Vanhempainyhdistys


Saaren koulun vanhempainyhdistys on perustettu tukemaan koulun ja vanhempien yhteistyötä. Yhdistystä ei ole rekisteröity, joten se toimii hyvin vapaamuotoisesti, tukeutuen kuitenkin Suomen vanhempainliiton periaatteisiin.

 

Jokaisen Saaren koulun oppilaan vanhempi on automaattisesti yhdistyksen jäsen. Se ei velvoita vanhempia mitenkään, mutta antaa yhden kanavan lisää viestittää asioista koulun ja vanhempien välillä. Tavoitteena on, että jokaisesta luokasta olisi yksi vanhempi yhdistyksen työryhmän jäsen. Jäsenet kokoontuvat tarpeen mukaan ja ovat vapaaehtoisia toimijoita.

 

Yhdistyksen jäsenten tavoitteena on siis lähinnä olla tiedotuskanava koulun ja vanhempien välillä, mutta samalla heillä on mahdollisuus vaikuttaa kunnan yhteiseen toimintaan ja hyvinvointiin. Yhdistys on esimerkiksi:

* Sopinut kunnan kauppiaiden kanssa yhteiset pelisäännöt siitä, ettei energiajuomia myydä alle 16 –vuotiaille. Kaikki kauppiaat lähtivät mukaan ja tempaus on saanut vanhemmilta kiitosta.

* Vanhemmille on järjestetty tietoisku teemalla ”Aikuisuuden varhainen puuttuminen”. Illan aikana Kari-Pekka Tuhkala Siikajoen nuorisokodista kertoi omakohtaisia kokemuksia siitä, mikä kasvatuksessa ja yhteiskunnassa mättää.

* Vanhemmat ja opettajat ovat taistelleet paremmuudesta sählypelissä.

* Alakoulun puoleiselle piha-alueelle ovat vanhemmat ja opettajat yhteistyössä maalanneet pihaa elävöittämään kuvioita ja pelialueita sekä rakentaneet siltoja uudelle, koulun läheisyyteen rakennetulle pururadalle.

 

Saaren koulun vanhempainyhdistyksellä on omat Facebook –sivut. Siihen liittymällä saat ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksellä on myös omat nettisivut: www.saarenkoulunvanhemmat.info/, josta löydät myös työryhmäläisten nimet. Sähköpostia voit laittaa osoitteeseen: saarenkoulunvanhemmat@pyhajoki.fi.

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!