Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass 
upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, internationell klass samt en LSS-verksamhet. 

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjuder fantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum/pendeltågsstation eller tunnelbanestationen Danderyds sjukhus. 

Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
NYHETER
2015.10.01
I samband med månadsskiften kommer skolledningsinfromation i form av ett rektorsbrev delges ger föräldrar. Brevet för september finns nu ute och kommer även framöver annonseras här under nyheter och kan sedan läsas under "Organisation - Skolledningsinfromation

2015.09.30
Kärrdalsnytt nr 3
Nu kan du läsa det nya nr av Kärrdalsnytt här

2015.09.25
Vi vill informera alla er föräldrar om att ett antal skolor i Sollentuna kommun
har problem med såväl inbrott som stölder både nattetid och dagtid. Gällande inbrott så verkar de bland annat ha varit ute efter datorer/surfplattor, mer problematiskt är att det vid stölder försvunnit personliga tillhörigheter som pengar, telefoner och nycklar, där de senare används för att göra inbrott i hemmen. På Kärrdalsskolan har vi klarat oss bra till idag då en medarbetare blev av med sina personliga tillhörigheter, ingen obehörig har dock setts till. Alla medarbetare har fått information om problematiken och är extra uppmärksamma. 

2015.09.25
Dags att börja fundera på höstlovet v 44, sista inlämningsdag fredag 16/10.

Höstlovet 2015


2015.09.23
Kärrdalsskolan blev inför detta läsår certifierade inom Olweus i sitt arbete mot kränkningar och mobbning. Vad detta innebär i praktiken framgår bland annat av certifieringsbrevet enligt nedan.


18 maj
Skolbesök för nya 6-åringar i förskoleklass.

Nu finns aktuell information om skolbesök/inskolning för barn som börjar i förskoleklass läsåret 2015-16.

Gå in under fliken Klassidor / Förskoleklass


13 maj
Skoltidning - Nytt nr
https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/kdl/vaelkommen/skoltid.JPG
elever arbetar med nyheter och händelser. Läs skoltidningen här (pdf-fil).

12 maj
Sista chansen!!!!
Kvarglömda kläder finns nu upplagda i skolans korridor, så saknar du något? Kom hit och titta om det är omhändertaget
Om 1 vecka så skänks kläderna till Läkarmissionen.
5 maj
Inbjudan till Hela Huset Lever onsdag 27 maj kl. 17.00-19.00

27 april
Föräldrainfo från Skol- och familjteteamet i Sollentuna
Föräldrar är viktiga för sina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd för att hitta vägen i sitt föräldraskap. Därför vill Enheten för föräldrastöd informera om hösten 2015 olika föräldragrupper. Sollentuna kommun erbjuder stöd i föräldraskapet från graviditeten tills barnet går ut grundskolan. Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp. Allt är kostnadsfritt. De föräldrautbildningar som erbjuds under hösten 2015 är: ABC - Alla Barn i Centrum Trygghetscirkelns föräldraskap KOMET Här hittar du mer information om respektive föräldrautbildning, välkomna! Läs mer om föräldragrupper här

22 april
Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor
Visst kan datorer förbättra skolresultaten. I Sollentuna har resultaten höjts rejält sedan de yngsta barnen börjat skriva på surfplattor i stället för med papper och penna.5 000 elever i Sollentuna har de senaste fyra åren fått lära sig skriva direkt på plattor i stället för med papper och penna. Det har visat sig vara mycket lyckat...Läs hela artikeln här

15 april
Vegetariskt alternativ vid skollunchen
Under v. 18 kommer ISS att börja leverera ett vegetariskt alternativ vid skollunchen. Syftet är att eleverna ska erbjudas en valmöjlighet till ordinarie servering. Till en början kan det vara svårt att beräkna hur många portioner till antalet som kommer att gå åt. Vi kommer att utvärdera löpande med eleverna på skolan.
15 april
Aktiviteter på fritids: Skoltidning och Skapande

 
Skoltidning - elever arbetar med nyheter och händelser. När vi gör skoltidningen arbetar vi mycket med dator och iPad. Läs skoltidningen här (pdf-fil).

Skapande verksamhet - eleverna prövar på olika tekniker att rita och måla. 


13 aprilFöräldraråd
Vi inledde med att samtala om föräldrarådets uppdrag att vara talespersoner för vårdnadshavare i klasserna. Det kommer väldigt lite synpunkter... läs mera

6 februari
Föräldraråd

Nytt protokoll från föräldrarådet, klicka här.


9 januari

Elevaktiva utvecklingssamtal
Under vecka 3-4 kommer elever på Kärrdalsskolan att förbereda inför utvecklingssamtalet i det gemensamma temat: Mitt utvecklingssamtalLikt tidigare läsår kommer eleverna att ha elevaktiva utvecklingssamtal. Samtalstiden är ca 30 min på dagtid under v.5-6. Gemensamma samtalsdagar för år 1-6 är tisdag 27/1, onsdag 28/1, tisdag 3/2 samt onsdag 4/2. Se tilldelad tid på klassidan eller i utskick.

21 november
Har Ditt barn tappat bort något föremål (smycke, klocka, nycklar osv)
Glöm inte att komma in på expeditionen och fråga om någon hittat det du förlorat.
Vi får in mycket saker som ingen hämtar!
Leta också i skolan (kapprum och utanför matsalen) efter kvarglömda kläder. Vid terminsskifte rensar vi allt och sänder till välgörenhet!

21 november
Renovering av omklädningsrum och duschar
Vi kommer att få renoverat i omklädningsrum och duschar. Detta kommer att medföra lite besvär då vi får turas om vid ombyte och duschning. 

3 november

9 oktober
Beställ bibliotekskort för barn och unga till Sollentuna bibliotek
Att låna på biblioteket är gratis. Alla från 6 år kan få bibliotekskort. Kortet är gratis 
första gången. Beställ direkt på webbplatsen! Länk här.

28 augusti
Elevaktiva utvecklingssamtal
Under vecka 35 kommer elever på Kärrdalsskolan att förbereda inför utvecklingssamtalet i det gemensamma temat: Mitt utvecklingssamtalLikt förra läsåret kommer eleverna att ha elevaktiva utvecklingssamtal. Samtalstiden är ca 30 min på dagtid. Gemensamma samtalsdagar för år 1-6 är tisdag 2/9 och onsdag 3/9 samt tisdag 9/9 och onsdag 10/9.


 
Varje fredag publiceras veckobrev med information om elevernas vistelse i skol- och fritidsverksamhet.
Direktlänkar till veckobreven;
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
Internationell klass

 
LÄNKAR