 Skoldagen slutar 12.30. Då tar fritids över.
  Inlagd 22 apr. 2016 05:36 av Ulla Backman
 • Rösjöskolan i morgonsoffan Se och lyssna på Måns Möller när han berättar om Rösjöskolan! Klippet är från TV4 2016-04-21.Måns Möller i TV4 Play
  Inlagd 21 apr. 2016 22:53 av Erika Lönn
 • Halv studiedag onsdag 13/4 Skoldagen slutar 12.30 onsdag den 13 april för att det är studiedag för lärarna. Fritids är öppet som vanligt för inskrivna elever. (Detta har meddelats tidigare)
  Inlagd 8 apr. 2016 00:28 av Ulla Backman
 • Kvarglömda kläder Det är alldeles för mycket kläder som glöms kvar i skolan! Nu har vi samlat ihop det mesta. Under vecka 14 och 15 kan ni besöka trapphuset vid entrén och ...
  Inlagd 31 mars 2016 07:04 av Ulla Backman
 • Rullstolsbasket Särskolans lärare har studiedag och passar på att träna rullstolsbasket på Bosön.
  Inlagd 24 mars 2016 06:35 av Mikael Vikström
 • Ansökan om undervisning i modersmål Elever (från årskurs 1 och uppåt) vars förälder/vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål och där språket används dagligen i hemmet kan ansöka om modersmålsundervisning.Vårdnadshavare gör ...
  Inlagd 9 mars 2016 04:13 av Ulla Backman
 • Föreläsning om motorik och lärande 9 mars Föräldrarådet på Rösjöskolan bjuder in till en föreläsning kring motorik och lärande, och hur vi kan använda det för att hjälpa våra elever att lyckas så bra som möjligt i ...
  Inlagd 25 feb. 2016 10:16 av Mikael Gustafsson
 • Påminnelse om studiedag Måndagen den 7/3 (första dagen efter sportlovet) är det halv studiedag. Skolan slutar då 12.30. Därefter håller fritids öppet för inskrivna elever.
  Inlagd 25 feb. 2016 04:24 av Ulla Backman
Visar inlägg 1 - 13 av 252. Visa mer »


Sommarlov


Sollentuna 16 juni 2016


Nu är skolan slut för det här läsåret och för en gångs skulle ser det ut att bli regn på avslutningen. Det kommer inte att hindra våra avgångselever att tåga med fana till pampig orkestermusik och bli avtackade för sina förtjänstfulla år på Rösjöskolan.


I maj hade jag förmånen att få åka på en studieresa till Reggio Emilia i Italien tillsammans med Titti, Madvei, Emelie och Nadja från vår förskola. Det var en helt fantastisk upplevelse att få möta en stad som så tydligt tagit ställning för barnen och för barnens självklara plats i samhället. Här nedan kan ni läsa Tittis intressanta reflektioner från studieveckan.


Trevlig sommar,


MickeReggio Emilia, maj 2016


En fantastisk vecka där vi fått möta en stad som ägnat sin kraft åt lärandet med ett gemensamt ställningstagande att investera i de yngsta barnen. Redan 1913 tog man som stad ett kommunalt ansvar för att skapa en god pedagogisk verksamhet för barnen och hade för tiden innovativa tankar kring lärande. Innovation har varit ett ledord från början och man ser på barnen som resurs av tillförare av innovativt tänkande. Bandet mellan barnen, förskolorna och staden är väldigt starkt och det finns en ömsesidighet mellan staden och förskolorna. Förskolorna vill berätta för staden och staden för förskolorna. Att sätta barnet i centrum är ett grundläggande värde och en stark politisk handling. Det finns en stark koppling mellan pedagogik, didaktik och politik som tar sin utgångspunkt i värnandet av en demokratisk hållning där olikhet ses som en tillgång och möten mellan olika människor, tankar, åsikter och institutioner utgör ett grundläggande värde.


En förskola som är öppen mot samhället och det som pågår runtomkring, i staden och i världen. En djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds med en inneboende drivkraft att växa, lära och utvecklas. Förskolorna har redan från början intagit en forskande hållning med ett intresse för att förstå hur barn lär. Man står i stark relation till aktuell forskning inom många olika vetenskaper: pedagogik, didaktik, neurologisk forskning, konstvetenskap, mm, mm. Många är de forskare som man fört och fortfarande för en dialog med, ex nobelpristagaren i ekonomi, James Heckman och den amerikanska pedagogen och utvecklingspsykologen Howard Gardner som är känd för att ha lanserat teorin om multipel intelligens. I Reggio Emilia pratar man om en ”hundraspråklighet”, som ett uttryck för barnens rätt att få uttrycka sig på många olika sätt, med många olika ”språk”. Man menar att barn från början har denna förmåga men att människor i takt med mötet med skola och kultur tas ifrån dessa förmågor, då samhället högre värdesätter det kognitiva tänkandet och det talade och skrivna språket.


Loris Malaguzzi (1920-1994) folkskollärare, psykolog, barnomsorgschef och den stora förgrundsgestalten för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia har formulerat detta i sin dikt ”Ett barn har hundra språk”:


Ett barn

är gjort av hundra


Barnet har hundra språk

hundra händer

hundra tankar

hundra sätt att tänka

att leka och att tala på

hundra alltid hundra

sätt att lyssna

att förundra att tycka om

hundra lustar

att sjunga och förstå

hundra världar

att uppfinna

hundra världar

att drömma fram


Ett barn har hundra språk

(och därtill hundra hundra hundra)

men berövas nittionio.

Skolan och kulturen

skiljer huvudet från kroppen.


Man ber barn;

att tänka utan händer

att handla utan huvud

att lyssna men inte tala

att begripa utan glädjen i

att hänföras och överraskas

annat än till påsk och jul.


Man ber dem:

att bara upptäcka

den värld som redan finns och

av alla hundra

berövar man dem nittionio


Man säger dem:

att leken och arbetet

det verkliga och det inbillade

vetenskapen och fantasin

himlen och jorden

förnuftet och drömmarna

är företeelser

som inte hänger ihop.


Man säger dem:

att det inte finns hundra

Men barnet säger:

Tvärtom, det är hundra som finns.


Loris Malaguzzi förmedlar i sin dikt vikten av att barn får använda alla sina uttryckssätt och att de får möjlighet att skapa förbindelser mellan dem. Han menar att barn måste få tillgång till att uttrycka sig med bilder, dans, matematik, teater, lera, musik, mm och att detta i sig möjliggör och skapar förutsättningar för ett fördjupat lärande. Malguzzi talar också om förundran som en viktig del av lärandet. Förundran i mötet med nya fenomen, som väcker frågor och skapar nyfikenhet till ett fortsatt undersökande, utforskande och lärande.


Reggio Emilia vill inte vara en pedagogisk modell utan snarare en pedagogisk filosofi som lever i samklang med det som är aktuellt för den tid vi lever i just nu och här. Innovation och delaktighet, en positiv framtidstro och en vilja att fostra engagerade och ansvarstagande medborgare med ett utvecklat kritiskt tänkande och en självklar inställning att allt är möjligt att påverka och förändra om vi gör det tillsammans.


Titti Rylander, bitr rektor och förskolechef.


https://play.spotify.com/album/19ePMYI8scK2EJ1awvQTdT


 

Rösjöskolans TwitterDu måste vara inloggad för att kunna lägga till gadgets som bara är synliga för dig