Emma Södergrens blogg

Självstyre - bra eller dåligt?

skickad 2 maj 2011 01:29 av Okänd användare

I Sverige finns det ungefär 290 olika kommuner.

Varje kommun har något som kallas självstyre.

Detta innebär att varje kommun kan styra sig själv ganska fritt. Det finns dock obligatoriska uppgifter, gällande till exempel utbildning, äldreomsorg, miljö, med mera.

De obligatoriska uppgifterna är väldigt viktiga, eftersom de gör kommunerna lika i grunden.

Om inte de obligatoriska uppgifterna fanns skulle kommunerna kunna bli alldeles för olika beroende på vem som styrde.

Självstyret innebär också att kommunen själv kan bestämma hur hög kommunalskatten ska vara. Det innebär att skatten kan variera mycket från kommun till kommun.

Det finns både fördelar och nackdelar med självstyret. En fördel är självklart att det blir lätt att anpassa hur mycket pengar som går till vad med tanke på invånarnas behov. En annan fördel är att politiken blir lokal och lättare att påverka för alla som bor i kommunen.

En nackdel är till exempel om ett barn bor i en kommun med mestadels äldre, kanske han eller hon får sämre skolgång än i en annan kommun.

Jag tycker att fördelarna med kommunalt själstyre väger tyngst.

Det är bra eftersom de som styr i kommunen då kan se till invånarnas behov. I en storstadskommun behöver man inte samma saker som i en kommun på landet. I vissa kommuner bor det många äldre och i andra fler unga. Självklart måste man anpassa budgeten till bland annat invånarnas ålder.

Om riksdagen skulle besluta om allt, i 290 olika kommuner, tror jag att det skulle bli märkbart sämre. Dessutom skulle det gå åt alldeles för mycket tid för politikerna som skulle få mindre tid för andra ärenden.

Det är bättre för oss om flera små delar i politiken tillsammans bygger upp en helhet.

Kärnkraft, ja eller nej?

skickad 21 sep. 2010 02:14 av Okänd användare

Ska Sverige avskaffa kärnkraften?

 

Jag har forskat lite på vad de olika partierna tycker om kärnkraft. Jag tycker att det är en svår men intressant fråga som är både aktuell just nu och kommer att vara det även i framtiden.

Detta är vad politikerna tycker om att behålla eller avskaffa kärnkraften.

 

Vänsterpartiet: Avskaffa kärnkraften.

 

Socialdemokraterna: Avskaffa kärnkraften på längre sikt.

 

Miljöpartiet: Avskaffa kärnkraften.

 

Centerpartiet: Avskaffa kärnkraften på längre sikt.

 

Moderaterna: Behålla kärnkraften.

 

Folkpartiet: Behålla kärnkraften.

 

Kristdemokraterna: Avskaffa kärnkraften på längre sikt.

 

Jag tycker att frågan om kärnkraften är viktig men det är en svår avvägning. Sammanfattningsvis vill Alliansen ha kärnkraft och inte bara det, utan även utveckla den och bygga nya kärnkraftverk. De tror inte att vi inom den närmsta tiden kommer att kunna ha en elförsörjning på enbart alternativa energikällor

De rödgröna vill på lång sikt trappa ner på kärnkraftverken och gå över mer och mer till alternativa energikällor, de tycker att vi ska satsa mer på solenergi och havsbaserad vindkraft.

 

Jag tycker att det skulle vara bra att avskaffa kärnkraften. Det är inte en förnyelsebar energikälla och det är självklart inte bra att borra ner radioaktiva uranstänger som inte kan hämtas upp förrän om 100 000 år. Trots detta behövs kärnkraften. Just nu försöker vi att använda så lite fossila bränslen som möjligt. Detta är bra men det gör samtidigt att vi behöver kärnkraften. Vi får inte tillräckligt med el bara från våra alternativa energikällor och kommer inte att få det inom den närmsta tiden. Alltså: Kärnkraften är inte det bästa för miljön men just nu behöver vi den. Om vi i framtiden utvecklar våra alternativa energikällor kanske det går att börja trappa ner den.

skickad 20 sep. 2010 01:50 av Okänd användare   [ uppdaterad 21 sep. 2010 02:17 ]

 

1-3 of 3