För kontaktuppgifter till personal på skolan se Skolplattformen