Startsida

Det började med begreppet 
pedagogisk dokumentation.

Nu ser vi
att det är en del i vårt 
systematiska kvalitetsarbetet.

I Sollentuna delar vi gärna med oss av det pedagogiska utvecklingsarbetet som pågår.


Begrepp att uppmärksamma:
Analysera
Följa lärandet
Kontinuerligt arbete
Pedagogisk dokumentation
Reflektera
Relationer
Rhizomatiskt tänkande
Systematisera
Utveckla
Utvärdera