Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, förberedelseklass, kommungemensamma gruppen Mimer samt en LSS-verksamhet.

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjudefantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum / pendeltågsstation eller tunnelbanestationen Danderyds sjukhus. Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.
_______________________________________________________________________________________________________________
NYHETER
2016.11.17
Minnesanteckningarna från föräldrarådsmötet 15/11 finns nu här på hemsidan under “Organisation - Föräldraråd”.

2016.11.16
I samband med månadsskiften kommer information i form av ett månadsbrev delges er föräldrar. Senaste brevet finns nu ute och kommer även framöver annonseras här under nyheter på hemsidan och kan sedan läsas under "Organisation - Skolledningsinformation"

2016.10.02- Dags att anmäla sig till jullovsfritids, senast 25/11

Jullov 2016


2016.11.09 - Vädersituationen vs Skoldagen - uppdaterad 11/10 kl. 11.00

Idag rullar det på enligt ordinare planer i hela verksamheten. Endast någon enstaka medarbetare var lite sen på morgonen. Visst dilemma uppstod i samband med mattransporten som var sen pga att en buss fastnat och stängd av vägen till skolan, därav fick vi göra vissa förskjutningar på lunchtiderna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
På vissa skolor i kommunen har det under eftermiddagen och kvällen florerat ryckten om att eleverna i Sollentuna ska vara hemma imorgon och skolorna stängda. Detta stämmer inte, vi på Kärrdalsskolan kör som sagt på som vanligt enligt informationen nedan.

Skulle det uppstå några väldigt särskilda omständigheter på någon skola i kommunen så kommer den skolan hantera detta i dialog med barn och ungdomskontoret.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tack för visad hänsyn idag och hoppas ni själva tagit er fram på bästa sätt.
Dagen har rullat på riktigt bra, de flesta elever har efter lunchtid tagit sig hemåt på egen hand, andra har blivit hämtade tidigare och någon enstaka är kvar tillsammans med några av medarbetarna. 

Att sia något om morgondagen är omöjligt, extra plogningar är beställda, hur som helst så
tar vi oss an även morgondagen med fullt engagemang och fixar det precis som idag på bästa sätt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som ni alla säkerligen märkt så ställer vädret till en del problem på såväl vägar som
diverse arbetsplatser med en rad följdeffekter tex matleverenser etc.

Just nu har vi på Kärrdalsskolan 12st medarbetare som inte tar sig till arbetet alls, och ytterligare ett antal har varit/är sena. Trots detta så rullar verksamheten på som vanligt i många klasser medan det i andra har varit en fantastisk samordning av alternativa lösningar för diverse aktiviteter bland medarbetarna. Trots detta ser vi vissa svårigheter att få ihop hela skoldagen inkl. fritidshemstiden. 

Med anledning av situationen kommer vi att försöka börja avsluta vissa aktiviteter ca. 12.30, samt inom kort starta en telefonkedja till er föräldrar för att stämma av vilka barn det är ok att låta gå hem tidigare. Vi kommer självklart fortsätta ha öppet, men ser behov av att hantera situationen enl. ovan för att under andra halvan av dagen kunna fördela om de medarbetare som är på plats. Har ni möjlighet att hämta ert barn tidigare idag är vi dock väldigt tacksamma om hjälper oss med detta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.02- Dags att anmäla sig till höstlovsfritids

Höstlov 2016


2016.08.29 - Välkommen på Föräldramöte
Tisdagen den 6/9 kl. 18.30 - 20.00. Vi träffas först i matsalen för
presentation av personal och kort information om läsåret samt Olweus 
varefter det blir möten med klasslärarna i resp. klassrum from 19.00.

2016.08.23 - Välkommen till och tillbaka till Kärrdalsskolan
Idag har det varit skolstart för alla våra grundskolelever med samlingar i respektive klass där en överraskning väntar för Koltrasten samt mingel och firande av det nya läsåret för Korpen.


2016.06.09

2016.05.23

2016.05.10

"Ny typ av stöld/inbrott
På förekommen anledning med ett flertal rapporterade stölder/inbrott och ett återkommande modus i kommunen, går vi ut med information till alla våra öppna verksamheter. I det här fallet går gärningsmannen/männen in dagtid, under verksamhets tid, i personalutrymmen samt expeditioner, och tillgriper nycklar, telefon samt plånbok. I ett av fallen tillgreps målsägandes bil och i det senaste fallet tillgreps bil samt att man kort därefter gjort inbrott i denne målsägandes lägenhet och tillgripit ytterligare gods. I det sistnämnda fallet tror polisen att det varit två gärningsmän inblandade. 
Detta är något vi bör uppmärksamma omgående.

Kommunledningskontoret
Sollentuna kommun"

2016.05.04 
Barn- och utbildningskontoret fick idag på eftermiddagen kännedom om att en lågstadieelev på Helenelundsskolan blivit tilltalad av en okänd yngre man. Mannen ska ha lockat till sig eleven, sagt svordomar och uppträtt på ett sätt som eleven upplevde som hotfullt. Uppgifterna kring det faktiska händelseförloppet är mycket få, men barn- och utbildningskontoret ber om en ökad uppmärksamhet kring och vid skolor och förskolor i kommunen. Polisanmälan är initierad och utredning har påbörjats av polisen. Även kommunens säkerhetsavdelning är inkopplad.

2016.04.28
Under veckans inledning, ev. redan under fredag förra veckan, har vissa skolor i kommunen drabbas av omfattande magsjuka (prel. ett par hundra drabbade) bland såväl elever som medarbetare. Kommunen undersöker och samarbetar med Smittskydd Stockholm för att hitta ev. källa och minska spridningsrisken. Veckan på Kärrdalsskolan har sett ut som brukligt, inga tecken på liknande massutbrott har visat sig, något vi hoppas gäller även framöver. Sollentuna kommun: Nyheter och press - Magsjukan 

2016.04.15
Dags att anmäla sig till sommarfritids, senast 31/4 vill vi ha in era svar.

Sommarlov 2016 ‎‎(16/6-22/8)‎‎


2016.03.17 - Förtydligande ang. elev som inte dök upp i skolan
När en elev var påväg till skolan i morse, med sin förälder, rymde denna elev på eget bevåg innan de hade kommit till skolan. Eleven kunde rätt snabbt återfinnas utan någon skada skett. I samband med detta började personal på skolan söka eleven men vi tog även hjälp av polis. 

Det har dock kommit oss tillkänna att det i olika medier (sociala) ev. gått ut felaktig information om händelsen som säger att en elev försvunnit från skolan vilket alltså inte alls stämmer eller varit aktuellt.

2016.03.25
Nu är det dags att meddela om man ska vara på fritids under påsklovet, senast tis 8/3
Du hittar formuläret här

Påsklovet 2016


2016.01.29 - Skolplatsansökan 11/1 - 8/2
Fantastiskt kul att se att flera redan innan forumen vi bjudit in till genomfördes hade ansökt att få börja på Kärrdalsskolan kommande läsår. Hade du inte möjlighet eller har någon fråga dykt upp är du självklart välkommen att kontakta oss för detta alternativt boka en tid och komma förbi på skolan.

2016.01.25 - Sportlov
Nu är det dags att meddela om man ska vara på fritids under sportlovet, senast 5/2
Du hittar formuläret här

Sportlov 2016


2015.12.18 Kärrdalsskolan - En skola med medvetna strategier
http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/en-skola-med-medvetna-strategier

2015.12 10 Öppet hus & Informationsmöte (Förskoleklass - skolår 6)
Vi frågor om skolplatsansökan kontakta Skolsekreteraren:
Ludmilla Wernerhjelm
Tfn: 08 - 57 92 2951

Inbjudan - Öppet hus och Informationsmöte


2015.11.09

Information från matleverentören ISS
"Hej, jag vill bjuda dig på lunch! 
Lunchmåltiden är en förutsättning för bra studier och utveckling. Vi vet, och uppskattar att skolmaten är ett samtalsämne hos de flesta. Vi tillagar maten för Sollentunas skolor på Helenelund skolans kök samt Häggvik skolans kök. Menyerna näringsberäknas av våra dietister enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Maträtterna och salladsbordet säsongs anpassas för smakens och miljöns skull. Vi serverar enligt tallriksmodellen och vill främja den vegetariska delen av måltiden. Vi vill bjuda dig på lunch för att visa personerna bakom maten och den kunskap och stolthet som finns bland vår personal. 

Maila mig, Johan Fagerström, så reserverar jag en plats till dig. 
Vid bokning uppge vilken skola ditt barn går i, så det finns mat så att det räcker till dig. 
Matsedeln finnas på ISS hemsida, se länk nedan. 
http://www.se.issworld.com/tjanster/catering/menyer/forskolorgrundskolorsollentuna
Välkomna, Johan Fagerström, restaurangchef 
E-post: Johan.fagerstrom@se.issworld.com"

2015.11.06
Jullovet
Nu är det dags att börja fundera på julovsledighet, du hittar formuläret här och på klassidorna, senaste svarsdag 25/11.

2015.10.22

Det är med avsky och sorg vi gör er uppmärksam på det angrepp som skett mot personal och elever vid en skola i Trollhättan. Tankarna går självklart till både våra kollegor på skolan i Trollhättan men också eleverna och allas anhöriga.

I morgon, och en tid framöver, kommer vi vara särskilt lyhörda och observanta på elevernas reaktioner kring det som hänt samt ta en mer aktiv och uppsökande plats i elevernas egna samtal om händelsen. Hur eleverna reagerar på detta kommer vara väldigt olika, både med tanke på ålder och mognad men också utifrån varje individs erfarenheter och behov. Med tanke på detta måste vårt sätt att hantera och informera om händelsen se olika ut. Arbetet handlar i första hand om att lyssna och samtala om elevernas tankar, bemöta dessa så gott det går, svar kan inte alltid ges i dessa sammanhang. En plan för detta har kommunicerats till medarbetarna under eftermiddagen/kvällen. 

Gemensamt för alla skolår/elever är dock att om vi upplever att någon elev påverkas väldigt starkt av händelsen så kommer vi skyndsamt informera berörda föräldrar.

2015.10.14

“Hej!

Vill bara med några rader flagga upp oron för ökade stölder i skolorna. Gärningsmän tar sig obemärkt in – Ni vet skolorna har massor med ingångar – och vittjar väskor och fickor. Vi har stölder där de plockar åt sig barnens husnycklar och hittar ofta något busskort eller dylikt där barnens namn står. Sedan är det inte svårt att ringa Eniro för att få adressen ……. Vi har sådana utredningar både i Sollentuna och Väsby. Även Täby och Danderyd har drabbats. Många utsatta barn känner sig ”skyldiga och mår pyton”…… Bra om skolorna kan bli varse detta otyg!

Sköt om er // Inbrottsgruppen  & Grannsamverkan inom Sjöbrisens Samfällighetsförening” 

2015.09.30
Kärrdalsnytt nr 3
Nu kan du läsa det nya nr av Kärrdalsnytt här

2015.09.25
Vi vill informera alla er föräldrar om att ett antal skolor i Sollentuna kommun
har problem med såväl inbrott som stölder både nattetid och dagtid. Gällande inbrott så verkar de bland annat ha varit ute efter datorer/surfplattor, mer problematiskt är att det vid stölder försvunnit personliga tillhörigheter som pengar, telefoner och nycklar, där de senare används för att göra inbrott i hemmen. På Kärrdalsskolan har vi klarat oss bra till idag då en medarbetare blev av med sina personliga tillhörigheter, ingen obehörig har dock setts till. Alla medarbetare har fått information om problematiken och är extra uppmärksamma. 


2015.09.23
Kärrdalsskolan blev inför detta läsår certifierade inom Olweus i sitt arbete mot kränkningar och mobbning. Vad detta innebär i praktiken framgår bland annat av certifieringsbrevet enligt nedan.


2015.08.20

Ny rektor på Kärrdalsskolan.

Jag har nu avslutat rekryteringsprocessen av ny rektor till Kärrdal. Ny som rektor är Magnus Martinsson som träder i tjänst den 1 september. Magnus har tidigare varit biträdande rektor på Utbildning Silverdal och skött det på bästa sätt.

Magnus och Janne kommer under en kortare tid gå parallellt för överlämning.

Med vänlig hälsning: Daniel Broman (Förvaltningschef)


9 oktober
Beställ bibliotekskort för barn och unga till Sollentuna bibliotek
Att låna på biblioteket är gratis. Alla från 6 år kan få bibliotekskort. Kortet är gratis 
första gången. Beställ direkt på webbplatsen! Länk här.


 
Varje fredag publiceras veckobrev med information om elevernas vistelse i skol- och fritidsverksamhet.
Direktlänkar till veckobreven;
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
Internationell klass

 

matsedel

Underordnade sidor (3): Arkiv Lika behandlings plan Nyhetsarkiv