Organisation‎ > ‎

Kontaktuppgifter

Kärrdalsskolan - Besöksadress Lomvägen 23, 19256 Sollentuna
Vägbeskrivning Reseplanerare - Sjöbergs centrum
Kärrdalsskolan - Postadress Box 8074, 192 08 Sollentuna
E-post (se i första hand nedan eller under personal): karrdalsskolan@edu.sollentuna.se
Frånvarorapportering (07.00-08.00 alt. telefonsvarare): 08 - 57 92 29 51
ADMINISTRATION
Skolsekreterare: Ludmilla Wernerhjelm 08 - 57 92 29 51 epost
Vaktmästare/It-tekniker: Björn Sandqvist 073 - 915 13 76 epost
Btr-rektor: Fritidshem och skola Stefan Olofsson 08 - 57 92 29 55 alt. 073 - 915 26 40 epost
Btr-rektor: Förskolan Charlotte Ryhre 08 - 57 92 29 54 alt. 073 - 915 22 75 epost
Btr-rektor: Mimer och Grundskola Anna Hammarhjelm 08 - 57 92 22 04 alt. 073 - 915 22 54 epost
Rektor: Helena Patel 08 - 57 92 29 52 alt. 073 - 915 23 97 epost
ELEVHÄLSA
Skolsköterska Karin Kask 0739 15 26 99 epost
Skolläkare Niklas Hjorth epost
Skolkurator Linnea Froby Thorsell 0739 15 21 21 epost
Skolpsykolog Christina Sanson epost

FÖRSKOLOR

Sjörövaren 08 - 758 38 63
Storken 08 - 92 92 64
FRITIDSHEMSAVDELNINGAR
Ugglan - Förskoleklass 073 - 915 23 83
 073 - 915 23 86
Talgoxen - Åk 1 073 - 915 26 42
Falken - Åk 2 073 - 915 26 45
Örnen - Åk 3 073 - 915 16 16

Kärrdalsgården 08 - 758 10 15
LSS (Svalan) 073 - 915 26 88
MIMER 073-915 20 94