Klassidor

Till föräldrar och elever på Kärrdalsskolan

Varje fredag publiceras veckobrev på infomentor med information om elevernas vistelse i skol- och fritidsverksamhet.