Välkomna till Elevhälsoteamet
                                             

Hej och välkommen till oss i skolans lokala elevhälsa. Vi som arbetar här jobbar nära och tillsammans med er elever och föräldrar. Ni kan när som helst, var som helst kontakta oss för råd, stöd eller vägledning. 

Vi i skolans lokala elevhälsoteam träffas en gång i veckan och diskuterar aktuella ärenden, enskilda elever och/eller händelser, hela klasser eller annan problematik som kan uppstå i skolan.

Specialpedagogerna arbetar ofta i klassrum och studierum för att handleda och stödja elever och pedagoger som behöver extra stöd i studiesituationen, ibland enskilt och ibland i storklass.  

Skolsköterskan finns tillgänglig veckans alla dagar och genomför hälsosamtal med alla elever i åk 7, genomför vaccinationer, håller utbildningar ute i klasserna och har DISA-grupper.

SYV ansvarar bla för praktikplatser och vägleder alla våra elever i valen till gymnasieskolor och utbildningar. Hon är också ute i klasser i utbildningssyfte och för information.

Kurator och Socionom finns till för alla elever, enskilda råd och stödsamtal, DISA-grupper, utbildningar, information och klassrumsobservationer.    

Vi finns till för er, tveka aldrig att kontakta någon av oss//Korsvadsskolans lokala Elevhälsoteam.