Riddare

skickad 19 jan 2012 06:43 av Emil Franzén ‎(Helenelundsskolan)‎   [ uppdaterad 19 jan 2012 06:52 ]


Riddare

skickad 19 jan 2012 06:40 av Emil Franzén ‎(Helenelundsskolan)‎   [ uppdaterad 19 jan 2012 06:50 ]


Riddare kom till i slutet av 1200-talet och dog ut i mitten av 1500-talet. Ordet riddare betyder ryttare. En riddare har rustning, vapen och häst.

Riddaren blev populär i slutet av 1200-talet och dog ut i mitten av 1500-talet när kanoner och pistoler kom till. Då blev rustningen för klumpig att använda i strider så riddare dog ut och byttes ut mot soldater.

En riddare bestod av en rustning gjord av järn under rustningen hade man ringbrynja som bestod av sammanflätade järnringar. Dem använde svärd och ibland slägga, såklart hade dem sköld annars skulle de få pilar/svärd i bröstet.

Riddare red alltid på hästar för att om inte riddaren hade någon häst så var det inte en riddare. Hästen var riddarens bästa vän.

Riddare behövde aldrig betala skatt till kungen och kyrkan.

Rikard I Lejonhjärta (1157-1199) var en kung över England som samtidigt var en riddare som ledde kriget mot Salladin i det heliga landet som dom vann.

Jeanne d'Arc (1412-1431) var en kvinnlig riddare som nu är Frankrikes nationsymbol tyvärr blev hon dömd till kätteri och brändes på bål.

Frågor:
1. Vad bestod en riddare av?
2. Vem var Rikard I Lejonhjärta?

Källhänvisning:
KRIGARE
Orginaltitel: Warrirors
Text copyright © 2007 av James Harpur
Översättning: Leif Jacobsen

Wikipedia (2010) Rustning Internet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rustning

Bilden är tagen från Mellan himmel och jord (2010) Internet: http://blogg.passagen.se/yellowsun/entry/romantik

1-2 of 2