Läsårsdata‎ > ‎

Utvecklingssamtal och skriftliga omdömen

Under höstterminen 2011 omarbet
ades Kärrdalsskolans modell för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen för år 1-5.  Detta arbete grundar sig i den nya läroplanen, LRG11 och dess kursplaner. Att öka eleverna och vårdnadshavarnas aktivitet och deltagande var även någon som blev möjligt i större utsträckning än tidigare. Eleven är med hela eller större delen av samtalet och, beroende på årskurs, har en aktiv roll i att leda samtalet. Samtal som vårdnadshavare och lärare behöver ha utöver detta bokas in på annan tid.

Under höstterminen 2012 förändrade vi mallen för det skriftliga omdömet i år 1-3. Vi använder kunskapskraven i LGR11 och har bedömt de förmågor som nämns där och som vi arbetat med under terminen. I omdömet för år 1-3 finns en nivå för omdömet till skillnad från i år 4-5 där det finns tre nivåer. Det skriftliga omdömet kommer
att användas när utvecklingssamtalen förbereds i början på terminen, likt tidigare.


    Varmt välkomna till utvecklingssamtalen!

Läsårsöversikt för arbetsgången kring utvecklingssamtal och skriftliga omdömen

Hösttermin

 ÅrskurserMånad
 Aktivitet
 F-5 Augusti/september   
(första veckorna på terminen)
Tema: utvecklingssamtal.

Eleverna utvärderar ämnen, sin tidigare IUP* samt förbereder de elevaktiva samtalen.
 F-5 September    Vårdnadshavare och elev blir kallade till utvecklingssamtal, 30 min på dagtid ca kl. 8.00-16.00.

Totalt 4 vardagar per årskurs avsätts under 2 veckor  till samtal. Eleverna har lektioner enligt ordinarie schema tillsammans med annan personal på skolan då klassläraren har sina samtal.

Under samtalet skrivs en framåtsyftande IUP*.
 1-5 DecemberSkriftligt omdöme skickas digitalt till vårdnadshavare och elever.

Vårtermin

 ÅrskurserMånad
 Aktivitet
 F-5Januari
(första veckorna på terminen)
Tema: utvecklingssamtal. 

Eleverna utvärderar ämnen, sin tidigare IUP* samt förbereder de elevaktiva samtalen.
 F-5 Januari   
Vårdnadshavare och elev blir kallade till utvecklingssamtal, 30 min på dagtid ca kl. 8.00-16.00.

Totalt 4 vardagar per årskurs avsätts under 2 veckor till samtal. Eleverna har lektioner enligt ordinarie schema tillsammans med annan personal på skolan då klassläraren har sina samtal.

Under samtalet skrivs en framåtsyftande IUP*.
 1-5 JuniSkriftligt omdöme skickas digitalt till vårdnadshavare och elever.