UTsIKT

UTsIKT är
Ett gemensamt system för hantering av datorer och programvara.

Från 2014 är alla datorer som beställs inom UTsIKT anslutna till funktionshyressystemet

Information om elevdatorerEn-till-En konceptet. 

Drift och support via IT-enhetens kundservice (15 25 55)
Guider för felsökning och support finns på Kundservice online. 

Vad är Lärande IKT?
IKT är förkortning för informations- och kommunikationsteknologi.
Vi på Lärande IKT kan fungera som dina IT-pedagogiska coacher. Vi kan tillsammans göra verklighet av dina pedagogiska idéer. Till vår hjälp har vi en mängd olika digitala resurser.

Vi erbjuder inspiration, workshops och stöd. Vi kan också finnas med i din verksamhet vid något tillfälle. (se broschyr)

Lärande IKTs Blogg

Kontakt

Felanmälan 
15 25 55

Mejla Lärande IKT:
Kolla Källans idélåda