Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, förberedelseklass, kommungemensamma gruppen Mimer samt en LSS-verksamhet.

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjudefantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum (pendeltågsstation) eller Danderyds sjukhus/Mörby (tunnelbanestation). 

Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
NYHETER


Olweuscertifiering 2017-2019

Vi har nyss fått besked om att Kärrdalsskolan är fortsatt Olweuscertifierad. Certifieringen bygger på att man har ett långsiktigt och regelbundet arbete för att förebygga mobbning och kränkningar. Denna termin börjar vi med att skapa större trygghet på rasterna genom fler aktiviteter för eleverna. Den här veckan handlar det bla om 3 i rad med stafett, tärningsspel och långhopprep.


Hemsidan och Skolplattformen

Vi håller på att uppdatera och städa lite i gammal info på hemsidan. From vecka 42 finns veckobreven under NYHETER på Skolplattformen och inte via hemsidans klassidor. Om ni vill kunna få info via e-post är det viktigt att ni lägger in er e-postadress under kontaktuppgifter i Skolplattformen. Kom ihåg att ni alltid kan logga in med Bank-ID.
Ny personal

Ann-Sofie Asp Lager har tagit över som ny SVA-lärare

Willy Johansson började på Mimer i Januari.

Ny i musiksalen är Martin Ekman.

Underordnade sidor (3): Arkiv Lika behandlings plan Nyhetsarkiv