Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass 
upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, internationell klass samt en LSS-verksamhet. 

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjudefantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum/pendeltågsstation eller tunnelbanestationen Danderyds sjukhus. 

Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
NYHETER
2016.02.10 - Dagens händelse på Edsbergsskolan
- Information 3
Sammanfattning av dagen - Någon gång runt 12.30 fick vi på Kärrdalsskolan kännedom om händelsen på Edsbergsskolan där en elev blev knivhuggen, dock ej livshotande. I samband med detta aktiverade vi vår KRIS-plan och efter ett snabb avstämning i Krisgruppen beslutade rektor att vi ska göra en inrymning och att eleverna ska hållas i respektive klassrum i väntan på ny information. Syftet med denna inrymning var helt av förebyggande karaktär, då det inte finns eller funnits någon hotbild mot Kärrdalsskolan eller någon annan skola i kommunen. Bedömningen gjordes utifrån att vi genom denna inrymning i största möjliga mån kan säkra tillsynen över eleverna, sprida nödvändig information samt inte minst koordinera ev. behov av insatser på bästa sätt. I samband med detta kontaktade även rektor, precis som övriga kommunala skolor vår skolsköterska och kurator, och bad dem släppa allt och bege sig till Edsbergsskolan för att vara behjälplig på bästa sätt.

När eleverna väl var inräknade och på plats gick vi vidare med arbetet på skolan genom att i olika ordning beroende på klass:

- I korta drag berätta om vad som hänt (utifrån ålder och mognad)
- Delge information om det inträffade på hemsidan.
- Starta en rundringning till er vårdnadshavare för att stämma av ev. hämtningar/hemgångar.
- Delge information via mail till er vårdnadshavare  
- Informera skolår 6 om att de ska komma hit till Kärrdalsskolan i morgon för att ha undervisning här.

Även om man som människa naturligtvis reagerar väldigt olika i dessa typer av situationer, är helhetsbedömningen att de insatser som gjorts på skolan har varit riktiga och det är med stor stolthet jag som rektor följt medarbetarnas genomförande som präglats av lugn och systematik - TACK TILL ER ALLA!

Vi har även varit i kontakt med polisens skolsamordnare och påmint/informerat dem om att vår Fritidsgård har öppet på kvällar och helger, för att sedan låta dem göra en bedömning av ev. besök där.

Om inte någon ny information dykt upp är planen för fredagen att bedriva ordinarie undervisning med undantag för följande:

- Samlingar klassvis på morgonen och på nytt informerar om vad som skett utifrån ålder och mognad.
- Skapa utrymme för att bemöta och samtala om elevernas ev. frågor och funderingar.
- Eleverna i skolår 6 har undervisning på  Kärrdalsskolan och genomföra de nationella proven, from måndag har de undervisning som vanligt i samtliga skolämnen.

- Information 2
Vi har precis fått bekräftat att ingen hotbild finns mot någon annan person eller några andra skolor i Sollentuna kommun. Det som hänt bedöms av polisen som en enskild händelse.

- Information 1
Med anledning av det knivdåd (senaste informationen säger ytligt skada i arm ej livshotande) som inträffat på Edsbergsskolan i Sollentuna har vi nu samlat samtliga elever i respektive klassrum här på skolan, detta även om vi inte känner till någon direkt koppling till Kärrdalsskolan. 

Anledningen till denna inrymning är helt förebyggande i brist på information.
Vi kommer nu försöka kontakta er via detta mail eller telefon för att stämma av om eleverna ska vara kvar till ni hämtar dem alt. att de kan gå hem själva. Ni som har barn som alltid hämtas, är självklart kvar på skolan tills ni kommer och hämtar i vanlig ordning.

Skolår 6 kommer träffas här på Kärrdalsskolan imorgon fredag 12/2.


2016.02.01
I samband med månadsskiften kommer information i form av ett månadsbrev delges er föräldrar. Senaste brevet finns nu ute och kommer även framöver annonseras här under nyheter på hemsidan och kan sedan läsas under "Organisation - Skolledningsinformation"

2016.01.29 - Skolplatsansökan 11/1 - 8/2
Fantastiskt kul att se att flera redan innan forumen vi bjudit in till genomfördes hade ansökt att få börja på Kärrdalsskolan kommande läsår. Hade du inte möjlighet eller har någon fråga dykt upp är du självklart välkommen att kontakta oss för detta alternativt boka en tid och komma förbi på skolan.

2016.01.25 - Sportlov
Nu är det dags att meddela om man ska vara på fritids under sportlovet, senast 5/2
Du hittar formuläret här

Sportlov 2016


2015.12.18 Kärrdalsskolan - En skola med medvetna strategier
http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/en-skola-med-medvetna-strategier

2015.12 10 Öppet hus & Informationsmöte (Förskoleklass - skolår 6)
Vi frågor om skolplatsansökan kontakta Skolsekreteraren:
Ludmilla Wernerhjelm
Tfn: 08 - 57 92 2951

Inbjudan - Öppet hus och Informationsmöte


2015.11.24
Minnesanteckningarna från föräldrarådsmötet 17/11 finns nu här på hemsidan under “Organisation - Föräldraråd”.

2015.11.09

Information från matleverentören ISS
"Hej, jag vill bjuda dig på lunch! 
Lunchmåltiden är en förutsättning för bra studier och utveckling. Vi vet, och uppskattar att skolmaten är ett samtalsämne hos de flesta. Vi tillagar maten för Sollentunas skolor på Helenelund skolans kök samt Häggvik skolans kök. Menyerna näringsberäknas av våra dietister enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Maträtterna och salladsbordet säsongs anpassas för smakens och miljöns skull. Vi serverar enligt tallriksmodellen och vill främja den vegetariska delen av måltiden. Vi vill bjuda dig på lunch för att visa personerna bakom maten och den kunskap och stolthet som finns bland vår personal. 

Maila mig, Johan Fagerström, så reserverar jag en plats till dig. 
Vid bokning uppge vilken skola ditt barn går i, så det finns mat så att det räcker till dig. 
Matsedeln finnas på ISS hemsida, se länk nedan. 
http://www.se.issworld.com/tjanster/catering/menyer/forskolorgrundskolorsollentuna
Välkomna, Johan Fagerström, restaurangchef 
E-post: Johan.fagerstrom@se.issworld.com"

2015.11.06
Jullovet
Nu är det dags att börja fundera på julovsledighet, du hittar formuläret här och på klassidorna, senaste svarsdag 25/11.

2015.10.22

Det är med avsky och sorg vi gör er uppmärksam på det angrepp som skett mot personal och elever vid en skola i Trollhättan. Tankarna går självklart till både våra kollegor på skolan i Trollhättan men också eleverna och allas anhöriga.

I morgon, och en tid framöver, kommer vi vara särskilt lyhörda och observanta på elevernas reaktioner kring det som hänt samt ta en mer aktiv och uppsökande plats i elevernas egna samtal om händelsen. Hur eleverna reagerar på detta kommer vara väldigt olika, både med tanke på ålder och mognad men också utifrån varje individs erfarenheter och behov. Med tanke på detta måste vårt sätt att hantera och informera om händelsen se olika ut. Arbetet handlar i första hand om att lyssna och samtala om elevernas tankar, bemöta dessa så gott det går, svar kan inte alltid ges i dessa sammanhang. En plan för detta har kommunicerats till medarbetarna under eftermiddagen/kvällen. 

Gemensamt för alla skolår/elever är dock att om vi upplever att någon elev påverkas väldigt starkt av händelsen så kommer vi skyndsamt informera berörda föräldrar.

2015.10.14

“Hej!

Vill bara med några rader flagga upp oron för ökade stölder i skolorna. Gärningsmän tar sig obemärkt in – Ni vet skolorna har massor med ingångar – och vittjar väskor och fickor. Vi har stölder där de plockar åt sig barnens husnycklar och hittar ofta något busskort eller dylikt där barnens namn står. Sedan är det inte svårt att ringa Eniro för att få adressen ……. Vi har sådana utredningar både i Sollentuna och Väsby. Även Täby och Danderyd har drabbats. Många utsatta barn känner sig ”skyldiga och mår pyton”…… Bra om skolorna kan bli varse detta otyg!

Sköt om er // Inbrottsgruppen  & Grannsamverkan inom Sjöbrisens Samfällighetsförening” 

2015.09.30
Kärrdalsnytt nr 3
Nu kan du läsa det nya nr av Kärrdalsnytt här

2015.09.25
Vi vill informera alla er föräldrar om att ett antal skolor i Sollentuna kommun
har problem med såväl inbrott som stölder både nattetid och dagtid. Gällande inbrott så verkar de bland annat ha varit ute efter datorer/surfplattor, mer problematiskt är att det vid stölder försvunnit personliga tillhörigheter som pengar, telefoner och nycklar, där de senare används för att göra inbrott i hemmen. På Kärrdalsskolan har vi klarat oss bra till idag då en medarbetare blev av med sina personliga tillhörigheter, ingen obehörig har dock setts till. Alla medarbetare har fått information om problematiken och är extra uppmärksamma. 


2015.09.23
Kärrdalsskolan blev inför detta läsår certifierade inom Olweus i sitt arbete mot kränkningar och mobbning. Vad detta innebär i praktiken framgår bland annat av certifieringsbrevet enligt nedan.


2015.08.20

Ny rektor på Kärrdalsskolan.

Jag har nu avslutat rekryteringsprocessen av ny rektor till Kärrdal. Ny som rektor är Magnus Martinsson som träder i tjänst den 1 september. Magnus har tidigare varit biträdande rektor på Utbildning Silverdal och skött det på bästa sätt.

Magnus och Janne kommer under en kortare tid gå parallellt för överlämning.

Med vänlig hälsning: Daniel Broman (Förvaltningschef)


9 oktober
Beställ bibliotekskort för barn och unga till Sollentuna bibliotek
Att låna på biblioteket är gratis. Alla från 6 år kan få bibliotekskort. Kortet är gratis 
första gången. Beställ direkt på webbplatsen! Länk här.


 
Varje fredag publiceras veckobrev med information om elevernas vistelse i skol- och fritidsverksamhet.
Direktlänkar till veckobreven;
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
Internationell klass

 

matsedel

Underordnade sidor (3): Arkiv Lika behandlings plan Nyhetsarkiv