Skolans värdegrund

Kärrdalsskolan baserar värdegrunden på

Respekt - Omtanke - Trygghet

 

Så här arbetar personalen på Kärrdalsskolan
- vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade
- vi godtar ingen som helst mobbning
- vi visar ett tydligt och respektfullt beteende mot varandra och våra
  besökare
- vårt medvetna förhållningssätt ska ansvarsträna eleverna
- vi vuxna är konsekventa
- vi har positiva förväntningar på elever och vuxna
- vi uppmuntrar varandra
- vi ger varandra positiv feed – back
- vi lyssnar aktivt på varandra
- vi medverkar till att kommunikationen mellan oss på Kärrdalsskolan är
  rak och öppen
- vi formulerar rimliga regler som är möjliga att aktivt följa upp av alla 
   (då menas i allmänna utrymmen)

 

Så här vill vi elever på Kärrdalsskolan vara mot varandra
- alla får vara med- vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade
- vi får vara med och säga vad vi tycker
- vi får tänka vad vi vill, men inte säga vad som helst
- vi retar inte varandra
- vi ljuger inte
- vi säger förlåt, om vi gjort något dumt
- vi tänker på vårt språk
- vi har roligt tillsammans
- vi tröstar varandra om någon är ledsen
- vi tar ansvar för det vi gör
- vi städar upp efter oss
- vi är bra kompisar
 

 Jag som förälder bidrar med:
- att jag respekterar skolans värdegrund och regler
- att jag diskuterar detta hemma med mitt barn
- att jag läser information från skolan tillsammans med mitt barn
- att jag tar del av skolarbetet och gemensamt med personalen löser
  eventuella problem
- att jag är en god förebild
- att jag agerar om jag ser eller hör något som står i strid mot skolans
  värdegrund
- att jag uppmuntrar mitt barn och stöttar med hemuppgifterna
- att jag kommer på besök i skolan