Webbtjänster


Unikum - webbaserade individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.Dexter här kan du ansöka om barnomsorg, titta på ditt barns placering, på fakturaunderlagen, på ditt skolbarns klasslista och mycket      
                     mer. Under rubriken "Genvägar kan du välja Barnomsorg, Grundskola eller Gymnasiet
Comments