Vi jobbar med NTA!
NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling.

Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik;
- ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
- tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
- kontinuerlig kompetensutveckling av lärare
- fortlöpande utvärdering av elevernas lärande 
- samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet