Välkommen‎ > ‎

Nyhetsarkiv

Kommunen har stora driftsproblem när det gäller mail, men även andra av komunens system. Vilket har gjort att vi i skolan varken har kunnat svarat eller läsa skolans mail. Vi hoppas att allt kommer att återgå till det normala inom en snar farmtid.

Vissa av oss kan nu fom torsdag läsa och skicka mail. Vi kommer dock inte åt alla våra dokument mm. Blir det långvarigt får vi problem med skriftliga omdömen t ex. Hoppas det snart är avhjälpt!


Skolan har ett gemensamt föräldramöte i matsalen för år F-5 den 13/9 kl.18.30-20.30

Rektor hälsar välkommen till läsårets första föräldraråd 7/9 kl. 18.30-20.00

22/8 Skolstart med upprop kl. 09.00. Sedan vanlig skoldag.