ENGLISH - THE BEST LANGUAGE IN THE WORLD7A

Onsdag 09.35-10.35 - Grammatik
Torsdag 12.30-13.20 - Läxförhör

7B
Måndag 10.50-11.40Läxförhör
Tisdag 11.20-12.20 Grammatik

7C
Tisdag 9.25-10.20 Grammatik
Torsdag 8.50-9.45 - Läxförhör

7D
Onsdag 13.30-14.20 Grammatik
Fredag 11.55-12.55 Läxförhör

7E
Måndag 12.15-13.05 Grammatik
Onsdag 8.20-9.20 Läxförhör

7F
Måndag 14.15-15.10 Grammatik
Torsdag 13.20-14.10 Läxförhör
Tell me and I forget, teach me 

and I may remember, involve me 

and I learn.” 

Benjamin Franklin


När vi arbetar med engelskan handlar allt om att behärska de 4 förmågorna som är centrala för engelskan.

Tala

Skriva

Förstå skriven engelska

Förstå talad engelska

 

När vi arbetar i klassrummet möts vi alltid av två av dessa förmågor, att tala och att förstå tal.

När vi exempelvis sedan arbetar med texter tränar vi oss i förmågan att förstå vad vi läser.

Sist men inte minst tränar vi vår förmåga att uttrycka oss i skrift när vi exempelvis skriver uppsatser. 


"Framgång är att gå från ett misslyckande till ett annat med oförminskad entusiasm."

Att sätta betyg