Organisation‎ > ‎

Skolledningsinformation

  Information 2017-08-03

   

  Jag har nu hunnit jobba på Kärrdalsskolan i en vecka. Kul och skönt att komma igång!

  Här kommer lite blandad information inför ht-17.


  Välkommen till Charlotte Ryhre ny bitr rektor med ansvar för förskolan. Hon kommer senast från Österåkers kommun där hon har jobbat i många år.


  Under sommaren har en del av personalen på skolan valt att sluta hos oss av olika anledningar, se nedan. Vi har haft turen att lyckas bra med rekryteringar av nya personer där de allra flesta har lång erfarenhet. Pga uppsägningstider är några på plats först i september och vi ber er där att ha lite tålamod. Detta gäller bla vår nya skolsköterska, vi löser förstås akuta frågor på skolan men ber er att kontakta er Vårdcentral om det är något som ej är akut.


  15-16 augusti har all personal planeringsdagar. Det gäller hela vår verksamhet: förskola, fritidshem samt skola. Vi ska jobba med nästa års fokusområden: trygghet och ökade studieresultat. Om ni har behov av omsorg, kontakta då ansvarig skolledare direkt.


  Utvecklingssamtal för år 1-6 blir under v 39 och i första hand den 28/9. Inbjudan kommer.


  Välkomna tillbaka när terminen börjar den 21 augusti!

  /Helena Patel, ny rektor


  Åk 1. Klara Hörmark - Lena Efraimsson

  Åk 2. Masha Jebrand - Linda Ireblad Harris

  Åk 3. Ann-Christine Groth - Amelie Öberg

  Åk 4. Karin Sandell - Gunnel Körner

  Åk 5. Thomas Ahlperby - Marina Nygård Oberger

  Åk 6. Zaira Perdigon Parola - Richard Dazley

  Textilslöjd - Helene Kåberg

  Träslöjd - Anna Bjärnlid

  Musik - Vakans, rekrytering pågår

  Idrott - Jessica Brissman, Thomas Ahlperby

  Bild - Vakans, rekrytering pågår

  Skolsköterska - Karin Kask

  Kurator - Linnea Froby Thorsell


  Hej!


  INFORMATION - 2017.05.04


  Som ni kanske redan uppmärksammat så är det nu klart och officiellt med ny rektor på Kärrdalsskolan, mer info om detta hittar ni på startsidan under Nyheter.


  Inför kommande läsår så har det vid föräldrarådet under våren även frågats efter vem som blir lärare i vilken klass. Vi är ju indelade i tre arbetslag Förskoleklass (Ugglan), skolår 1-3 (Koltrasten samt skolår 4-6 (Korpen). From detta läsår så är ju medarbetarna i förskoleklassen alla förskollärare samt en barnskötare med tanken att inte behöva börja om med nya kollegor (tidigare var det 2st lärare som gick ner och följde grupperna tom skolår 3). Hjulet som ligger i skolår 1-3 är därmed att när man lämnar en trea börjar man om med en etta, likväl som när man lämnar en sexa så börjar man om med en fyra.


  Skolår Fssk tom skolår 6 kommer utifrån detta bemannas enligt följande, under förutsättning att inga förändringar innan läsårsstart, vi kommer återkomma ang. vem som har A resp B - klasserna när detta är klart.  Klass

  Klasslärare/Mentor

  Fssk

  Simone Moosmann, Jessica Randqvist, Annika Hammerin/Eliasson, Camilla Arnér, Anita Nylin

  Åk 1

  Klara Hörmark, Lena Efraimsson

  Åk 2AB

  Anne-Maria Lindblad, Cecilia Lavenius

  Åk 3AB

  Satu Wrigstedt, Anki Groth

  Åk 4

  Karin Sandell, Gunnel Körner

  Åk 5AB

  Marina Nygård/Oberger, Thomas Ahlperby

  Åk 6AB

  Johanna Wik, Zaira Perdigon


  Språkbruksprojektet

  Som startades v.17 rullar på enligt plan. Alltid utmaningar med att starta liknande saker i slutet av ett läsår, samtidigt ser vi det som ett viktigt område att arbeta med, likväl som att erfarenheter från denna period kommer att kunna dras till en ev. ny omgång nästa läsår.


  Skolplattformen

  Informationsbrev 2 bör nu ha nått alla vårdnadshavare, där ni också fått era inloggningsuppgifter. Inloggningen sker som sagt via kommunens hemsida: sollentuna.se


  Fokus och prio under vårens avslutande del är att ni säkrar att ni kan logga in, uppdaterar kontaktuppgifterna efter behov samt blir bekväm med att frånvarorapportera ert barn (som vanligt dag til dag mellan 07.00-08.00).


  Vi på skolan kommer arbeta vidare med vissa praktiska saker initialt gällande veckobreven placering i skolplattformen samt utifrån kommande workshop på måndag 8/5 kring bedömning och kunskapsrum för att vara förberedda inför kommande läsår.


  Kommande renoveringar

  Sen tidigare har vi informerat om att lokalerna för skolår 1-3 samt stora korridoren som binder ihop de olika skolår kommer renoveras. Planen är fortfarande att detta kommer ske under sommaren, byggmöte är planerat till den 16/5. I dagsläget vet vi därmed inte något om hur detta ev. påverkar verksamheten, men det kan bli så att vi behöver se över alt. rum för någon enstaka klass i slutet av detta eller i början av nästa läsår.


  Detta har hänt ...

  Positiva inslag de senaste veckorna har varit förskoleklassen och treornas besök på Naturskolan, Simmningen med förskoleklassen och skolår 2  Utsmyckningen och synliggörandet av diverse arbeten och aktiviteter runt om i skolans lokaler. På fritidshemmet har man även arbetat vidare med samarbetsprojektet med ÅVA-Gymnasium där studenter från fritidsprogrammet varit med och kört olika TEMA-projekt, detsamma gäller samarbetet med Sollentuna fotboll.


  Övrigt under vårterminen sista veckor ...

  Under denna vecka har ett par lärare deltagit i olika workshop på SETT-mässan i Kista med fokus på gameification/programmering, Micro-bits, Vektor samt STL (skriva sig till läsning), delning och kamratrespons, UDL  Nättroll, fejknews,  Källkritik 2.0 etc.


  Nästa vecka har skolår 3 en teaterföreställning i matsalen, skolår 4 kommer besöka Storholmens vikingaby veckan därefter, båda som en del i Skapande skola projektet.

  Kul gällande detta är att vi även beviljats ett bidrag inför kommande läsår.


  V.20 kommer vi tillsammans med eleverna genomför en gårdsstädning, något vi gör en gång på både vår och hösttermin. V.21 är det friidrottsdag för skolår 4-6 och V.22 onsdag 31/5 bjuder vi enligt tradition in till Hela huset lever mellan 17.00-19.00. Innan det är dags att sedvanligt avsluta sista veckan med bland annat brännbolls- match mellan eleverna i skolår 6 och personal, följt av en avslutningsmiddag för dem samt skolavslutning på torsdag den 15/6.


  Vackert väder

  Efter en rätt sval inledning på den efterlängtade våren så har vi nu haft en lite varmare period. Med anledning av detta så ber vi er hjälpas åt att påminna eleverna om att det inte alltid är så varmt som det verkar och därmed fortsätta ha anpassade kläder på sig under rasterna, likväl som både keps och solskydd kan vara av värde för skydd mot solen.  2017.04.10 - HÄNDELSEN I STOCKHOLMS CITY

  Idag höll vi likt övriga Sverige en tyst minut för händelsen i fredags. Vidare delges här under senaste informationen från Barn och ungdomskontoret, denna går i mångt och mycket igen i den information vi tidigare delgett:

  "Med anledning av händelsen vid Drottninggatan i Stockholm i fredags har Sollentunas förskolor och skolor beredskap för krishantering.
  Barn- och utbildningskontoret i Sollentuna är beredda att stötta förskolor och skolor i krishantering vid behov. Ta kontakt med ert barns skola, antingen elevhälsan eller rektorn, om ni har funderingar eller känner oro.
  - På vårdguiden finns information om vård och stöd i samband med händelserna i centrala Stockholm. Till vårdguidens webbplats (Länk till annan webbplats, https://www.1177.se/Stockholm/)
  - På bris webbplats finns information om hur du kan prata med barn om händelsen i centrala Stockholm. Till bris webbplats (Länk till annan webbplats, https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/sa-kan-du-prata-med-barn-om-handelsen-i-centrala-stockholm/)
  - Stockholms läns landsting kan tillhandahålla informationsskrifter för den som varit med om en allvarlig händelse. Skrifterna finns att ladda ner på både svenska och engelska på katastrofpsykologi.sehttp://katastrofpsykologi.se/hur-vi-arbetar/informationsmaterial/
  För bekräftad och uppdaterad information om händelsen i Stockholm city, besök krisinformation.se (Länk till annan webbplats, https://www.krisinformation.se/)."

  2017.04.08 – HÄNDELSEN I STOCKHOLMS CITY

  Inför kommande vecka så kommer skolpsykologer i kommunen finnas till hands för oss på skolorna och förskolorna att kontakta efter behov. Nedan finns även för kännedom kontaktuppgifter till krisstöd som är upprättat i Stockholm just nu, och dit familjer/ föräldrar/ barn kan vända sig till under helgen lovet. Ang. själva händelsen så rekommenderas sedan tidigare via DN - Krisinformation.se 

  - Bris

  - Södersjukhuset

  Med anledning av eftermiddagens händelse i centrala Stockholm har Sös öppnat en krismottagning via telefon och på plats på sjukhuset. Oroliga personer kan ringa Södersjukhusets krisstöd på tfn 08 -616 11 83616 11 85. Krisstöd på plats nås via sjukhusets huvudentré.
  - Karolinska Solna 

  Psykologiska katastrofledningsgruppen, PKL:s kristelefon på Karolinska Universitetssjukhuset är öppnad. Tel: 08- 517 77729. En krismottagning är öppnad i huvudentrén Karolinska Solna.
  - Danderyds sjukhus 

  Krisstödsfunktionen nås via telefon 08-123 57878. På nås krisstödsfunktionen på Ortopedmottagningen via centralhallen. På Danderyds sjukhus, där finns särskilt utbildade psykologer och kuratorer som just nu är inkallade och tillgängliga dygnet runt, de arbetar inom PKL, Psykisk katastrofledning, numret är 08-123 550 00

   

  2017.04.07 – HÄNDELSEN I STOCKHOLMS CITY

  Med anledning av händelsen i Stockholm City hoppas vi att ni och era anhöriga är välbehållna samtidigt som våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga.

  Med tanke på detta vill vi delge följande information från DN - Så håller du dig själv och andra informerade, Rädda barnen om vad man bör tänka på när man ska prata om tragiska nyheter, vår information till dig som förälder om barns reaktioner i kris samt tips på några länkar för mer information efter behov.

   

  Att förklara den tragiska nyheten/händelsen för ditt barn är inte enkel. Rädda barnen delger följande tips på vad du kan tänka på när barnen ställer frågor om sådant de sett eller hört. De belyser även att barn som inte själva drabbats av en tragisk händelse eller katastrof kan stå med många frågor och känna oro. Det viktigaste som vi vuxna kan göra är att försöka förmedla trygghet och tänka på följande:

   

  - Var ärlig.

   

  - Tänk på att barnens frågor kan komma på andra sätt en genom en verbal fråga. Exemplevis kan tankar illustreras genom lek. Lyssna in alla frågor, även dem som inte uttalas.

   

  - Svara så enkelt och så konkret som möjligt på barnens frågor.

   

  - Överös inte med vuxendetaljer och skilj på dina egna och barnets känslor.

   

  - Tänk på att din egen oro oftast har starkare påverkan på barnet än bilderna

  och berättelserna i sig.

   

  - Det är nödvändigt att barnen får veta att världen är både bra och dålig men att vuxna försöker göra saker och ting bättre.

   

  - Lova inte barnen att ingenting kan hända dem, om de skulle fråga om detta.

   

  - Anpassa svaren efter barnets ålder.

   

  - Lämna inte uppgiften att samtala med barnet till skolan eller förskolan. Tänk på att barnet har starkast anknytning till sin förälder eller sin vårdnadshavare.

   

  - Tänk på att barn tar in skrämmande saker i små portioner.

   

  - Var delaktig om ditt barn söker eller läser information på internet, ser på TV eller hör andra prata om det.

   

  Information till dig som förälder/anhörig - Barns reaktioner i en kris:

  Vi människor har fem naturliga känslor. Det är fruktan, sorg, vrede, hat och kärlek. Det betyder att sorg är något naturligt som vi inte kan undvika, bara bearbeta. Sorg är något som hjälper oss att hantera förluster i livet. Man ska inte skydda sina barn från sorg eftersom det ändå ingår i livet, som en naturlig del. Det enda man åstadkommer genom att göra det är att man skyddar sig själv, samtidigt som man gör så att barnen går miste om ett tillfälle att växa och förbereda sig för livet.

  Barn, precis som vuxna, sörjer på många olika sätt. Det är vanligt att de minsta barnen snabbt växlar sinnesstämning. De kan svänga hastigt mellan nedstämdhet och skratt, lek och gråt. De mest framträdande dragen hos barn som sörjer är nedstämdhet, längtan, starka minnen och saknad. Många barn upplever trötthet och koncentrationssvårigheter. Barn kan också känna en stor rädsla för att förlora flera av sina nära och kära.

  När barn drabbas av svåra förluster eller är med om traumatiska händelser, påverkas de starkt. För en del barn syns reaktionen inte utanpå. En del barn kan vid en akut situation visa väldigt
lite om vad som rör sig inuti dem. Barn går liksom vi vuxna in i chock. Barn kan pendla mellan att vara ledsna och vara glada och leka. I leken är det inte ett plågsamt kaos utan det är som vanligt. I leken kan barnet vila tills de åter orkar möta de yttre påfrestningarna.

  Barn liksom vuxna som varit med om en stark händelse går igenom fyra steg/faser, som är kroppens skydd så att vi tar till oss det som hänt i lagom stora doser. När man går igenom de olika faserna så går det inte raka spåret från den ena fasen till den andra, utan det händer att man efter att ha varit i reaktionsfasen faller ner i chockfasen. Då får man börja om från början, dock så går resan genom de olika faserna snabbare.

  Chockfasen - Avstängningsfasen, varar normalt 24-48 timmar
: Man slår av känslorna och har svårt att ta till sig av det som hänt. Man kan av omgivningen uppfattas som känslokall då man i många fall lever sitt liv som vanligt och inte på något vis reagerar på det man varit med om.

  Reaktionsfasen - Repetitionsfasen, varar normalt 1-2 månader
: Man förstår vidden av det som hänt och reagerar på det med starka känslor som ångest, skuld, sorg och skam. Viktigt att om möjligt, inte gå in i sjukskrivning, utan hellre arbeta med lägre belastning! Under den här fasen behöver man någon som verkligen stöttar och finns till hands för att lyssna och ge tröst.

  Reparationsfasen - Bearbetningsfasen, kan vara upp till 6 mån
: Man har regerat på det som hänt och börjar acceptera det. Man börjar kunna se framåt och kanske börjar planerar lite vad man ska göra till sommaren etc

  Nyorienteringsfasen - Avslutningsfasen, pågår livet ut
: Man accepterar det inträffade som en del i livet och som en erfarenhet (om än som en negativ erfarenhet). Ärret finns kvar och kan dyka upp igen om liknande situationer uppstår, men på en lägre nivå om en bra bearbetning skett i tidigare faser.

  Länkar

  ·       Vårdguiden – Att hamna i Kris

  ·       Rädda barnen - Så pratar du med ditt barn

  ·       Svenska institutet för Sorgebearbetning - Möta barn i sorg

   

   INFORMATION - 2017.03.30


   Kundenkäten

   STORT TACK, till alla er som svarat på denna, detta underlättar enormt i vårt prioriteringsarbete av saker som vi bör fokusera att utveckla i verksamheten framöver, svarsfrekvensen i år är inte bara radikalt bättre än förra året utan den bästa de senaste åren - TACK.   Verksamhetsbeskrivning

   I förskoleklass har man varit iväg till biblioteket i Edsberg, jobbat vidare med med olika projekt inom programmeringsområdet samt självklart rockat sockorna och arbetet med olikheter. Väldigt kul är också att arbetet med Vektor som pågått under året blivit väldigt uppmärksammat både inom och utanför kommunen. Personal från förskoleklassen har varit iväg till Gislaved tillsammans med representanter från BUK för att berätta, inspirera och lära om arbetet med Vektor och det arbete som gjorts här på Ugglan, NCM och i Sollentuna. Vektorsarbetet syftar som sagt till att stärka den matematiska förståelsen samt hur arbetsminnet kan utvecklas genom att eleverna reflekterat och delat sina tankestrategier med varandra.


   I veckan hade skolår 1 en riktigt trevlig kväll med vernissage och teater tillsammans med elever, medarbetare och föräldrar som en del av Olweusarbetet. Förutom detta så arbetar ettorna nu en del med olika yrken, taluppfattning, våren och dess mångfald, skridskor samt genomför det nya bedömningsstödet under våren. Det tre senare områdena gäller även skolår 2 samtidigt som han här även fokuserar på kartkunskap och tyngd/friktion samt under veckan varit på teaterbesök på Dramaten inom skapande skola projektet.


   I skolår 4 har man arbetat en del med vikingatiden och kommer inom skapande skolaprojektet besöka Storholmens vikingaby i slutet av maj, närmaste tiden framöver läggs fokus på olika religioner och så arbetar man vidare med med kemiska försök, recept och instruktioner. I skolår 5 arbetar man just nu med bland annat medeltiden samt en hel del med källkritik och i skolår 6 har man sen en tid haft stort fokus på hållbar utveckling.


   I skolår 3 och 6 har man börjat alternativt kommer man genomföra de nationella proven i vanlig ordning, vilket också innebär att man gör vissa avvikelser från schema då det i vissa fall är gemensamma tidpunkter för genomförandet i hela landet. Vidare kan andra delar  av skoldagen påverkas för samtliga elever i och med att speciallärarna kommer behöva gå in i vissa delar av genomförandet av dess prov. Huvudsyftet med de nationella proven har vi ju berättat om tidigare, de handlar ju först och främst om att skapa en likvärdig bedömning.


   På vissa fritidsgårdar i kommunen har det varit oroligt och pågår ett aktivt arbete inom kommunen med att få bukt på detta, på Kärrdalsskolans fritidsgård har det dock varit fortsatt lugnt och just tryggheten är något som ungdomarna ofta lyfter som gården styrka något som vi arbetar för att det ska bestå.


   Sociala medier

   Elevernas närvaro och aktivitet på sociala medier var något som vi hade upp och diskuterade på senaste föräldrarådsmötet. Med anledning av detta och att vi kan se att det är många elever som har konton på olika siter som med åldersgränser bifogar vi är  viss information om just detta - Surfa lungt!


   Åldersgränser - Sociala medier

   Här är sammanställningen av åldersgränserna hos några av de populäraste sociala medierna. Klicka på länkarna för att läsa detaljerna.


   - Facebook: 13 år - Läs mer hos Facebook

   - Instagram: 13 år - Läs mer hos Instagram

   - Snapchat: 13 år - Läs mer hos Snapchat

   - Kik: 13 år - Läs mer hos Kik

   - Youtube: 13 år - Läs mer hos Youtube

   - Twitter: 13 år - Läs mer hos Twitter


   Rekrytering av ny rektor

   Ledningsgruppen och fackliga representanter är inom kort inbjudna till slutintervju för de kandidater som valts ut.


   Läsårsdata 2017-2018

   Nu har ytterligare två studiedagar lagts till och ramen för kommande läsår hittar ni på länken ovan.
   INFORMATIONSBREV (Skolplattformen - 1) - 2017.02.20

   Snart får vi en skolplattform!

   Under läsåret 2016-2017 har implementeringen av en gemensam skolplattform påbörjats på alla kommunala skolor och förskolor. Tidigare har ett flertal olika plattformar förekommit, men nu inför vi ett gemensamt verktyg som ska underlätta för dig som vårdnadshavare och för alla våra lärare och pedagoger. Leverantör av den nya skolplattformen är Infomentor AB.


   Efter olika tekniska problem med överföringar av data och synkningar mellan olika system så har vi nu kommit vidare i processen med förhoppningen om att vi nu kan lämna dessa bakom oss och fokusera på workshops och praktisk tillämpning för medarbetarna i etapperna närvaro/frånvaro, kommunikation och i förlängningen kunskapsrummet.

   Bättre kommunikation

   För dig som vårdnadshavare blir det enklare att kommunicera med skolan, inte minst om du har barn på flera skolor. Med den nya skolplattformen behöver du bara en inloggning för att följa samtliga barn i familjen.

   Men det är inte bara kommunikationen som blir enklare. Du kan också smidigt rapportera frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal etc.

   Följ skolresultaten

   Via plattformen följer du också skolarbetet för ditt barn, t ex hemuppgifter och pågående projekt. Här tar du också del av skolresultat och lärares bedömningar. Med skolplattformen får lärarna ett digitalt verktyg där de planerar, genomför och följer upp undervisningen. En direkt koppling i verktyget till kunskapskraven erbjuder läraren en bra struktur för bedömning av elevens arbete, samtidigt som det presenteras för dig som vårdnadshavare.

   Tillgång under våren 2017

   Införandet av skolplattformen var planerat att införas någon gång under hösten 2016 i olika etapper, men har enligt ovan blivit förskjutet. Vår förhoppning är nu att arbetet med medarbetarna kan fortsätta enligt plan en period till samt att ni föräldrar ska få tillgång till systemet innan sommaren.

   Elev- och föräldravyn är logisk och enkelt uppbyggd och vi tror inte att den kommer att vara svår att använda. Finns behov för guidning eller instruktioner kommer sådana att erbjudas längre fram. I en övergångsfas kommer vi att bygga upp informationsmängden i systemet och en del nya rutiner kommer att införas, t ex för pedagogerna.  Det kommer säkerligen att dyka upp en del frågor hos er men även hos oss själva. Vi kommer kanske inte att kunna hantera frågorna på en gång då det i vissa frågor kan komma att vara nödvändigt med en vidare dialog och ev. samordning inom kommunen innan saken kan lösas fullt ut.

   Vår avsikt är att återkomma under våren med inloggningsuppgifter och hur du som vårdnadshavare går till väga.
   INFORMATION - 2017.01.30


   “Hej


   Jag Magnus Martinsson har bestämt mig för att avsluta mitt arbete som rektor vid Kärrdalsskolan.


   Jag har trivts och trivs bra på Kärrdalsskolan och i det dagliga arbetet tillsammans med Sollentuna kommun, barnen/eleverna, föräldrar och inte minst alla medarbetare. Inspirerande och spännande är också den utveckling och det förbättringsarbete som vi på Kärrdalsskolan arbetar för och som absolut ska fortsätta.


   Trots detta har jag landat i beslutet att avsluta min anställning, anledningen är kort och gott att jag vill ägna mer tid och energi på och tillsammans med min familj.


   Mikael Kaspar (Skolchef) startar annonseringen och rekryteringsprocessen direkt i samband med delgivningen av denna information till er. Vidare sker som vanligt ett löpande samarbete och dialog mellan mig och Mikael efter behov så att såväl avslut som överlämning blir så bra som möjlig. Jag avslutar min anställning på Kärrdalsskolan i mitten av maj 2017.


   MvH // Magnus Martinsson”   MÅNADSBREV - 2017.01.09


   Välkommen tillbaka till en ny termin på Kärrdalsskolan. Inför vårterminen hälsar vi inte bara er elever och föräldrar välkommen tillbaka detta gäller även Robin Ljunglöf (resurs) så är tillbaka från sin föräldraledighet, Satu Wrigstedt (klasslärare 2A) och Cecilia Lavenius (klasslärare 1B vilka blir klasslärare i skolår 2 och 1 samt Hisako Millers (musik). Detta innebär även att Kerstin Kollberg återgår till sin roll som Speciallärare.


   Vårterminen kommer bland annat handla om följande saker:


   Skolplatsansökan: Under perioden 9/1 - 6/2 - 2017 ansöker du om skolplats på Kärrdalsskolan enligt nedan. Vi bjuder även in till följande:


   • Skolmässan

   Datum: Lördagen den 21/1 - 2017, Plats: Stinsens köpcenter, Tid: ca. 11.00 - 15.00


   • Öppet hus: Sökande förskoleklass

   Datum: Måndag 23/1 - 2017, Tid: 09.00 - 11.00, Plats: Mottagning vid huvudentrén.


   • Informationsmöte: Förskoleklass-skolår 6

   Datum: Måndag 23/1 - 2017, Tid: Kl. 18.00 - 19.30, Plats: Matsalen


   Er skolplatsansökan till Kärrdalsskolan gör ni på Sollentuna kommuns hemsida:


   - Kundenkäten: Precis som tidigare genomförs kundenkäten under vårterminens första hälft. Som vi nämnt tidigare så är en viktig målsättning för oss att öka svarsfrekvensen från er vårdnadshavare betydligt. Detta för att få en hög tillförlitlighet i resultaten så rätt utvecklingsområden kan prioriteras framöver. Vi är därför väldigt tacksamma för att ni besvarar denna.


   - Föräldrarådsmöten: Vårterminens föräldrarådsmöten sker tisdagen den 21/2 och torsdagen den 20/4.


   - Nationella prov (provdatum): Skolår 6 har redan påbörjat dessa med den muntliga delen under hösten vilken nu fortsätter under våren. Detta gäller även skolår 3, deras prov genomförs dock inte på nationellt bestämda datum, aktuella datum kommuniceras därför av klasslärarna i skolår 3.  


   - Skolplattformen: Ett stort framsteg med överföringen trodde vi skedde nu under lovet, tyvärr uppstod ett nytt bakslag som ev. hänger ihop med någon uppdatering vid årsskiftet. Precis som vi informerat om tidigare så har vi som skola ytterst begränsade/obefintliga möjligheter att påverka detta, dilemmat måste och håller fortfarande på att hanteras centralt i kommunen tillsammans med berörda samarbetspartners. Vi återkommer så snart vi har mer information att delge.


   BETT-2017

   Vi har fått ett Internationaliseringsbidrag beviljat och i år har vi möjlighet att skicka 5st medarbetare till den internationella IT-mässan i London (24-28/1). Denna gång blir det Simone (Förskoleklassen), Anne-Maria (Åk 1), Ann-Christine (Åk 2), Johanna (Åk 5) och Gladis från förskolan som åker med.


   Inför vårterminen vill vi även passa på att lyfta upp ett par andra områden där vi ser att ett samarbete mellan hem och skola är av särskild vikt.


   Språkbruk

   Precis som flera av er som vi pratat med så upplever nog många av oss ett grövre språkbruk i samhället. Det som sker i samhället avspeglar sig också i skolan både direkt och indirekt då efterspel av kommunikation på olika sociala medier inte sällan letar sig vidare till skolan (det senare är något vi är rätt förskonade av med tanke på elevernas åldrar).


   Språkbruket är inte sällan kopplad till värderingar och attityder och visar sig inte bara i mötet mellan tex. elever och elever, utan även elever och vuxna samt barn och föräldrar. Orespektabelt eller oaktsamt språkbruk är aldrig något vi kommer acceptera på skolan, eftersom det är en enskild individ som väljer att bruka detta kan vi dock aldrig garantera att det sker. Vi har dock inga andra ambitioner att fortsätta uppmärksamma och påtala detta om/när det är aktuellt och önskar därför er hjälp att föra liknande förebyggande och åtgärdande samtal på hemmaplan.


   Ledigheter

   Under vissa perioder ser vi att många söker ledigt för olika saker inte sällan resor. I och med att vi framöver ser ett behov av att följa upp dessa på ett nytt sätt i och med övergången till skolplattformen, ber vi er också att så långt som möjligt planera in eventuella fritids/familjeresor under skolloven.


   Uppmuntran till läsning

   I ett par omgångar har vi lyft er föräldrars betydelse av att uppmuntra era barn att läsa, både att de läser själv, att ni läser för dem och att ni samtalar om vad de eller ni läst. Med anledning av detta klipper vi här in tidigare delgiven information och uppmaning från mars 2016.


   “Ang. just läsningen finns del all anledning och stora möjligheter att samverka mellan hem och skola, inte minst vad gäller uppmuntran till läsning samt samtal om vad man läser. Initialt handlar det om att lära sig läsa, därefter ligger fokus på att lära. Lästeknik (läsa med flyt) och läsförståelse kan liknas vid en muskel som behöver bränsle och underhåll, vid brist/avbrott avstannar eller går utvecklingen tillbaka. Enligt forskningen krävs ca. 5000 timmar för att bli en duktig läsare, därav vikten av daglig läsning, även under lov. När väl läsflytet infinner sig, minskar även ansträngningsbehovet likväl som läslusten får fart. Bäst resultat nås om barnet även får en chans att diskutera det man läst, där är högläsning inför alla vuxna i hushållet en framgångsfaktor, självklart är även andra vuxna i barnens närhet ett bra komplement.


   Ett riktmärke för omfattningen om hur mycket man bör läsa kan vara: Åk 1-3 ca 10 sidor/vecka, Åk 4 ca 30 sidor/vecka, Åk 5 ca 40 sidor/vecka, Åk 6 ca 75 sidor/vecka, Åk 7 ca 90 sidor/vecka, Åk 8 ca 100 sidor/vecka. Än viktigare är dock att välja rätt nivå på det barnen läser. Att få flyt i läsningen, att utveckla en god läsförståelse och läslust sprider sig som ringar på vattnet. Der är roligt och ger ökande erfarenheter och upplevelser. Tänkandet och förståelsen för sin närhet och omvärld utvecklas. Ordförrådet och stavningen förbättras, en sjuåring behärskar ca. 6000 ord och vid 16 års ålder ca. 50.000 ord, 80 % av dessa erövras genom skriften. Även självkänslan, samhörigheten och koncentrationsförmågan förbättras. Källkritiska förmågan tränas, allmänbildningen tränas och läsningen är ett sätt att samtala med sig själv och andra och bidrar på så sätt till den personliga utvecklingen. Likväl som ett barn med god läsutveckling kan ta till sig innehållet i sina studier i större omfattning, oavsett ämne. De här verktygen behöver ditt barn för att kunna välja den utbildning och det framtida yrke som passar henne eller honom allra bäst. Det handlar följaktligen om att se till att alla dörrar hålls öppna så länge som möjligt för framtida val.”


   Tips till dig som förälder!

   • Ha fasta lästider.

   • Läs själv- ”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör.”

   • Högläs för barnet och vice versa, diskutera det lästa oavsett ålder på barnet.


   Skol och familjeteamet

   Det är nu hög tid att anmäla sig till Skol och familejteamets föräldragrupper i ABC, KOMET och Trygghetscirkeln (se länken) som genomförs under vårterminen 2017.


  • MÅNADSBREV - 2016.11.16

  Får börja med att tacka för visad förståelse den 9/11 då snökaoset slog till med full kraft. Trots detta gick skoldagen bra, likaså följande dagar då dels samtliga medarbetarna återigen kunde ta sig till arbetet men även visst strul med sena transporter av tex. mat blev aktuella.


  Precis som vi gjorde vid detta tillfälle, ber vi er att vid särskilda situationer/händelser hålla er uppdaterade och följa utvecklingen ev. information och uppmaningar via hemsidan.


  Trots ovan nämnda dilemma fortsatte vårt skapande skola projekt just den dagen men Cirkus cirkör som var på besök något som var väldigt uppskattat av eleverna, de kommer för övrigt komma tillbaka ytterligare en gång för att genomföra passet som inte gick att genomföra.


  För skolår 6 så har nu även genomförandet av de nationella provet startat, på höstterminen är det alltid den muntliga delen som genomförs och aktuella skolämnen är som tidigare Sv/SVA, Ma, Eng. Viktigt är att påminna sig om huvudsyftet med de nationella proven, dvs. främja en likvärdig bedömning av elevers kunskaper, provdatum för nationella prov finns alltid utlagda på skolverkets hemsida (vissa delar planerar dock lärarna in själv när de ska genomföras).


  Mer om just kunskapsuppföljningar finns att läsa om i minnesanteckningarna från läsårets första föräldrarådsmöte som ni hittar på hemsidan var tisdagen den 15/11. Datumen för vårens tillfällen är följande: Tisdag 21/2 och torsdag 20/4


  Där finns även en del beskrivet om status kring Skolplattformen, vi håller för tillfället på att testa inloggningar för personal, säkra att hittills överförd data följt med samt vissa synkningar av data kring elever och schema är som det ska innan överförningsdelen ska vara avklarad.


  Gällande arbetsmiljöprojekt vi arbetat med sedan slutet av vårterminen och som handlar om förnyelse av inventarier så har vi under veckan byt ut samtliga elevstolar i skolår 4AB samt köpt in en till digital whiteboard till förskoleklassen. Vidare har vi haft terminens årliga kundmöte med Trafik och fastighetskontoret där prio från skolans sidan är att få till en renovering av lokalerna i förskoleklass och flygeln för skolår 1-3. Arbetet under hösten har även omfattat en rejäl utrensning av gamla saker i källaren, dels för bättre förvaring men även med ambitionen om att anpassa ett rum till någon form av skapande verksamhet.


  Vi vill redan nu passa på att lyfta den kundenkät som genomförs varje år i kommunen, ett stort dilemma med denna har varit den låga svarsfrekvensen bland er vårdnadshavarna, vilket resulterar i minskad tillförlitlighet av resultaten. Detta innebär i sin tur att skolan får svårare att prioritera rätt utvecklingsområden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Därför vore vi enormt tacksamma om ni alla verkligen tar er tid att svara på kommande enkät som brukligt är aktuell en bit in på vårterminen.


  Slutligen ber vi er även att fylla i önskad omsorgstid under jullovet, mallen för detta hittar ni på startsidan i nyhetsflödet.


  • MÅNADSBREV - 2016.10.11

  Efter en som vanligt, nu förtiden, varm höst så börjar kylan så smått smyga sig på. Det finns dock all anledning att ta chansen att nyttja det årstiden för med sig i och med detta var skolår 1-6 ute på den traditionella vandringsdagen idag som var fylldmed en rad aktiviteter kring diverse områden.


  Förutom vanringen, har som brukligt på Kärrdalsskolan, en rad andra aktiviteter genomförts under inledningen av läsåret. Eleverna har bland annat varit iväg på simdagar och lägerskolan för skolår 6 i augusti, skoljoggen i september och redan imorgon fortsätter förskoleklass- skolår 2 med vårt teaterprojekt som startades förra året då en teatergrupp från Lilla Parken kommer till skolan för att spela pjäsen “Charlie och rymdäventyret”. Eleverna kommer även få arbeta i workshops stationer under ledning av sällskapet. Pjäsen behandlar vänskap, likabehandling och hur det kan kännas att vara osynliga. Detta projekt fortsätter sedan med att skolår 3 ska gå på Dramaten för att se pjäsen "Ensam och Esmeralda". som handlar om fantasi och ensamhet.


  Skapande skola var ett av våra prioriterade områden för läsåret som vi informerade om kort vid föräldramötet, inom detta projekt kommer vi under året även arbeta med skrivarverkstad och författarbesök, Cirkus cirkör, media, studiebesök fördelat på olika men samtliga skolår.


  Andra exempel på områden som vi kommer fokusera extra på är för:

  - Fritidshemmet: Nya läroplansskrivelsen, Rastaktiviteter, Schack samt kompletterande uppdraget till skoldagen och kommunikationen av vad eleverna för under omsorgstiden.

  - Förskoleklassen: Nya organisationen med 4st förskollärare, nya läroplansskrivelsen, naturvetenskapliga perspektivet samt samarbetet mellan olika verksamhetsdelar.

  - Grundskolan: Arbetsklimatet och inre miljön, Olweus, lokala arbetsplanernas tillämpning samt IKT vilka samtliga även omfattar Fskk och Fth. Inom IKT så handlar arbetet dels om att individuellt förbättra kompetensen och tillämpningen, som grupp komma igång med att arbeta med programmering utifrån prel. förslag om kommande läroplansförändringar samt på skolnivå impementera nya skolplattformen. Som långsiktiga perspektiv handlar arbetet även om att skapa ett mer formativt arbetssätt samt öka bedömarkompetensen.


  Angående skolplattformen så har kommunen delat upp implementeringen i tre etapper med ett antal skolår i varje. Kärrdalsskolan är i etapp 2 och vi kommer ha vårt första möte med projektgruppen i kommunen imorgon för att gå igenom vilka förberedelser som behöver göras. Efter detta är det tänkta att även den fortsatta implemneteringen sker i tre etapper, först ut är hanteringen av närvaro och frånvaro därefter kommunikationen mellan hem och skola och sist det så kallade kunskapsrummet. Så snart vi har mer information återkommer vi kring detta.


  Eftersom ett inbrott skedde i en bil på skolans parkering i september, påminner vi er på nytt om att inte lämna saker synliga i bilen, i synnerhet inte värdesaker, även då ni bara ska in en kort sväng och hämta era barn.


  Gällande betyg och bedömning har Skolverket precis publicerat en nya informationsfilm som vi passar på att delge er här - Hur sätter lärare betyg.


  Även Skol- och familjeteamet, avdelningen för barn och unga i Sollentuna släppte under hösten en presentationsfilm om sin verksamhet - Till filmen  Avslutningsvis så skickar vi med en hälsning från Skolsköterskan som vi hoppas även har nått er via veckobreven:Nu förekommer det flera fall av huvudlöss på skolan.

  Jag ber er därför kontrollera barnets hår och hårbotten och luskamma regelbundet. Det är viktigt att alla gör detta för att undvika spridning. Mer info om  löss finns på”:  • MÅNADSBREV - 2016.08.10
  Sommarlovet lider mot sitt slut och verksamheten på Kärrdalsskolan har börjat startats upp igen inför det nya läsåret och inom kommer får vi hälsa er samtliga välkomna till ett nytt läsår. De senaste dagarna har vi fått träffa och börja lära känna några av våra nya förskoleklasselever samtidigt som vår kollovecka dragit igång med diverse aktiviteter.
  Inför läsåret vill vi göra er uppmärksam på att vi behövt flytta en tidigare inplanerad studiedag för skolan (till vilken många av er kommer kallas till för utvecklingssamtal), tidigare låg denna studiedag v.38 torsdag 22/9, det som gäller är v.40 torsdag 6/10.

  Sollentuna kommun har även bytt skaderegleringsföretag för den kollektiva olycksfallförsäkringen från Sverigeskador till Crawford. Info kommer att finnas på Sollentunas webb, där återfinns även diverse blanketter och mer information.


  Skolstarten sker ju som planerat tisdagen den 23/8 kl. 08.30 med planerade aktiviteter med respektive klasser from tom lunch.


  Organisation och bemanning


  ORGANISATION


  Rektor

  Samverkansgrupp:

  - Ledningsgrupp

  - Fackliga- och skyddsombud.

  Ledningsgrupp

  Rektor, Btr-rektorer samt Skolsekreterare

  Administration och service

  - Skolsekreterare

  - Vaktmästare/DTS-support och admin  Btr-Rektor

  - Fritidshem och gård samt skola  Btr-Rektor

  - Mimer och Skola  Btr-Rektor

  - Förskolan

  Elevstödsteam

  - Skolsköterskan

  - Speciallärare

  - Kurator

  - Talpedagog

  - Skolläkare (Kommungemensam)

  - Skolpsykolog (Kommungemensam)

  Arbetslag

  Arbetslagsledare, Lärare,

  Assistenter, Fritidspedagoger

  Övriga verksamhetsdelar

  Mimer

  Förberedelse-

  klass

  Förskoleklass

  (Ugglan)

  Skolår 1-3 (Koltrasten)

  Skolår 4-6

  (Korpen)


  Fritidsgård


  LSS

  (Svalan)

  Fritidshem

  Fritidshem

  Fritidshem

  Verksamhetsgrupp

  Arbetslagsledare, Rektor, Btr-rektor (Mimer, Skola, Fritidshem)


  Organisationen för Kärrdalsskolan ser i stort sett ut som förra året, den stora förändringen är att vi anställt en ny Btr-rektor med ansvar för Mimer och Grundskolan, hon heter Anna Hammarhjelm och kommer närmast från Järfälla kommun men har även arbetat i Täby.


  Skolledning

  Stefan Olofsson (Btr-rektor Fth och skola)

  Anna Hammarhjem (Btr-rektor Mimer och skola)

  Ann Grubbqvist/Grybb (Btr-rektor Förskolan)

  Magnus Martinsson (Rektor)


  Som vi dels nämnt i tidigare månadsbrev men som ni kanske även tagit del av i media de den senaste veckan, är såväl landet som Sollentuna i en minst sagt utmanande situation när det gäller lärarbristen. Detta märker även vi av på Kärrdalsskolan, inför sommaren hade fortfarande ett par tjänste kvar att tillsätta, samtidigt har det under sommaren dykt upp ett nytt behov. Det mesta har dock löst sig och nedan följer en beskrivning för respektive arbetslag.


  Förskoleklassen (Fskk)

  Förändringen i förskoleklassen är att vi förändrat bemanningen genom att tidigare haft en ambition att ha en mix av både lärare och förskollärare nu satsa på fler förskollärare. Främsta anledningen till detta är att få en stabilare arbetsgrupp där fler och samma medarbetare får jobba med varandra över tid och på så sätt i större utsträckning kunna utveckla verksamheten.


  Samtliga av dessa tjänster är tillsatta och de nya börjar hos oss måndagen den 15/8. Annika Hammerin/Eliasson gjorde vi klart med under vårterminen och ny i början av augusti blev det klar med Jessica Randquist. Kul med dessa är att det är två gamla bekanskaper som återvänder till Kärrdalsskolan, Annika har tidigare arbetat i just förskoleklassen under ett antal år samtidigt som Jessica gjorde sin praktik här en gång i tiden.


  Klass/grupp

  Lärare/pedagog

  Fskk

  (Ugglan)

  Annika Hammerin/Eliasson

  Jessica Randquist

  Camilla Arnér (Arbetslagsledare)

  Simone Moosmann

  Anita Nylin


  Koltrasten (skolår 1-3)

  Vakansen i skolår 1 kvarstår, rekryteringen fortgår och under denna period kommer Kerstin Kollberg ersätta. Kerstin är lärare i grund och botten men har sedan länge arbetat på skolan som Speciallärare och hade så sent som förra hösten en etta på samma sätt som nu då liknande behov fanns.


  Klass/grupp

  Lärare/pedagog

  Fritidspedagog/ledare och Assistent/Resurs

  1AB


  Anne-Maria Lindblad

  Kerstin Kollberg

  Patrik Falkeborn (Fth)

  Patricia Wahlbäck (Fth)

  Linda Chroona (Fth-fredagar)

  Vicktoria Åkerström (Ass/Resurs)

  2AB


  Maria Nystedt, samt Anna Bjärnlid måndagar.

  Ann-Christine Groth

  Ulf Stjernberg (Fth)

  Marcus Zimdahl (Fth)

  Linda Chroona (Fth)

  3AB


  Lena Efraimsson, samt Anna Bjärnlid fredagar.

  Klara Hörmark (Arbetslagsledare)

  Sophia Mandruga (Fth)

  Mahmoud Sistani (Fth)

  Oscar Örn (Fth prel. ca. 50%)


  Korpen (skolår 4-6)

  Det är här det har uppstått en ny vakans under sommaren, Anders Öhlin som ni fått information om att han skulle ta en blivande fyra kommer att sluta, han kommer starta upp arbetet med klassen och arbetar hos oss fram tom den 21/9, rekrytering pågår och vi återkommer så snart vi har med information. Angående ny lärare i skolår 6 så kommer Gunnel Körner arbeta där, hon kommer även arbeta som förstelärare på skolan och kommer närmast från Runbacka skolor, prel. har hon dock uppsägningstid där tom slutet av september, hon ersätts av en vikarie under denna period.


  KÄRRDALSSKOLAN

  Klass/grupp


  Lärare/pedagog

  Fritidspedagog/ledare och Assistent/Resurs

  4AB


  Marina Nygård - Oberger

  Anders Öhlin (Slutar, arbetar tom 21a, ersätts av Thomas Ahlperby som tillträder 19/9).

  Jennie Peres (Ass/Resurs)

  Oscar Örn (Fth prel. ca. 50%)

  5AB


  Johanna Wik

  Zaira Perdigon


  6AB


  Gunnel Körner (Förstelärare, tillträde senast i slutet av september, ersätts av Mats Frick under denna period).

  Karin Sandell

  Alexander Lundqvist (Ass/Reurs, ca. 50%)


  Övriga funktioner, lärare och medarbetare

  I förberedelseklassen arbetar Julie Gilbert Astléy vidare som vanligt. Uppe på gården och i LSS verksamheten sker inte heller några förändringar, där arbetare Mats Rönnqvist (Fth 4-6 + gården)

  Ola Holmberg (Fth 4-6 + gården), Carola Lööw (LSS), Rasmus Johansson (LSS) vidare som vanligt.


  När det gäller övriga ämneslärare och medarbetare så är det överlag bekanta personer som dyker upp. Elisabeth Hellström är ny som musiklärare och Anna Bjärnlid som Trä- och metallslöjdslärare samt vikarie i skolår 2 + 3 pga nedsättningar i tjänster.


  Ämneslärare

  Jessica Brissman (Idrott & hälsa)

  Caroline Plüss (Textilslöjd och Bild)

  Anna Bjärnlid (Trä- och metallslöjd + vikarie för föräldralediga mån + fre)

  Elisabeth Hellstöm (Musik)


  Hem- och konsumentkunskap - Edsbergsskolan

  Moderna språk - Edsbergsskolan

  Elevstöd

  Ewa von Kramer (Speciallärare)

  Berit Schön Karlsson (Speciallärare)

  Agneta Härmer (Speciallärare)


  Lisa Fringel (Skolsköterska)

  Anna Lindbäck (Kurator)

  Talpedagog (Vakans alt. timmar, rekrytering/avtal pågår).

  Nina Elfström (Skolpsykolog)

  Inga Elander (Skolläkare)

  Vaktmästare

  Björn Sandqvist

  Skolsekreterare

  Ludmilla Wernerhjelm


  VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 2016-2017

  • MÅNADSBREV - 2016.06.12

  Läsåret lider mot sitt slut och nu återstår endast ett par dagar innan de är dags att börja gå på sommarlov.


  Det sista veckorna har präglats av en mängd trevliga och lärorika aktiviteter allt ifrån fotbollstema, till hela huset lever, lägerskola, utvärderingar och uppföljningar av resultat, tjänstefördelningar och rekryteringar, betygssamtal och skriftliga omdömen etc. innan vi på torsdag knyter ihop säcken med skolavslutning.


  I tidigare månadsbrev, 2016.03.02 se nedan, skrev vi en del om vikten och syftet med att uppmuntra barn och ungdomar till läsning samt hur man kan gå tillväga som förälder. Inför sommaren

  vill vi slå ytterligare ett slag för detta, eftersom längre studieuppehåll riskerar att utvecklingen stannar upp, därför är uppmaningen att ni som har barn vars klasser kör vårt sk. läsbingo

  verkligen stödjer ert barn i detta projekt.


  Måndag 13/6 är sista dagen för barnen att tömma kapprum + lådor med extra kläder. På tisdag kommer allt som är kvar samlas in. Mellan onsdag 15/6 till och med torsdag 30/6 kommer kvarglömda kläder att ligga på bord i korridoren. Därefter skänks kläder till behövande.


  Tjänster och bemanning läsåret 2016/2017

  Arbetet med tjänstefördelningen inför kommande läsår är något vi arbeta med under hela vårterminen. Senaste nytt är att den tidigare klara rekryteringen till åk 1 har valt att tacka nej pga personliga skäl, ni som har barn i skolår 5 känner också till att Anahi kommer att sluta hon ersätts av Gunnel Körner. Sedan föregående månadsbrev har vi nu även gjort klart med Anna Bjärnlid som lärare i slöjd men ersätter även 2st föräldraledigheter.


  Nedan följer en preliminär beskrivning av hur personalen är fördelade, arbetet med rekryteringar fortsätter och en del intervjuer har redan genomförts, likväl som ett samarbete sker som brukligt med samverkansgruppen på skolan (lokala fackliga ombuden), samtidigt märks bristen på lärare inte bara för Kärrdalsskolan och Sollentuna kommun, efterfrågan är extremt stort i hela länet för tillfället. Vi återkommer med information om detta när vi närmar oss skolstart.


  - Förskoleklass: Camilla Arnér, Annika Hammerin/Eliasson, Simone Moosmann (75%), Ania Nylin), 1st Vakans (Lärare, Förskollärare, Fritidspedagog?).

  Lärare

  Fritidspersonal och resurs

  Vakans (Sv, Ma/NO-Tk)

  Anne-Maria Lindblad

  Patrick Falkeborn

  Patricia Wahlbäck

  Viktoria Åkerström (Resurs)

  Anki Groth

  Mia Nystedt (80%)


  Ulf Stjernberg

  Marcus Zimdahl

  Linda Chrona (50% Fritids)

  Lena Efraimsson (80%)

  Klara Hörmark

  Mahmoud Sistani

  Sophia Madruga

  Anders Öhlin

  Marina Oberger/Nygård

  Jennie Peres (Resurs)


  Johanna Wik

  Zaira Perdigon


  Karin Sandell

  Gunnel Körner

  Alexander Lundqvist (Resurs)


  Övriga:


  Textil och Bild: Caroline Plüss

  Idrott och hälsa: Jessica Brissman 80% (Ledig Mån)

  Musik: Eliasbeth Hellström 60% (Ledig Tor - Fre)

  Trä och metall: Anna Bjärnlid, löser Marias och Lenas 20% vardera.

  Spec.: Kerstin Kollberg

  Spec.: Berit Schön Karlsson 60% (Ledig ½-Mån, Tor, Fre)

  Spec.: Agneta Härner 80% (Ledig Fre)

  Spec.: Eva von Kraemer


  Övriga: Lena Sjöman Bank (Föräldraledig kommande läsår)


  Nya elevhanteringssystemet - Infomentor

  Inför hösten kommer vi som sagt starta upp arbetet med en kommungemensam elevplattform. Redan nu under juni har vi påbörjat en del fortbildningsinsatser kring detta, något som också fortsätter i augusti och under hösten. Som alltid när ett nytt system tas i bruk kommer en rad frågor och dilemman behöva hanteras, ett led i detta har varit att två skolor i kommunen har fungerat som pilotskolor under våren 2016. Vi bör dock utgår ifrån att allt inte är löst tom augusti. planen är att starta med enstaka funktioner och sen bygga på med fler, exakt hur detta kommer se ut för oss känner vi inte till i dagsläget då arbetet leds av en kommungemensam styrgrupp. Långsiktigt kommer dock detta bli en riktigt bra förbättring för det vardaliga arbetet på skolan, kommunikationen mellan hem och skola samt möjligheten för er som föräldrar att följa ert barns utveckling.


  Åtgärdstrappa

  Under detta läsår har vi arbetat fram ett par lokala arbetsplaner för processer och riktlinjer inom olika arbetsområden, ett av dessa områden är Normer och värden. Just denna kommer vi fortsätta prioritera under kommande läsår och då inte minst gällande åtgärdstrappan, ni har kanske redan tagit del av denna då detta är något vi haft på agendan under föräldrarådsmöten under våren. Vi känner framförallt att denna behöver vi dels här och nu ta tillfället i akt att kommunicera mer er föräldrar, så ni känner till den och har kännedom om hur vi arbetar. Likväl behöver och förväntar vi oss att ni är en resurs kring denna vid behov. Dvs. om vi behöver ta kontakt med er ang. ert barns beteende och handlingar som inte är ok så är en nyckel för framgång att problematiken även följs upp hemma, ev. tillsammans med insatser och åtgärder som samordnas mellan hem och skola. Allt för att en elev med negativa beteenden och handlingar ska upphöra med dessa men också för att visa den absoluta majoriteten av elever att dessa beteenden inte är ok. I slutändan handlar det om resultat och utveckling dvs. att samtliga elever ska utvecklas sp långt som möjligt på både ett personligt och kunskapsmässigt plan.


  VÅRTERMINEN 2016

  V.24: Torsdag 16/6 - Skolavslutning (se veckobrev från klasslärarna)

  V.28 - V.30: Hela verksamheten stängd

  HÖSTTERMINEN - 2016

  VÅRTERMINEN - 2017

  V.33: Torsdag 18/8 + Fredag 19/8  - Hela verksamheten stängd

  V.34: Tisdag 23/8 - Skolstart kl. 08.30

  V.40: Torsdag 6/10 - Studiedag skola (utvecklingssamtal kommer bokas in hela dagen)

  V.44: Höstlov

  V.51: Torsdag 22/12 - Terminsavslutning

  V.1: Torsdag 5/1 - Hela verksamheten stängd.

  V.2: Måndag 9/1 - Terminstart

  V.9: Sportlov

  V.14: Fredag 7/4 - Hela verksamheten stängd

  V.15: Påsklov

  V.24: Torsdag 15/6 - Skolavslutning

  Hemsidan: Läsårsdata - Termindata


  Avslutningsvis återstår bara att tacka för detta läsår på Kärrdalsskolan och hoppas ni får er härlig ledighet 

  tillsammans med när och kära samt att vädret visar sig från sin bästa sida.  • MÅNADSBREV - 2016.05.16

  Det är inte bara terminen som lider mot sitt slut, även läsåret går in på sin sista månad.

  V.19 tisdag skedde en stöld av 28st I-pad´s från skolan (förskoleklassen lokaler när de var ute), ärendet är polisanmält och hanteras nu av dem. Vi vill även här påminna om informationen på hemsidan från kommunen. Vi har även fått information om att skolor i Stockholmsstad haft besök och där har även elevers hemnycklar stulits varefter inbrott skett.  


  Sedan en tid tillbaka har mycket av arbetet på skolan handlar om att följa upp resultat, analysera dessa och börja dra ut riktlinjerna kring både sådant som vi behöver arbeta vidare med men självklart också nya saker att lägga till verksamhetsplanen för kommande läsår.

  Tyvärr så var svarsfrekvensen inte riktigt i linje var vi hoppades på i Kundundersökningen och Skolinspektionens enkäter, dilemmat för oss blir att trovärdigheten i svararen gör det mycket svårare att prioritera rätt utvecklingsområden. Även om det är länge kvar till nästa omgång så passar vi redan nu på att belysa vår stora önska att ni tar er tid att svara på dessa enkäter.


  Kundenkäten - (Förskoleklass)

  Svarsfrekvens 69%. Mycket kul är upplevelsen om pedagogernas förmåga att väcka intresse, trivsel- och trygghetsupplevelsen samt skolövergångar, andelen barn som går på den skola man önskar, trivseln och tryggheten samt rekomendationen av skolan. Viktiga utvecklingsområden är en än högre svarsfrekvensen för att säkerställa resultaten. Hjälp och stöd som behövs. Elevernas delaktighet och inflytande. Utmaningar i arbetet. Skolans arbete mot kränkande handlingar - som tex mobbning. samt elevernas intresse för naturvetenskap.


  Återkoppling enkätresultaten - Grundskolan: (Skolinspektionen)

  Vårdnadshavarna lyfter fram följande styrkor Stimulans (undervisningen utformas så intresse skapas), Anpassningar efter elevernas behov (undervisningen anpassas efter eleverna) samt Tryggheten. Studieron behöver förbättras, liksom kännedomen om vad som krävs av eleverna enligt kunskapskraven samt utvecklingssamtalens utformning. Eleverna lyfter fram liknande områden som styrkor, Stimulans (intresset och lusten för skolarbetet), Ordningsreglerna (efterlevs av eleverna och lärarna ser till att de följs), Tryggheten. Utvecklas för Arbetsron, Grundläggande värdens samt Utmaningar (andra uppgifter när man är klar).  


  Kundenkäten - Koltrasten (Åk 3)

  Vårdnadshavare: Svarsfrekvens 58%. Mycket kul med upplevelsen om stödet och hjälpen till  eleverna, att skolarbetet är stimulerande och intresset för lärandet, vilket självklart även syns i flertalet frågor om lärarna. Trivseln samt kännedomen om vart man ska vända sig. Elever: Svarsfrekvens 88%. Mycket kul med upplevelsen om lärare och personal som som är bra på att förklara och hjälpen från dem, vilket syns i flertalet frågor. Även elevernas upplevelse om fritidshemmet är väldigt positiv. Viktiga utvecklingsområden är svarsfrekvensen för vårdnadshavarna för att säkerställa resultaten. Elevernas delaktighet och inflytande. Skolans medvetna arbete mot kränkande handlingar som tex mobbning och arbetsron. Fritidshemmets frågeområden (inte minst med tanke på skillnaden från elevernas positiva upplevelse.). Arbetsmiljön och material samt fortsatta förbättringar gällande nöjdhet och rekommendation


  Kundenkäten - Korpen (Åk 6)

  Vårdnadshavare: Svarsfrekvens 42%. Mycket kul med upplevelsen av arbetsro på lektioner, att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som tex mobbning, tryggheten, arbetsron och elevernas delaktighet, lärarnas förmåga att väcka intresse hos eleverna, kännedom om vart man ska vända sig samt användningen av digitala verktyg. Elever: Svarsfrekvens 82%. Mycket kul med upplevelsen av fritidsgården och dialogen med lärarna om kunskapsutvecklingen, tryggheten på skolan och fritidshemmet och ansvarstagandet för skolarbetet. Viktiga utvecklingsområden är svarsfrekvensen för vårdnadshavarna för att säkerställa resultaten. Lärarengagemanget i barnens utveckling. Hjälp och utmaningar i undervisningen. Informationen (muntlig och skriftlig) och diskussion om kunskapsutvecklingen. Arbetsmiljön och material. Nyfikenheten och lusten att lära och lära nytt.  Elevernas upplevelse om delaktighet och inflytande.Att skolan arbetar mot kränkningar som tex mobbning och ingriper när någon elev behandlas illa samt lika bemötande mot killar och tjejer.


  Olweusenkäten (skolår 4-6)

  I %-jämförelsen nedan motsvarar första siffran VT-2015 och andra VT-2016. Generellt sätt förbättras resultaten från föregående mätning, detta trots andelen nya medarbetare på skolan inför läsåret. Särkilt positiv resultat finns inom följande områden:

  - Andelen som trivs (bra eller mycket bra på skola), 83,6 - 90,6%, något högre bland flickor.

  - Andelen som inte har blivit mobbad de senaste månaderna, 75,9 - 82.8%, något högre bland flickor.

  - Andelen som inte har varit med att mobba andra, 85,7 - 91%, något högre bland flickor.

  - Andelen elever som tar illa vid sig när andra blir mobbade (jag tycker lite eller synd om hen), 89,2-95,4%, övervikt hos flickorna.

  - Totala förekomsten av mobbning minskas från 6,5 - 6%.


  Även om resultatutvecklingen i bland annat ovanstående frågor är positiv, finns det all anledning att fortsätta prioritera flera av dessa i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett arbete som bör struktureras och prioriteras i relation kring områdena nedan i och med att många av frågorna samspelar med varandra.


  - Andelen elever som inte har någon att vara med på rasterna (inte hänt), 87,3-84,8%.

  - Andelen elever som blivid utsatta pga sin hudfärg (inte hänt alt. enstaka gång), 100 - 98,3%.

  - Platser där mobbningnen sker, skolgården (57,7 - 40%), klassrummet (icke lektion 30,8 - 15%), övriga (idrottsombyte, korridor, lektion) 10%.

  - Hur länge elever blivit mobbade, korttid veckor ökar från månads- halvårsvis, likväl som killar upplever att långtid ökar.

  - Andelen elever som upplever en oro för att bli mobbad (aldrig), 60,2-57,8%, mindre oro bland killar.

  g) Andelen mobbare oavsett om offret är flicka eller pojke är vanligtvis en pojke mot pojke, 12-33% alt. flera pojkar mot en pojke/flicka 40-26,3% mindre vanligt men en ökning att det är en flicka mot flicka 8-14,3% alt. flera flickor mot flicka 0-14,3%.


  En väldigt rolig sak som vi är fram emot är det bidrag vi sökt och fått inom skapande skola projektet. Vi har alldelens nyligen fått kännedom om detta och avsikten är satsa vidare på det Teaterprojekt fritidshemmet startat upp, prel. med både teaterbesök externt och på skolan samt workshops med teatersällskap. Vidare kan det komma att handla om författarbesök, tillämpning av I-pads i berättandet av egna texter, studiebesök samt workshop med cirkus cirkör. Exakt hur detta landar får vi återkomma till efter vi hunnit se över planeringen med tänkbara partners, vi kommer dock arbeta för en spridning i så många skolår som möjligt.


  Annat positivt är den satsning vi gör på arbetsmiljön, dels byter vi ut samtliga lärararbetsplatser i skolår 1-6 och förberedelseklassen, samtidigt är ett antal elevbord till åren kommna, initialt kommer vi byta ut samtliga elevbänkar i skolår 2AB´s klassrum.

  Ett prioriterat område under läsåret har varit bemaningsfrågan, i föregående månadsbrev har vi berättat om de nyrekryteringar som är klara, dels börjande Marina Oberger/Nygård i april, denna vecka på torsdag börjar den nya specialläraren Eva von Kraemer, klar sedan tidigare var även Annika Hammerin/Eliasson (förskoleklass) samt Anna Marcus (grundskolan). Till dessa kan vi nu även lägga Elisabeth Hellström som blir vår nya musiklärare.


  Påminnelse ang fritidshemsplacering

  “Barn som går i årskurs 3 har rätt till plats på fritidshemmet/familjefritidshemmet till och med 31 juli inför årskurs 4. Har skolan fritidshem för årskurs 4-6 kan dit barn fortsätta i den verksamheten, men som vårdnadshavare måste du, via e-tjänsten, söka en plats i där.”


  VÅRTERMINEN 2016

  V.22: Onsdag ⅙ bjuder vi in till Hela huset lever 17.00-19.00

  V.24: Torsdag 16/6 - Skolavslutning

  V.28 - V.30: Hela verksamheten stängd

  HÖSTTERMINEN - 2016

  VÅRTERMINEN - 2017

  V.33: Torsdag 18/8 + Fredag 19/8  - Hela verksamheten stängd

  V.34: Tisdag 23/8 - Skolstart

  V.40: Torsdag 6/10 - Studiedag skola (utvecklingssamtal kommer bokas in hela dagen)

  V.44: Höstlov

  V.51: Torsdag 22/12 - Terminsavslutning

  V.1: Torsdag 5/1 - Hela verksamheten stängd.

  V.2: Måndag 9/1 - Terminstart

  V.9: Sportlov

  V.14: Fredag 7/4 - Hela verksamheten stängd

  V.15: Påsklov

  V.24: Torsdag 15/6 - Skolavslutning

  Hemsidan: Läsårsdata - Termindata


  • MÅNADSBREV - 2016.04.12


  Veckorna rullar på och äntligen har även vädret svängt om, ljusare och varmare dagar är nog något som de flesta av oss sett fram emot. Inte minst märks detta bland eleverna som gladeligen vill ut på rasterna och vårvärmen.


  Den senaste tiden har bland annat fyllts av nationella i skolår 3 och 6, vilka nu håller på bedömas och följas upp, dels av lärarna på skolan men också genom olika sambedömningsprojekt mellan skolår i kommunen. Diverse aktiviteter och utflykter i olika skolår har också stått på agendan samtidigt som den vanliga undervisningen fortskridit enligt plan med fokus på våra prioriterade utvecklingsområden.


  Även förberedelserna inför kommande läsår rullar vidare, ang. denna finns en del nytt och väldigt kul att berätta, framförallt gällande rekryteringsarbetet som även nämndes i föregående månadsbrev och då inte minst med tanke på den kännbara lärarbristen i landet.


  Senast idag gjorde vi klart med ytterligare en medarbetare som nog många av er är bekanta med sen tidigare. Efter ett antal år på Utbildning Silverdal här i Sollentuna återvänder nu Annika Hammerin/Eliasson till Kärrdalsskolan som förskollärare i förskoleklasserna med start 15/8. Hon får sällskap från Silverdal hit till Kärrdalsskolan av Anna Marcus, lärare i yngre skolor också med start 15/8. Sedan tidigare är det ju klart med ytterligare en speciallärare Ewa von Kraemer som börjar 19/5. Slutligen så har Marina Oberger Nygård, ny lärare från Töjnan i Sollentuna påbörjat sitt arbete hos oss denna vecka med ett mycket engagerat och proffsigt intryck vilket känns väldigt bra.


  Av naturliga skäl så är det säkert några som undrar hur bemanningen kommer se ut för respektive klass, denna ber vi om att få återkomma till lite längre fram på terminen, däremot kan vi säga att vi inte avser att göra några förändringar i de klasser där vi redan har långsiktiga lösningar på plats. Vidare avser vi att rekrytera ytterligare en Musiklärare (60%) samt en Trä- och metallslöjdslärare (60%) där en av dessa tjänster kan fyllas upp till 100% med undervisning i olika skolår, annonser för dessa ligger ute sedan en tid tillbaka. Likaså hoppas ni inom kort kunna presentera ytterligare förstärkningar på fritidshemssidan.


  Vi kan nu komplettera tidigare information om kommande läsårs  kalendariet med följande stängda dagar för gemensam planering för samtliga verksamhetsdelar (skola, fritidshem och förskola), så snart allt är klar i sin helhel kommer vi även uppdatera hemsidekalendern och sammanställningen i Läsårsdata - Terminsdata i menyn ovan.


  HÖSTTERMINEN - 2016

  VÅRTERMINEN - 2017

  V.33: Torsdag 18/8 + Fredag 19/8  - Hela verksamheten stängd

  V.34: Tisdag 23/8 - Skolstart:

  V.44: Höstlov

  V.51: Torsdag 22/12 - Terminsavslutning

  V.1: Torsdag 5/1 - Hela verksamheten stängd.

  V.2: Måndag 9/1 - Terminstart

  V.9: Sportlov

  V.14: Fredag 7/4 - Hela verksamheten stängd

  V.15: Påsklov

  V.24: Torsdag 15/6 - Skolavslutning


  Avslutningsvis så är det kul att se hur medlemsantalet i fritidshemmets och gårdens facebookgrupper fortsätter att öka, mer ino om detta hittar du nedan i föregående månadsbrev. Vi vill även påminna om kommande föräldrarådsmöte, onsdagen den torsdagen den 21/4 kl. 17.30 - 19.00.


  • MÅNADSBREV - 2016.03.02

  Hoppas ni alla haft möjlighet att vara lite lediga under Sportlovsveckan och kunnat aktiverar er eller bara uppgås med nära och kära. Så här efter sportlovet så kommer genomförandet av de nationella proven dra igång på allvar, vilket kommer medföra en del avvikelser från schemat.


  Bemannings- och rekryteringsarbetet pågår för fullt med forsatta annonseringar samt löpande intervjuer. Dels kortsiktigt i skolår 2 (svårigheter finns med att få till en ordinarie lösning tom april, mer positivt from läsårsstart vilket beror på uppsägningstider och oviljan att byta arbete under pågående termin). Långsiktigt ser det som sagt ljusare ut. Lärarbristen i landet gör sig dock påmind och den upplevelsen berör inte bara Kärrdalsskolan utan delas närmast av hela rektorsgruppen i Sollentuna.


  Kul är dock att vi gjort klart med ytterligare en Speciallärare (inriktning Sv/SVA, Ma), hon kommer närmst från Sundbyberg och heter Eva von Kraemer och kommer påbörja sin tjänst torsdagen den 19/5.


  Avslutningsvis vill vi tacka alla er som svarat på de olika enkäter (Kundundersökningen samt Skolinspektionen) som varit aktuella. Dessa är enormt viktiga för vårt arbete med att prioritera rätt i en fortsatta utvecklingen av verksamheten. Tyvärr visar det sig av svarsfrekvensen är på dessa är väldigt varierande i olika skolår vilket försvårar arbetet med resultaten och dess trovärdighet. Därför ber vi er, att framöver verkligen ta er tid att besvara dessa, i regel är det bara en enkät (Kundenkäten) som brukar vara  aktuell varje läsår.


  Vi vill även passa på att påminna/informera om fritidshemmets Facebook sidor:

  - Kärrdalsskolans fritidshem (skolår 1-3)

  - Kärrdalsgården (Fritidsgården (Inkl 4-6)  Skolbibliotek och uppmuntran till läsning


  Elevrådsarbetet är som sagt igång sedan en tid tillbaka, ett första uppdrag har varit att rösta fram en 5 i topp lista över böcker som vi ska köpa in till biblioteket. Skolår 4-6 är helt klara och där blev resultatet följande: 1.) Dagbok för alla mina fans, 2.) Stenänglar, 3.) Hunger games, 4.) Zlatan, 5) Faktaböcker inom diverse områden. Dessa kommer även kompletteras med ett par av böckerna som fick enstaka röster.


  Ang. just läsningen finns del all anledning och stora möjligheter att samverka mellan hem och skola, inte minst vad gäller uppmuntran till läsning samt samtal om vad man läser. Initialt handlar det om att lära sig läsa, därefter ligger fokus på att lära. Lästeknik (läsa med flyt) och läsförståelse kan liknas vid en muskel som behöver bränsle och 

  underhåll, vid brist/avbrott avstannar eller går utvecklingen tillbaka. Enligt forskningen krävs ca. 5000 timmar för att bli en duktig läsare, därav vikten av daglig läsning, även unde .

  r lov. När väl läsflytet infinner sig, minskar även ansträngningsbehovet likväl som läslusten får fart. Bäst resultat nås om barnet även får en chans att diskutera det man läst, där är högläsning inför alla vuxna i hushållet en framgångsfaktor, självklart är även andra vuxna i barnens närhet ett bra komplement.


  Ett riktmärke för omfattningen om hur mycket man bör läsa kan vara: Åk 1-3 ca 10 sidor/vecka Åk 4 ca 30 sidor/vecka Åk 5 ca 40 sidor/vecka Åk 6 ca 75 sidor/vecka Åk 7 ca 90 sidor/vecka Åk 8 ca 100 sidor/vecka. Än viktigare är dock att välja rätt nivå på det barnen läser. Att få flyt i läsningen, att utveckla en god läsförståelse och läslust sprider sig som ringar på vattnet. Der är roligt och ger ökande erfarenheter och upplevelser. Tänkandet och förståelsen för sin närhet och omvärld utvecklas. Ordförrådet och stavningen förbättras, en sjuåring behärskar ca. 6000 ord och vid 16 års ålder ca. 50.000 ord, 80 % av dessa erövras genom skriften. Även självkänslan, samhörigheten och koncentrationsförmågan förbättras. Källkritiska förmågan tränas, allmänbildningen tränas och läsningen är ett sätt att samtala med sig själv och andra och bidrar på så sätt till den personliga utvecklingen. Likväl som ett barn med god läsutveckling kan ta till sig innehållet i sina studier i större omfattning, oavsett ämne. De här verktygen behöver ditt barn för att kunna välja den utbildning och det framtida yrke som passar henne eller honom allra bäst. Det handlar följaktligen om att se till att alla dörrar hålls öppna så länge som möjligt för framtida val.


  Tips till dig som förälder!

  • Ha fasta lästider.

  • Läs själv- ”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör.”

  • Högläs för barnet och vice versa, diskutera det lästa oavsett ålder på barnet.


  Inför kommande läsår finns redan nu viss linformation ang. kalendariet klart, återkommer med kompletteringar så snart alla studiedagar är utlagda.


  HÖSTTERMINEN - 2016

  VÅRTERMINEN - 2017

  V.34: Tisdag 23/8 - Skolstart:

  V.44: Höstlov

  V.51: Torsdag 22/12 - Terminsavslutning

  V.2: Måndag 9/1 - Terminstart

  V.9: Sportlov

  V.15: Påsklov

  V.24: Torsdag 15/6 - Skolavslutning


  Vi vill även påminna er om att anmäla ev. behov av omsorg för påsklovet senaste tisdag den 8/3, formuläret ligger som vanligt på startsidan under nyheter.  • MÅNADSBREV - 2016.02.01
  Efter att vårterminen nu varit gång ett par veckor är vi nu inne i en period fylld av utvecklingssamtal i samtliga arbetslag. Under januari månad hade vi även möjlighet att erbjuda medarbetare från både Ugglan (Fskk), Koltrasten (1-3) och Korpen (4-6) att fortbilda sig inom IKT-området tack vare ett Internationaliseringsbidrag vi blivit beviljade. Tre givande och lärorika dagar som handlade om allt ifrån studiebesök på olika skolor, föreläsningar, workshops, intressanta möten och nya insikter.

  Vi ber er även boka in onsdagen den 9/3 kl. 17.30 - 18.30 för en föreläsning om Etik och moral på nätet. Föreläsare är Nicklas Ottosson http://www.nexpo.se/. Detta pass avslutar en Temadag inom området där han träffat eleverna i skolår 1-6 under dagen samt även haft ett pass med lärarna. Separat inbjudan kommer även skickas ut via veckobreven inom kort.


  På personalsidan har det tyvärr dykt upp oväntade utmaningar som framförallt berör klasslärarna i skolår 2. Dels har Patrick (som började efter jul varit tvungen att sluta pga personliga angelägenheter) men även Pia lämnar Kärrdalsskolan. Information om detta har delgetts föräldrar och elever i berörda klasser och rekryteringen pågår sedan någon vecka tillbaka.


  Detta område tillsammans med ett par andra bedöms vara strategiskt viktiga för Kärrdalsskolan. Arbetet med detta påbörjades under senare delen av höstterminen då jag som ny rektor fått en klar bild av behovet, som även ligger i linje med min syn och tro på förväntningar och förtroenden på medarbetaren genom en bred förankring och fördelning av uppdrag och ansvar. Allt för att skapa tydlighet, en stabil grund och en modern verksamheten som kan hantera förändringar, vilka idag är en naturlig del av såväl skolan som samhället.


  Arbete har hittills resulterat i en spridning av uppdrag som arbetslagsledarskap och försteläraruppdrag på olika medarbetare. Minska antalet deltidstjänster, exempel på detta är tex att Caroline Plüss kommer arbeta 100% hos oss med Bild och Slöjd istället för 60% som idag och därmed behov av samordning med en annan skola. En annan är att de som är anställda som fritidshemspedagoger inte längre ska ansvara för undervisningen, om inte nöden kräver detta, pga de svårigheter i metodisk och didaktisk fördjupning detta medför. Även en tydlighet och riktning i olika arbetsprocesser har prioriterats, som tidigare nämnts har arbetsplaner inom områdena Elevstöd, Studievägledning, och Normer och värden utformats utifrån skolans styrdokument, allt för att flytta fokus från vad som ska göras till hur om med vilken kvalité vi gör detta. Dokumentation och kommunikation av möten, veckobrev till medarbetarna samt dessa månadsbrev.


  Arbetet är på intet sätt klart utan kommer fortsätta en längre tid, ledorden är hållbarhet, tydliga strukturer, effektivitet, långsiktighet och lärande. Närmast med fokus på arbetslagsledaruppdraget i koltrasten, långsiktiga lösningar för medarbetare med visstidsanställningar samt samordning av ämnesansvar bland lärarna för att effektivisera arbetet och skapa bättre möjligheter att fördjupa sig inom aktuella ämnen, men även nya arbetsplaner för förberedelseklassen och arbetsmiljöområdet.


  Ang. kontaktuppgifter till personal på skolan finns dessa på hemsidan under “Organisation - Kontaktuppgifter alt. - Personal + E-postadresser”.


  Enkäter, stort tack för att ni tar er tid att svara på de två olika enkäter som är aktuella och delgetts eller skickats hem till er, dels

  • Sollentuna kommun (föräldrar i förskoleklass, åk 3 och 6): Svarsperiod 25/1 - 12/2

  • Skolinspektionen (föräldrar i förskoleklass, skolår 1-6): Svarsperiod 25/1 - 19/2

  Gällande öppningen av gården för rastverksamhet (skolår 4-6) som vi informerade om i förra månadsbrevet är upplevelsen av de inledande veckorna väldigt positiv och något som vi ska fortsätta erbjuda. Positivt klimat, bra aktiviteter, än bättre relationer mellan eleverna och personalen på gården samtidigt som rastvärdskapet för de som är ute har blivit bättre då fler vuxna har uppsikt över färre elever.


  Ett par olika arbetsgrupper vi har på skolan börjar också ta form, en uppdaterad personalgrupp finns nu inom Olweus-projektet med representanter från förskoleklass, skola och fritidshem något vi tidigare saknat vilka även kommer genomgå en samtalsledarutbildning under våren. Även elevråden Fskk-3 samt 4-6 har kommit igång med sina möten därmed även klassråden i samma skolår. Ett första uppdag för dessa råd är att rösta fram en fem i topplista av skönlitterära böcker som vi köper in till biblioteket.


  Avslutar med att åter påminna om att de nationella proven under våren genomförs i full skala i skolår 3 (Matematik och Svenska/Svenska som andraspråk) och 6 (Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk och Engelska), Information om nationella proven.

  • MÅNADSBREV - 2016.01.08

  God fortsättning på det nya året, hoppas ni alla haft ett skönt och trevlig lov med allt vad det innehär. Inför terminsstarten på måndag kommer här en uppdatering kring senaste nytt samt diverse information om saker som sker framöver.


  Speciellt kul är att fler elever söker sig till Kärrdalsskolan, inte minst i de yngre skolåren. Ett par nya elever har börjat under hösten och ytterligare ett par startar nu på måndag.


  På personalsidan så har vi nu fått sällskap av både nygamla och nya medarbetare, Maria Nystedt (Klasslärare åk 1), Patrick Pupparo (Klasslärare åk 2), Agneta Härner (Speciallärare yngre skolår), Anna Lindbäck (kurator). I slutet av december som fick vi tyvärr även besked om att Lotta Aggeborn (Musik) väljer att avsluta sin tjänst för att återgå till ett arbete på Kultur och Medborgarskolan, även Adam Hillgren (Talpedagog) slutar i och med att han måste lägga sin tid på sitt examensarbete under våren 2016. Rekryteringen för musik pågår, Maria Henriksson är klar som ny talpedagog.


  I Korpen (skolår 4-6) sker även viss omfördelning av undervisningen. I skolår 4 kommer Johanna undervisa i NO och Tk i båda klasserna och Zaira i Matematik i båda klasserna. Mats fortsätter med idrotten i skolår 4A. Anahi kommer undervisa i NO och Tk i både klass 5A och 5B. I och med detta kommer även Mahmoud kunna lägga mer av sin tid i skolår 2 i och med att han lämnar undervisningen i skolår 4.


  I och med ovan nämnda förändringar kommer Speciallärarnas arbete få en helt ny fart, initialt kommer först en god överlämning ske till nya klasslärarna prioriteras, därefter kommer Berit, Kerstin och Agneta fördela sin tid efter den kartläggning vi gjort av behoven hos olika elever.


  Från och med vårterminens start kommer även fritidsgården öppnas upp för raster för eleverna på Korpen (skolår 4-5) varje dag mellan 11.30-13.00 under ledning av Carola och Mats. Med start på måndag kommer de gå runt i berörda klasser och berätta vad som gäller och förväntas under dessa tider. I och med detta och på grund av att vi flyttat vissa mötestider kommer även vårt rastvärdsschema för personalen att göras om, något som vi ser som väldigt positivt.


  Samtidigt som vi är väldigt glada för att dessa förbättringar är möjliga att genomföra nu, så hoppas vi ni har förståelse för att det som med alla förändringar krävs en viss omställningstid innan allt rullar som de ska i praktiken.


  Vi kommer även dra igång ett projekt kring underhåll av vår arbetsmiljö tillsammans med både medarbetare och elever. Gemensamma rutiner för underhåll, regelbundet och efter behov, av såväl material som lokaler har tagits fram. Under våren kommer även all personal genomgå en miljöutbildning. Som ytterligare ett led i detta så finns det nu gröna korgar där kvarglömda kläder samlas in i respektive kapprum (förskoleklass - skolår 6), när dessa tunnor är fulla töms de, vid vissa tillfällen under terminen läggs insamlade kläder ut under en kortare period (info kommer i veckobreven) innan de skänkt till välgörande ändamål.


  Även om jullovet nu är över passar vi på att lyfta ett dilemma gällande omsorgen under loven. Vänligen anmäl ert behov via hemsidan när formulären läggs ut utifrån ert verkliga behov. Under jullovet så var det ibland anmälda över 40st barn medan mindre än 10st dök upp. Dilemmat är att vi inte kan planera verksamheten på ett bra sätt och tvingas neka medarbetare semestrar (som i sin tur måste tas ut vid andra tillfällen) samtidigt som vi drar på oss andra kostnader för tex. mat som måste slängas.


  Inom kort kommer två olika enkätundersökningar dra igång, dels den årliga Kundenkäten inom Sollentuna kommun, men också en enkät får Skolinspektionen. Vi vill alltså göra er uppmärksam på att det är just 2 st olika enkäter som är aktuella under terminen. Stort tack för att ni tar er tid att svara på dessa det är ett viktigt underlag för oss i planeringen av fortsatta utvecklingsarbeten.


  Avslutningsvis passar vi även på att påminna om skolansökningsperioden inför nästa läsår som nu startar, mer info om detta finns i föregående månadsbrev som du hittar längre ner här samt i separata inlägg på startsidan. Vi har även skickat ut inbjudningar till boende i Sjöberg gällande öppet hus (förskoleklass) samt informationsmöte (båda 14/1) och skolmässan 16/1.

  • MÅNADSBREV - 2015.12.05

  Terminen lider mot sitt slut och de resterande veckorna handlar mycket om att knyta ihop säcken kring diverse saker som varit eller är aktuella under höstterminen.


  Som ny rektor på skolan har jag tagit upp två saker eleverna när jag varit runt i klasserna under hösten. Dessa handlar om att man som elev på Kärdalsskolan förväntas  - a) Fokusera på skolarbete, b) Uppträda som en god medmänniska/kompis. Dessa två perspektiv anser jag dels ligga helt i linje med skolans läroplan dvs en värdegrunds- och en kunskapsdel men de är även en viktig del av livet i sig. Vi alla behöver sträva efter att vara både lärande och socialt samspelande individer. Att ta upp dessa två förväntningar är ju en sak men det är också dessa perspektiv jag återkommer till i diverse samtal med eleverna. För vissa handlar det om att fortsätta på väl valda spår och uppmuntra dem i detta, för andra handlar det om att hitta insikt och motivation till att göra andra val och prioriteringar för såväl omgivningens men inte minst sin egen utveckling.


  Något som uppmärksammats vid ett par tillfällen under hösterminen, dels av medarbetare på skolan men också genom en god dialog mer er vårdnadshavare är elevernas språkbruk. Ett språkbruk som i för många fall inte är på en acceptabel nivå, inte minst med tanke på att ett negativt språkbruk inte sällan leder till andra konflikter. Vid på skolan arbetar dagligen med att motverka detta, dels inom Olweusarbetet men också inom en rad andra forum. Skoltiden är dock inte enda forumet där detta sker eller startar samtidigt som det blir mer kraftfullt om flera olika parter i elevernas vardag säger samma sak. Därför ber vi även er föräldrar lyfta detta med era barn därhemma. Inte minst ur ett upplevelse/konsekvens perspektiv hos mottagaren och omgivningen dvs. vilken bild vill man skapa av sig själv och ligger den i linje med ovan nämnda förväntningar.


  Utförandet av de Nationella proven har inför detta läsår reviderats och begränsats som en del i det nationella behovet om att minska administrativa arbeten för skolor. Skolår 6 har under november genomfört den muntliga delen av provet i Ma, Sv/SvA, Eng (vilken tidigare låg på vårterminen). Andra förändringar för skolår 6 är att provet i SO och NO utgår från och med detta läsår. Under vårterminen är det även dags för skolår 3 att genomföra dessa prov. Regelbundet brukar det dyka upp frågor kring proven och dess syfte, något som vi till viss del länkade till i förra månadsbrevet. Viktigt att tänka på är att syftet i första hand är att stödja en likvärdig bedömning generellt, dvs. en viktigt fortbildning för lärarna för sin bedömarkompetens och tolkning av kunskapskraven. Utifrån ett elevperspektiv så utgör proven ett av många andra underlag för att visa sina prestationer och kunskaper.


  Skolår 6 får också betyg för första gången till jul, detta är inte alltid ett helt enkelt område att förstå sig på, inte minst på grund av att det skiljer sig helt från när ni som föräldrar gick i skolan. Pedagog Värmland har gjort en bra film som förklarar detta - Betyg så funkar det!


  Under de sista veckorna kommer vi dels ha ett luciafirande, en del julpyssel samt slutligen terminsavslutning, tisdagen den 22/12. Information om aktiviteterna ges av klasslärarna via veckobreven. Vårterminen börjar måndagen den 11/1 enligt schemat.


  Vidare kommer vår nya kurator, Anna Lindbäck börja sig tjänstgöring, hon kommer arbeta hos oss på måndagar from måndag den 14/12. Övriga nya eller återkommande medarbetare i och med vårterminens start är:

  • Maria Nystedt (klasslärare åk 1): Tillbaka från föräldraledighet och avlöser därmed Kerstin som återgår till Specialläraruppdraget.

  • Patrick Pupparo (klasslärare åk 2): Ersätter Lena (till förskoleklass) och Emilia (som kommer att fungera som extra resurs eller husvikarie).

  • Agneta Härner (Speciallärare): Kommer i första hand rikta sitt arbete till elever i de yngre skolåren då denna tjänst är en del i den nationella lågstadiesatsningen.


  I och med årsskiftet är det även dags för skolansökan inför kommande läsår. Skolansökningsperioden pågår mellan 11 januari - 8 februari - 2016. Er skolplatsansökan till Kärrdalsskolan gör ni på Sollentuna kommuns hemsidan, där återfinns även mer information om antagningsregler samt processen i foldern Skolansökan 2016 - http://www.sollentuna.se/skolansokan


  Öppet hus

     - Sökande förskoleklass

     - Datum: Torsdag 14/1

     - Tid: 09.00-11.00           

     Informationsmöte

     - Förskoleklass-skolår 6

     - Datum: Torsdag 14/1

     - Tid: kl. 18.00 - 19.30

  Skolmässan - Stinsen

     - Datum: Lördagen den 16/1

     - Tid: ca. 11.00 -15.00  Informationen i sin helhet kommer även läggas ut på skolan och kommunens hemsidor inom kort. Inför kommande läsår (2016-2017) avser vi att erbjuda platser enligt följande:


  - Förskoleklass: Totalt 52 st elever


  Vi fyller även på befintliga klasser, vilket sker löpande under detta läsår samt genom skolansökan 2016 och då med start höstterminen 2016. Flertalet platser finns i dagsläget i följande skolår, (endast ströplatser i vissa övriga skolår):


  ·       Kommande skolår 2 (nuvarande skolår 1)

  ·       Kommande skolår 4 (nuvarande skolår 3)


  Informationen i sin helhet kommer även läggas ut på skolan och kommunens hemsidor inom kort.


  • MÅNADSBREV - 2015.11.04

  Höstterminen rullar på och upplevelsen är att tiden går väldigt fort, men det är väl så när man har roligt. Den senaste månaden har ett stort arbete lagts på att tydliggöra olika arbetsprocesser som resulterat i lokala arbetsplaner för oss som arbetar på skolan. Aktuella områden har varit Elevstöd, Studievägledning, och Normer och värden. Syftet med dessa är dels att kvalitetssäkra arbetet men också att skapa en gemensam riktning och grund för arbetet som vi dessutom behöver och kan stödja varandra i. Som en del inom Normer och värden kommer vi ägna dagens APT till att fokusera på Olweusarbetet (förebyggande arbetet mot mobbning) då kommunens samordnare har ett utbildningstillfälle för skola och fritidshem.


  I samband med detta har även kommunens Krisplan förankrats bland medarbetarna samt nya brandskyddsrutiner vid behov av utrymning upprättats. Tyvärr blev även Krisplanen aktuell i och med det hemska angreppet på skolan i Trollhättan. Hur man reagerar vid traumatiska händelser kan ju vara rätt olika och många gånger svårt att hantera, god råd finns för både oss i skolan och er föräldrar tex via: Rädda Barnen


  Under v.44 har taket i skolår 2´s klassrum åtgärdats enligt planering (pga tidigare läckage). Tidigare åtgärder kring ventilationen upplever vi slagit väl ut både vad gäller luftflöde och temperatur, även mätningsresultaten visar sig ligga på rätt nivåer i hela skolan. Höstlovet ägnade vi på skolan även till HLR-utbildning för alla lärare, något vi fortsätter så att all personal genomgått denna.


  V.46 kommer den tidigare kören startas upp i något ny tappning då såväl Drama som musikaltema lyfts in. Även matrådet har startats upp och till detta bjuds även ISS in, vi ser också ett fortsatt behov av att fortsätta förbättra detta område och för en dialog med både ansvariga inom kommunen och avser att även ha egna möten med ISS. Skolår 6 påbörjar inom kort den muntliga delen av de nationella proven (Ma/Sv/Eng), information om detta finns på bifogad länk: Information om nationella proven


  Den planerade Teamadagen kring Etik och moral på nätet kommer genomföras efter jullovet, ämnet är dock alltid aktuell där både aspekten vad man själv gör samt vad man kan bli utsatt för hanteras. Klicka på på länken nedan där återfinns några exempel på vad och hur man kan tänka på som förälder: Tio tips till föräldrar om internet  

  När det gäller personalläget har bara en förändring skett sen senast och det gäller Irfan Qaiser som arbetar i skolår 6 och som var anställd via ett bemanningsföretag. Vi har nu anställt honom själv resten av läsåret och han fortsätter således med det arbeta som han startat och haft sedan skolstarten.


  MvH // Magnus Martinsson


  • MÅNADSBREV - 2015.10.01

  En månad har gått sedan jag tillträdde som rektor, jag är väldigt glad över att dels fått tjänsten men framförallt att arbeta just på Kärrdalsskolan. Vägen till denna tjänst har gått från att ha arbetat som lärare inom Stockholm stad (1 år) och senare inom en större friskolekoncern (8 år) där jag även påbörjade min skolledarinriktning. Under de senaste 8 åren har jag arbetat som btr-rektor på Utbildning Silverdal här i Sollentuna. Så här i början har mitt fokus legat på att skapa en uppfattning om Kärrdalsskolans verksamhet i stort och smått samt börja lära känna medarbetarna och eleverna.


  En uppgift som fick prioriteras direkt var att rekrytera fler medarbetare, dels till ordinarie verksamhet men även gällande den så kallade lågstadiesatsningen som kommunen erhållit statsbidrag för och gör att vi får anställa två extra medarbetare. Med tanke på dagens marknad, eller snarare avsaknad av marknad för att rekrytera lärare har arbetet gått över förväntan, tre nya medarbetare har anställts: Patrcik Pupparo (klasslärare skolår 2), Darina Filipova (klasslärare skolår 6) samt Agneta Härmer (Specialpedagog Fssk-3) samtliga med examen och lärarlegitimation. Rekryteringsprocessen fortsätter med ambitionen att anställa ytterligare en specialpedagog/lärare i linje med lågstadiesatsningen. Darina påbörjade sin anställning 1/10, Patrick och Agneta har tre månaders uppsägningstid och förhandlar om att kunna börja tidigare.


  I övrigt så är uppstarten av ett läsår alltid intensiv men också väldigt rolig med en rad olika möten med och aktiviteter för eleverna, tänker närmast på lägerskolorna samt utvecklingssamtalen vilka båda fungerat väl. Särskilt kul har det varit att följa eleverna i sina egna förberedelser inför samtalen, vilket är en viktigt del i arbetet för att känna delaktighet och inflytande men också i att träna sig på att ta ansvar för sina studier. Glädjande är även skolan certifiering inom Olweus-projektet (anti mobbning) samt att kommunen påbörjat upphandlingen av ett elevhanteringssystem till sina skolor, upphandlingen beräknas vara klar under höstterminen, för att kunna startas upp på ett par skolor under våren innan det är dags för samtliga till nästa läsårsstart. Elevhanteringssystemet ser vi mycket fram emot och utgår med att denna ska förbättras kommunikationen mellan hem och skola som nu bland annat sker via hemsidan.


  Under denna månad har även ett planerade förbättringsarbeten gällande ventilation och el genomförts, vi har även haft ett uppstartsmöte med Fastighetsägaren. Som vi informerat er om tidigare så har Sollentunas skolor drabbas av er rad inbrott den senaste tiden, om ni missat denna information finns mer att läsa nedan detta brev. Inom kort kommer vi återkomma med en inbjudan till föräldrarådsmöten som vi avser har två gånger per termin, ambitionen är också att bjuda in er föräldrar till en föreläsning om Etik och moral på nätet under detta läsår. Vill slutligen påminna er om att anmäla vilka som ska gå på fritids, formulär för detta hittar ni också längre ner på denna sida.


  Denna form av informationsbrev kommer läggas ut här på hemsidan i samband med månadsskiftet hela läsåret.