Startsida


"At heart science is very simple,
it is about asking questions
and looking for answers,
something little kids do every day"Varför arbeta med naturvetenskapliga experiment?
  • Förklara vår omvärld
  • Lära sig problemlösning
  • Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem.
Hur?
  • Iaktta likheter och olikheter
  • Beskriva
  • Jämföra
  • Utgå från barnets vardagsvärld
  • Ordna och se mönster