Läsårsdata‎ > ‎Dokument‎ > ‎

Legimus (Myndigheten för tillgängliga medier)


Vad är Legimus?

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers mediawebb där du kan söka efter anpassade böcker. Legimus ersätter inom kort TPB-katalogen.


Vem får låna?

Med en läsnedsättning menas att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift. Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

Några exempel på läsnedsättningar;

  • synskada
  • rörelsehinder
  • utvecklingsstörning
  • läs- och skrivsvårigheter
  • hörselskada (för hörselträning)
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
  • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)
Elevkonto
Kärrdalsskolans skolbibliotek registrerar elever som har någon form av läsnedsättning, med tillstånd från vårdnadshavare. Eleverna har sitt användarnamn (xxxxx_0x)@elev.sollentuna.se som användarnamn och ett självvalt lösenord som uppges vid registrering.

Nedladdning