Startsida

Vikten av att lära sig
leka, tänka och känna
matematiken i vardagenSyftet med projektet är att hitta matematik för de allra yngsta. Matematik börjar redan hos det minsta barnet.

"De första erfarenheterna är mycket viktiga för hur nyfikenhet på och lust för matematik utvecklas. Redan i tidiga år har barn informellt kunnande i och om matematik. Detta kan tas tillvara i olika situationer och fördjupas genom medvetet arbete."

Doverborg, E. 2008, s.5Nyhet!
Helt ny flik "Lyssna, rita, räkna"