Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass 
upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, internationell klass samt en LSS-verksamhet. 

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjuder fantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum/pendeltågsstation eller tunnelbanestationen Danderyds sjukhus. 

Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
NYHETER
2015.11.09

Information från matleverentören ISS
"Hej, jag vill bjuda dig på lunch! 
Lunchmåltiden är en förutsättning för bra studier och utveckling. Vi vet, och uppskattar att skolmaten är ett samtalsämne hos de flesta. Vi tillagar maten för Sollentunas skolor på Helenelund skolans kök samt Häggvik skolans kök. Menyerna näringsberäknas av våra dietister enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Maträtterna och salladsbordet säsongs anpassas för smakens och miljöns skull. Vi serverar enligt tallriksmodellen och vill främja den vegetariska delen av måltiden. Vi vill bjuda dig på lunch för att visa personerna bakom maten och den kunskap och stolthet som finns bland vår personal. 

Maila mig, Johan Fagerström, så reserverar jag en plats till dig. 
Vid bokning uppge vilken skola ditt barn går i, så det finns mat så att det räcker till dig. 
Matsedeln finnas på ISS hemsida, se länk nedan. 
http://www.se.issworld.com/tjanster/catering/menyer/forskolorgrundskolorsollentuna
Välkomna, Johan Fagerström, restaurangchef 
E-post: Johan.fagerstrom@se.issworld.com"

2015.11.06
Jullovet
Nu är det dags att börja fundera på julovsledighet, du hittar formuläret här och på klassidorna, senaste svarsdag 25/11.

2015.11.04
I samband med månadsskiften kommer information i form av ett månadsbrev delges er föräldrar. Brevet för oktober finns nu ute och kommer även framöver annonseras här under nyheter och kan sedan läsas under "Organisation - Skolledningsinformation

2015.10.22

Det är med avsky och sorg vi gör er uppmärksam på det angrepp som skett mot personal och elever vid en skola i Trollhättan. Tankarna går självklart till både våra kollegor på skolan i Trollhättan men också eleverna och allas anhöriga.

I morgon, och en tid framöver, kommer vi vara särskilt lyhörda och observanta på elevernas reaktioner kring det som hänt samt ta en mer aktiv och uppsökande plats i elevernas egna samtal om händelsen. Hur eleverna reagerar på detta kommer vara väldigt olika, både med tanke på ålder och mognad men också utifrån varje individs erfarenheter och behov. Med tanke på detta måste vårt sätt att hantera och informera om händelsen se olika ut. Arbetet handlar i första hand om att lyssna och samtala om elevernas tankar, bemöta dessa så gott det går, svar kan inte alltid ges i dessa sammanhang. En plan för detta har kommunicerats till medarbetarna under eftermiddagen/kvällen. 

Gemensamt för alla skolår/elever är dock att om vi upplever att någon elev påverkas väldigt starkt av händelsen så kommer vi skyndsamt informera berörda föräldrar.

2015.10.14

“Hej!

Vill bara med några rader flagga upp oron för ökade stölder i skolorna. Gärningsmän tar sig obemärkt in – Ni vet skolorna har massor med ingångar – och vittjar väskor och fickor. Vi har stölder där de plockar åt sig barnens husnycklar och hittar ofta något busskort eller dylikt där barnens namn står. Sedan är det inte svårt att ringa Eniro för att få adressen ……. Vi har sådana utredningar både i Sollentuna och Väsby. Även Täby och Danderyd har drabbats. Många utsatta barn känner sig ”skyldiga och mår pyton”…… Bra om skolorna kan bli varse detta otyg!

Sköt om er // Inbrottsgruppen  & Grannsamverkan inom Sjöbrisens Samfällighetsförening” 

2015.09.30
Kärrdalsnytt nr 3
Nu kan du läsa det nya nr av Kärrdalsnytt här

2015.09.25
Vi vill informera alla er föräldrar om att ett antal skolor i Sollentuna kommun
har problem med såväl inbrott som stölder både nattetid och dagtid. Gällande inbrott så verkar de bland annat ha varit ute efter datorer/surfplattor, mer problematiskt är att det vid stölder försvunnit personliga tillhörigheter som pengar, telefoner och nycklar, där de senare används för att göra inbrott i hemmen. På Kärrdalsskolan har vi klarat oss bra till idag då en medarbetare blev av med sina personliga tillhörigheter, ingen obehörig har dock setts till. Alla medarbetare har fått information om problematiken och är extra uppmärksamma. 

2015.09.25
Dags att börja fundera på höstlovet v 44, sista inlämningsdag fredag 16/10.

Höstlovet 2015


2015.09.23
Kärrdalsskolan blev inför detta läsår certifierade inom Olweus i sitt arbete mot kränkningar och mobbning. Vad detta innebär i praktiken framgår bland annat av certifieringsbrevet enligt nedan.


2015.08.20

Ny rektor på Kärrdalsskolan.

Jag har nu avslutat rekryteringsprocessen av ny rektor till Kärrdal. Ny som rektor är Magnus Martinsson som träder i tjänst den 1 september. Magnus har tidigare varit biträdande rektor på Utbildning Silverdal och skött det på bästa sätt.

Magnus och Janne kommer under en kortare tid gå parallellt för överlämning.

Med vänlig hälsning: Daniel Broman (Förvaltningschef)


15 april
Aktiviteter på fritids: Skoltidning och Skapande

 
Skoltidning - elever arbetar med nyheter och händelser. När vi gör skoltidningen arbetar vi mycket med dator och iPad. Läs skoltidningen här (pdf-fil).

Skapande verksamhet - eleverna prövar på olika tekniker att rita och måla. 


13 april


9 oktober
Beställ bibliotekskort för barn och unga till Sollentuna bibliotek
Att låna på biblioteket är gratis. Alla från 6 år kan få bibliotekskort. Kortet är gratis 
första gången. Beställ direkt på webbplatsen! Länk här.


 
Varje fredag publiceras veckobrev med information om elevernas vistelse i skol- och fritidsverksamhet.
Direktlänkar till veckobreven;
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
Internationell klass

 

matsedel