Startsida


Vi lägger till!
Lärplatta i förskolan

Barn av idag möts av digitala medier från den dagen de föds. Vi vuxna måste fylla på vår ryggsäck med kunskap om digitala medier för att kunna följa barnen - men också för att kunna utmana dem.

Hur synliggör vi förhållandet mellan vuxnas idéer om digitala medier och barns naturliga hållning till dem?

Hur utmanar vi barnen på förskolan inom det digitala området?