Arbetslag‎ > ‎

Koltrasten, F-3

 
Koltrastens arbetslag består av Förskoleklassen, två ettor , två tvåor och två treor. Klassrummen för år 1,  2 och 3 ligger i anslutning till våra två ljusa studiehallar medan Förskoleklassen har egna lokaler i stråket. I arbetslaget finns lärare, speciallärare, förskollärare och fritidspedagoger.


Vår kunskapssyn
Värdefull kunskap är att kunna samarbeta, känna empati, känna till koderna för social
samvaro och ta ansvar för sina handlingar. Arbetet sker genom värdegrundsarbete där vi försöker få eleverna att lyssna på varandra och förstå hur andra tänker. Genom att arbeta på det här sättet skapas en trygg miljö där annan kunskap kan tas in. Vi vuxna ska vara goda förebilder och måste utvärdera vårt eget agerande, genom att diskutera och prova oss fram, för att kunna se hur vi påverkar gruppen. Att kunna läsa, skriva, räkna. tala och lyssna är viktig kunskap. Grunden läggs i F-klass där man medvetet arbetar med språket genom daglig språklek och samtal.

Hur utformar vi vår undervisning?

Vi anser att undervisningen ska bygga på elevernas nyfikenhet och lust att lära, och
att vi måste se varje individs utvecklingsnivå och utvecklingsmöjligheter. Vi tycker att undervisningen ska vara varierande för att kunna tillgodose elevernas olika sätt lära.
 
 
I Koltrastens arbetslag har vi som målsättning att arbeta regelbundet med IKT
(Informations- och KommunikationsTeknik) som pedagogiskt verktyg.