Startsida

Leken är hjärtat i verksamheten

Turebergs förskolor i Sollentuna beskriver här sitt arbete med att ge barn anpassad intensiv lekträning i liten grupp
 
Leken är basen i verksamheten
 
Alla barn behöver få lära sig de rätta koderna och behärska rollekar.
 
Lekform som fortsätter inne på avdelningarna efter träning 
 
Barnen längtar till lekgruppen

Vi började med arbetet för att vi hade barn som så tydligt behövde träna sin förmåga att leka och då särskilt i grupp.


 
Samspel
Lek-koder
Språk
Turtagning
Koncentration