Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, förberedelseklass, kommungemensamma gruppen Mimer samt en LSS-verksamhet.

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjudefantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum (pendeltågsstation) eller Danderyds sjukhus/Mörby (tunnelbanestation). 

Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
NYHETER
Påsklovet 2017
Dags att fylla i om närvaro under påsklovet, senast 26 mars

Påsklovet 2017


Minnesanteckningarna från föräldrarådsmötet 21/2 finns nu här på hemsidan under “Organisation - Föräldraråd”.


2017.02.20 Uppsägning av fritidshemsplacering

I samband med månadsskiften kommer information i form av ett månadsbrev delges er föräldrar. Senaste brevet finns nu ute och kommer även framöver annonseras här under nyheter på hemsidan och kan sedan läsas under "Organisation - Skolledningsinformation". Detsamma gäller även annan verksamhetsinformation som sker däremellan.

2017.02.20 - Information från Skol- och familjeteamet
VÄLKOMMEN TILL ABC Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig om 20 år? 

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationen sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar. ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp består av ett antal föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Under april-maj kommer vi att erbjuda två olika grupper. 

Grupp 1 kommer hållas följande datum: Torsdagen 30/3, Torsdag 20/4, Torsdagen den 4/5, Torsdag 16/5.

Grupp 2 kommer hållas följande datum:  Tisdagen 4/4, Tisdag 18/4  Onsdagen den 3/5, Torsdagen den 18/5.

Alla träffarna sker på Sollentuna familjecentral, Mässvägen 7A mellan kl. 17.00 – 19.30. Du behöver ange i anmälan vilken grupp som passar dig bäst. Ytterligare information och anmälan Klicka här

VÄLKOMMEN MED DIN INTRESSEANMÄLAN!

2017.02.14

2017.01.30 - Öppet hus & Informationsmöte (Förskoleklass - skolår 6)
Vi frågor om själva skolplatsansökan kontakta Skolsekreteraren:
Ludmilla Wernerhjelm: Tfn: 08 - 57 92 2951 alt. E-post: luwer_s@edu.sollentuna.se

Ang. verksamhetsfrågor så ber vi er vända er till respektive ansvarig (kontaktuppgifter se fliken organisation)
- Förskoleklass - skolår 3: Anna Hammarhjelm 
- Fritidshem: 1-3 och 4-6: Stefan Olofsson
- Skolår 4-6: Magnus Martinsson

Inbjudan - Öppet hus och Informationsmöte


2017.01.13 Läsårstider komman läsår 2017/2018
Uppdateringar sker under rubriken läsårsdata terminsdata, se även länken: 

  • V.34: Läsårsstart 21/8,

  • V.44: Höstlov

  • V.51: Terminsslut 22/12

  • V.2: Terminsstart 8/1

  • V.9: Sportlov

  • V.15: Påsklov

  • V.24: Läsårsslut 12/6


2017.01.13 - Sportlovet
Dags att börja fundera på sportlovet, sista inlämningsdag 6/2 2017. Formuläret hittar du också här Sportlov

Sportlov 20172017.01.06 - SENASTE MÅNADSBREVET
I samband med månadsskiften kommer information i form av ett månadsbrev delges er föräldrar. Senaste brevet finns nu ute och kommer även framöver annonseras här under nyheter på hemsidan och kan sedan läsas under "Organisation - Skolledningsinformation"2016.08.23 - Välkommen till och tillbaka till Kärrdalsskolan
Idag har det varit skolstart för alla våra grundskolelever med samlingar i respektive klass där en överraskning väntar för Koltrasten samt mingel och firande av det nya läsåret för Korpen.


2016.06.09

2016.05.23

2016.05.10

"Ny typ av stöld/inbrott
På förekommen anledning med ett flertal rapporterade stölder/inbrott och ett återkommande modus i kommunen, går vi ut med information till alla våra öppna verksamheter. I det här fallet går gärningsmannen/männen in dagtid, under verksamhets tid, i personalutrymmen samt expeditioner, och tillgriper nycklar, telefon samt plånbok. I ett av fallen tillgreps målsägandes bil och i det senaste fallet tillgreps bil samt att man kort därefter gjort inbrott i denne målsägandes lägenhet och tillgripit ytterligare gods. I det sistnämnda fallet tror polisen att det varit två gärningsmän inblandade. 
Detta är något vi bör uppmärksamma omgående.

Kommunledningskontoret
Sollentuna kommun"

2016.05.04 
Barn- och utbildningskontoret fick idag på eftermiddagen kännedom om att en lågstadieelev på Helenelundsskolan blivit tilltalad av en okänd yngre man. Mannen ska ha lockat till sig eleven, sagt svordomar och uppträtt på ett sätt som eleven upplevde som hotfullt. Uppgifterna kring det faktiska händelseförloppet är mycket få, men barn- och utbildningskontoret ber om en ökad uppmärksamhet kring och vid skolor och förskolor i kommunen. Polisanmälan är initierad och utredning har påbörjats av polisen. Även kommunens säkerhetsavdelning är inkopplad.

2016.04.28
Under veckans inledning, ev. redan under fredag förra veckan, har vissa skolor i kommunen drabbas av omfattande magsjuka (prel. ett par hundra drabbade) bland såväl elever som medarbetare. Kommunen undersöker och samarbetar med Smittskydd Stockholm för att hitta ev. källa och minska spridningsrisken. Veckan på Kärrdalsskolan har sett ut som brukligt, inga tecken på liknande massutbrott har visat sig, något vi hoppas gäller även framöver. Sollentuna kommun: Nyheter och press - Magsjukan 

2016.03.17 - Förtydligande ang. elev som inte dök upp i skolan
När en elev var påväg till skolan i morse, med sin förälder, rymde denna elev på eget bevåg innan de hade kommit till skolan. Eleven kunde rätt snabbt återfinnas utan någon skada skett. I samband med detta började personal på skolan söka eleven men vi tog även hjälp av polis. 

Det har dock kommit oss tillkänna att det i olika medier (sociala) ev. gått ut felaktig information om händelsen som säger att en elev försvunnit från skolan vilket alltså inte alls stämmer eller varit aktuellt.

2015.12.18 Kärrdalsskolan - En skola med medvetna strategier
http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/en-skola-med-medvetna-strategier

2015.11.09

Information från matleverentören ISS
"Hej, jag vill bjuda dig på lunch! 
Lunchmåltiden är en förutsättning för bra studier och utveckling. Vi vet, och uppskattar att skolmaten är ett samtalsämne hos de flesta. Vi tillagar maten för Sollentunas skolor på Helenelund skolans kök samt Häggvik skolans kök. Menyerna näringsberäknas av våra dietister enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Maträtterna och salladsbordet säsongs anpassas för smakens och miljöns skull. Vi serverar enligt tallriksmodellen och vill främja den vegetariska delen av måltiden. Vi vill bjuda dig på lunch för att visa personerna bakom maten och den kunskap och stolthet som finns bland vår personal. 

Maila mig, Johan Fagerström, så reserverar jag en plats till dig. 
Vid bokning uppge vilken skola ditt barn går i, så det finns mat så att det räcker till dig. 
Matsedeln finnas på ISS hemsida, se länk nedan. 
http://www.se.issworld.com/tjanster/catering/menyer/forskolorgrundskolorsollentuna
Välkomna, Johan Fagerström, restaurangchef 
E-post: Johan.fagerstrom@se.issworld.com"

2015.11.06
Jullovet
Nu är det dags att börja fundera på julovsledighet, du hittar formuläret här och på klassidorna, senaste svarsdag 25/11.

2015.10.22

Det är med avsky och sorg vi gör er uppmärksam på det angrepp som skett mot personal och elever vid en skola i Trollhättan. Tankarna går självklart till både våra kollegor på skolan i Trollhättan men också eleverna och allas anhöriga.

I morgon, och en tid framöver, kommer vi vara särskilt lyhörda och observanta på elevernas reaktioner kring det som hänt samt ta en mer aktiv och uppsökande plats i elevernas egna samtal om händelsen. Hur eleverna reagerar på detta kommer vara väldigt olika, både med tanke på ålder och mognad men också utifrån varje individs erfarenheter och behov. Med tanke på detta måste vårt sätt att hantera och informera om händelsen se olika ut. Arbetet handlar i första hand om att lyssna och samtala om elevernas tankar, bemöta dessa så gott det går, svar kan inte alltid ges i dessa sammanhang. En plan för detta har kommunicerats till medarbetarna under eftermiddagen/kvällen. 

Gemensamt för alla skolår/elever är dock att om vi upplever att någon elev påverkas väldigt starkt av händelsen så kommer vi skyndsamt informera berörda föräldrar.


2015.10.14

“Hej!

Vill bara med några rader flagga upp oron för ökade stölder i skolorna. Gärningsmän tar sig obemärkt in – Ni vet skolorna har massor med ingångar – och vittjar väskor och fickor. Vi har stölder där de plockar åt sig barnens husnycklar och hittar ofta något busskort eller dylikt där barnens namn står. Sedan är det inte svårt att ringa Eniro för att få adressen ……. Vi har sådana utredningar både i Sollentuna och Väsby. Även Täby och Danderyd har drabbats. Många utsatta barn känner sig ”skyldiga och mår pyton”…… Bra om skolorna kan bli varse detta otyg!

Sköt om er // Inbrottsgruppen  & Grannsamverkan inom Sjöbrisens Samfällighetsförening” 2015.09.25
Vi vill informera alla er föräldrar om att ett antal skolor i Sollentuna kommun
har problem med såväl inbrott som stölder både nattetid och dagtid. Gällande inbrott så verkar de bland annat ha varit ute efter datorer/surfplattor, mer problematiskt är att det vid stölder försvunnit personliga tillhörigheter som pengar, telefoner och nycklar, där de senare används för att göra inbrott i hemmen. På Kärrdalsskolan har vi klarat oss bra till idag då en medarbetare blev av med sina personliga tillhörigheter, ingen obehörig har dock setts till. Alla medarbetare har fått information om problematiken och är extra uppmärksamma. 


2015.09.23
Kärrdalsskolan blev inför detta läsår certifierade inom Olweus i sitt arbete mot kränkningar och mobbning. Vad detta innebär i praktiken framgår bland annat av certifieringsbrevet enligt nedan.
 
Varje fredag publiceras veckobrev med information om elevernas vistelse i skol- och fritidsverksamhet.
Direktlänkar till veckobreven;
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
Internationell klass

 

matsedel

Underordnade sidor (3): Arkiv Lika behandlings plan Nyhetsarkiv