Aktuellt på Kärrdalsskolan
17 juni
Rektorsbrev - sommaren 2014

Underbart med sommar och sommarlov! Fantastiska elever på avslutningen!


I Jannes rektorsbrev finns viktig information inför hösten. Bland annat;

  • Personalläget inför höstterminen
  • Skolverkets rekommendationer när det gäller skriftliga omdömen
  • Återinförandet av föräldraråd
  • Senare start på måndagar. Lektioner börjar kl. 8.40. Fritids är förstås öppet som vanligt.

14 juni
Sommarlov
Vi tackar för det gångna läsåret och önskar Er alla en Glad Sommar! Höstterminens första skoldag är tisdag 19/8 med start kl. 8.10. 


5 juni
Välkomna till skolavslutning torsdag 12/6 kl. 9.00
Samling för eleverna kl. 8.30 i klassrummen. Familjer är välkomna till stora fotbollsplanen kl. 9.00. 
Skolavslutningen beräknas pågå till kl 9.50. Därefter har klasserna egna avslutningar fram till lunch. Efter lunch börjar sommarlovsfritids. Vänligen meddela ditt barn inte ska äta lunch i skolan. 
Vi önskar alla familjer varmt välkomna!  

Arkiv