Organisation

En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, internationell klass samt en LSS-verksamhet. 
Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjuder fantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum/pendeltågsstation eller tunnelbanestationen Danderyds sjukhus. Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.