ENGLISH - THE BEST LANGUAGE IN THE WORLD

7A

Tisdag - My country
Onsdag - My country

7B
Måndag - My country
Tisdag - My country

7C
Tisdag - My country
Torsdag - My country

7D
Onsdag - My country
Fredag - My country

7E
Måndag - My country
Onsdag - My country

7F
Måndag - My country
Fredag - My country
Tell me and I forget, teach me 

and I may remember, involve me 

and I learn.” 

Benjamin Franklin


När vi arbetar med engelskan handlar allt om att behärska de 4 förmågorna som är centrala för engelskan.

Tala

Skriva

Förstå skriven engelska

Förstå talad engelska

 

När vi arbetar i klassrummet möts vi alltid av två av dessa förmågor, att tala och att förstå tal.

När vi exempelvis sedan arbetar med texter tränar vi oss i förmågan att förstå vad vi läser.

Sist men inte minst tränar vi vår förmåga att uttrycka oss i skrift när vi exempelvis skriver uppsatser. 


"Framgång är att gå från ett misslyckande till ett annat med oförminskad entusiasm."

Att sätta betyg