Kärrdalsskolan
En kommunal verksamhet som omfattar förskola, grundskola (förskoleklass upp till skolår 6), fritidshem och fritidsgård, förberedelseklass, kommungemensamma gruppen Mimer samt en LSS-verksamhet.

Skolan ligger i området Sjöberg med stora naturområden som erbjudefantastiska miljöer, möjligheter och aktiviteter inte minst tack vare närheten till Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar. 

Det finns goda kommunikationer till skolan, buss från Sollentuna centrum (pendeltågsstation) eller Danderyds sjukhus/Mörby (tunnelbanestation). 

Du kommer möta kompetenta och engagerade medarbetare med stort fokus på skolutveckling, något som också ligger i linje med Sollentuna kommuns målsättning om att vara landets främsta skolkommun.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
NYHETER
2017-06-19

 

Hej! Jag vill tacka er vårdnadshavare för ett bra samarbete under läsåret samt informera om hur tjänstefördelningen ser ut i dagsläget.

Det är en del medarbetare som valt att sluta av olika skäl. Vi har också anställt nya medarbetare samt att rekrytering pågår fortlöpande till vakanta tjänster.

 

Åk 1. Klara Hörmark - Lena Efraimsson

Åk 2. Natalie Holmberg - Vakans

Åk 3. Lena Sjöman Bank - Amelie Öberg

Åk 4. Karin Sandell - Gunnel Körner

Åk 5. Thomas Ahlperby - Marina Nygård Oberger

Åk 6. Zaira Perdigon Parola - Vakans

 

Textilslöjd - Helene Kåberg

Träslöjd - Anna Bjärnlid

Musik - Vakans

Idrott - Jessica Brissman, Thomas Ahlperby

Bild - Vakans

Skolsköterska - Vakans

Kurator - Vakans

 

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Mer information kommer i början på augusti.

 

Med vänlig Hälsning. Tf rektor Stefan Olofsson


2017-06-14


Skriftliga omdömen lå 2016/17

Information till vårdnadshavare

Skriftliga omdömen ska fr.o.m. vt 2017 ges i Skolplattformen, enligt följande:

  • Åk 3 Skriftliga omdömen publiceras i skolplattformen den 15/6.

  • Åk1-2 och åk 4-5 Skriftliga omdömen publiceras i skolplattformen inför utvecklingssamtalet ht-2017.

Med vänlig hälsning,

Stefan Olofsson (Tf. rektor), Anna Hammarhjelm (Bitr. rektor) och Ludmila Wernerhjelm (Skoladministratör)


20170519 - till vårdnadshavare om det fortsatta arbetet med Skolplattformen


Sedan vecka 17 har vårdnadshavare tillgång till Skolplattformen. Vi hoppas att det har gått bra för er att logga in i Skolplattformen och att ni har uppdaterat era kontaktuppgifter och mejladresser. Det har varit en övergångsperiod gällande anmälan av frånvaro. Under denna period har det varit möjligt att anmäla frånvaro via Skolplattformen och som tidigare via telefon. Det är bra att många vårdnadshavare redan nu anmäler frånvaro i Skolplattformen.

Från och med den 29/5 ska anmälan av frånvaro endast göras i Skolplattformen.


Vid behov av hjälp

Om du har problem med inloggning är du alltid välkommen att ta kontakt med oss på skolan. För andra frågor hänvisar vi till de lathundar/instruktioner  som Infomentor tillhandahåller för de flesta aktiviteter. Du hittar dessa på https://www.infomentor.se/support - klicka på “För elever och föräldrar – grundskolan”, i listan längre ned på sidan. Efter hand som kommunen jobbar vidare med skolplattformen kommer vi lägga upp egna frågor och svar på sollentuna.se.

Vi hoppas och tror att detta verktyg gör tillvaron lite enklare både för dig och för våra pedagoger. Vi vill dock precis som tidigare påminna om att det kommer ta en viss tid att få snurr på samtliga funktioner, dels för att vi på skolan behöver lära oss och hitta vissa gemensamma förhållningssätt medan andra även behöver samordnas inom kommunen.


Med vänlig hälsning,

Stefan Olofsson (Tf. rektor), Anna Hammarhjelm (Bitr. rektor) och Ludmila Wernerhjelm (Skoladministratör)

I samband med månadsskiften kommer information i form av ett månadsbrev delges er föräldrar. Senaste brevet finns nu ute och kommer även framöver annonseras här under nyheter på hemsidan och kan sedan läsas under "Organisation - Skolledningsinformation". Detsamma gäller även annan verksamhetsinformation som sker däremellan.

2017.05.04 - Ny rektor Kärrdalsskolan

2017.04.24 Sommarlov+ klämdagar
Länk till formuläret sommarlovet + klämdagar

Minnesanteckningarna från föräldrarådsmötet 20/4 finns nu här på hemsidan under “Organisation - Föräldraråd”.

2017.04.07 - INFORMATION HÄNDELSEN I STOCKHOLMS CITY (Senast uppdaterad måndag kl. 15.00)
Med anledning av händelsen i Stockholm City hoppas vi att ni och era anhöriga är välbehållna samtidigt som våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga.
Vid kännedom om ny information görs uppdateringar på länken ovan.
// Ta väl hand om varandra och alla andra!

Påsklovet 2017
Dags att fylla i om närvaro under påsklovet, senast 26 mars

Påsklovet 2017


2017.02.20 Uppsägning av fritidshemsplacering

2017.02.20 - Information från Skol- och familjeteamet

VÄLKOMMEN TILL ABC Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig om 20 år? 
Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationen sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar. ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp består av ett antal föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Under april-maj kommer vi att erbjuda två olika grupper. 

Grupp 1 kommer hållas följande datum: Torsdagen 30/3, Torsdag 20/4, Torsdagen den 4/5, Torsdag 16/5.

Grupp 2 kommer hållas följande datum:  Tisdagen 4/4, Tisdag 18/4  Onsdagen den 3/5, Torsdagen den 18/5.

Alla träffarna sker på Sollentuna familjecentral, Mässvägen 7A mellan kl. 17.00 – 19.30. Du behöver ange i anmälan vilken grupp som passar dig bäst. Ytterligare information och anmälan Klicka här2017.01.30 - Öppet hus & Informationsmöte (Förskoleklass - skolår 6)
Vi frågor om själva skolplatsansökan kontakta Skolsekreteraren:
Ludmilla Wernerhjelm: Tfn: 08 - 57 92 2951 alt. E-post: luwer_s@edu.sollentuna.se

Ang. verksamhetsfrågor så ber vi er vända er till respektive ansvarig (kontaktuppgifter se fliken organisation)
- Förskoleklass - skolår 3: Anna Hammarhjelm 
- Fritidshem: 1-3 och 4-6: Stefan Olofsson
- Skolår 4-6: Magnus Martinsson

Inbjudan - Öppet hus och Informationsmöte
2015.12.18 Kärrdalsskolan - En skola med medvetna strategier
http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/en-skola-med-medvetna-strategier

2015.09.23 - Olweuscertifierad skola
Kärrdalsskolan blev inför detta läsår certifierade inom Olweus i sitt arbete mot kränkningar och mobbning. Vad detta innebär i praktiken framgår bland annat av certifieringsbrevet enligt nedan.
 
Varje fredag publiceras veckobrev med information om elevernas vistelse i skol- och fritidsverksamhet.
Direktlänkar till veckobreven;
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
Internationell klass

 

matsedel

Underordnade sidor (3): Arkiv Lika behandlings plan Nyhetsarkiv