Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, förberedelseklass, kommungemensamma gruppen Mimer samt en LSS-verksamhet.

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjudefantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum (pendeltågsstation) eller Danderyds sjukhus/Mörby (tunnelbanestation). 

Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
NYHETER
2017-09-03

Rektorsbrev oktober 2017


Idag har hela skolan varit ute på vandring runt Rösjön. “Trötta, ganska nöjda och tur med vädret” är några kommentarer om dagen.


Olweuscertifiering 2017-2019

Vi har nyss fått besked om att Kärrdalsskolan är fortsatt Olweuscertifierad. Certifieringen bygger på att man har ett långsiktigt och regelbundet arbete för att förebygga mobbning och kränkningar. Denna termin börjar vi med att skapa större trygghet på rasterna genom fler aktiviteter för eleverna. Den här veckan handlar det bla om 3 i rad med stafett, tärningsspel och långhopprep.


Hemsidan och Skolplattformen

Vi håller på att uppdatera och städa lite i gammal info på hemsidan. From vecka 42 finns veckobreven under NYHETER på Skolplattformen och inte via hemsidans klassidor. Om ni vill kunna få info via e-post är det viktigt att ni lägger in er e-postadress under kontaktuppgifter i Skolplattformen. Kom ihåg att ni alltid kan logga in med Bank-ID.


Höstlovstider

Inom närmsta dagarna får ni ett mail där ni ska anmäla omsorgsbehov under v 44.


Ny personal

Alla klasslärare är på plats sen några veckor tillbaka. I år 2 säger flera av eleverna att de älskar matte! Ett bra betyg till deras nya lärare. Vår nuvarande lärare i musik, Kim Nydestedt, har valt att avsluta sin anställning hos oss. Rekrytering av ersättare pågår.

Underordnade sidor (3): Arkiv Lika behandlings plan Nyhetsarkiv