Inlästa läromedel

Vad är inlästa läromedel?
Ett inläst läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Det är en anpassning av läroboken för elever med särskilda behov, såsom elever med läs- och skrivsvårigheter eller med synnedsättning.

Inlästa läromedel hjälper elever att hänga med i undervisningen även om de inte läser lika snabbt som sina klasskamrater. Inlästa läromedel ersätter inte behovet av att träna upp läsförmågan, vilket behöver vara en parallell process.

Studiestöd på modersmål
Norrköpings kommun har tecknat ett kommunavtal för inlästa läromedel och sedan i november 2015 även för "studiestöd på modersmål"
Alla pedagoger och elever ska ha ett konto hos Inläsningstjänst. Kontoskapandet sker centralt.

Länk till användarmanual