Arbetslag‎ > ‎

Fritidshem

 
På Kärrdalsskolans fritids arbetar vi åldersintegrerat åk 1-3. Det innebär att vi kan erbjuda fler aktiviteter samt att eleverna får tillgång till medarbetarnas olika kompetenser.
 
Vi erbjuder en variation av aktiviteter under eftermiddagarna inom t.ex. skapande
verksamhet, idrott och/rörelse samt friluftsliv.
 
Vi strävar efter att förbättra varje barns självkänsla och självförtroende på många
olika sätt, i aktiviteterna, genom planerade samtal och i de spontana kontakterna.