Ordnings och trivselregler

- Du som elev lämnar personliga tillhörigheter/värdesaker hemma, eftersom var och en ansvarar för dessa.

- Du som elev, hänger upp ytterkläderna i respektive kapprum.

- Du som elev, skjuter alltid in stolarna vid borden och plockar bort eventuellt skräp/papper efter varje lektion (efter sista lektionen för dagen ställs stolarna på bordet), efter lunchen torkas även din plats/bord av.

- Du som elev, bidrar till en god arbets- och lärandemiljö genom att du går, samtalar med och lyssnar på andra, på ett tryggs och respektfullt sätt.

- Du som elev är, rädd om skolans och andras material och inventarier.

- Du som elev, använder ett vårdat språk.

- Du som elev, passar tider och har med dig rätt material/utrustning till skolan och lektionerna.

- Du som elev, kan arbeta och leka med andra och hjälper/bjuder särskilt in de som har lätt att bli ensamma.

- Du som elev, anmäler felaktigheter/skador på material eller inventarier, ev. olyckor eller tillfällen när någon behöver hjälp till någon vuxen.

- Du som elev, bemöter andra som du själv vill bli bemött dvs. enligt våra rättigheter och skyldigheter (förståelse, ansvar, respekt och trygghet).

- Du som elev, lämnar aldrig skolgården utan att ha pratat och kommit överens om detta med någon vuxen.

- Du som elev, tar inte med dig ätbara saker utan överenskommelse med någon vuxen samt undviker parfymer pga. allergier.