ENGLISH FTW
Tell me and I forget, teach me 

and I may remember, involve me 

and I learn.” 

Benjamin Franklin


När vi arbetar med engelskan handlar allt om att behärska de 4 förmågorna som är centrala för engelskan.

Tala

Skriva

Förstå skriven engelska

Förstå talad engelska

 

När vi arbetar i klassrummet möts vi alltid av två av dessa förmågor, att tala och att förstå tal.

När vi exempelvis sedan arbetar med texter tränar vi oss i förmågan att förstå vad vi läser.

Sist men inte minst tränar vi vår förmåga att uttrycka oss i skrift när vi exempelvis skriver uppsatser. 


"Framgång är att gå från ett misslyckande till ett annat med oförminskad entusiasm."


BETYGSSÄTTNING


Terminen börjar lida mot sitt slut och det börjar bli tid för betygssättning. Som vanligt kommer vi ha betygssnack de sista veckorna så att ni vet vad ni får för betyg innan sista dagen. Det kan vara viktigt för er att ha koll på Unikum eftersom jag har klickat i era totala matriser för ämnet engelska. Där kan ni se vilka förmågor ni uppnått under terminen och vilka förmågor ni behöver jobba vidare med för att höja era betyg om ni så önskar. 

För att ni kanske ännu bättre skall förstå hur vi som lärare tänker när vi sätter betyg kan ni titta på filmen nedan. Det är skolverket som har gjort den och den försöker förklara hur det går till när man som lärare sätter ett betyg. 

Att sätta betyg