Arbetslag‎ > ‎

Korpen, år 4-6

Korpens arbetslag består av två fyror, två femmor och två sexor. 

Till arbetslaget hör:
ämneslärare i matematik, svenska, engelska, SO, NO och bild samt speciallärare, lärare i svenska som andraspråk, idrottslärare, textillärare, träslöjdslärare och musiklärare. Ämneslärarna är ansvariga för varsin klass men undervisar även i andra klasser. 


Våra klassrum ligger placerade runt en stor och luftig studiehall, där man även kan sitta i mindre grupper. I studiehallen samlas vi ofta vid tillfällen då alla sitter gemensamt, till exempel vid boksamlingar. 
 
I Korpens arbetslag har vi som målsättning att arbeta regelbundet med IKT
(Informations- och Kommunikations Teknik) som pedagogiskt verktyg.