IST Närvaro & frånvaro och IST Lärande

För lärarnas mer administrativa arbetsuppgifter används programmen IST Närvaro och frånvaro och IST Lärande(Dexter). IST Närvaro och frånvaro används för frånvarorapporteringen och för att mata in betyg och rapportera resultaten från de nationella proven. Även resultatinmatningen för vissa kommungemensamma diagnoser görs här.

Frånvaron kan också rapporteras via Hypernet App, som finns att ladda ner för iPhone och Android.

I IST Lärande skrivs och bedöms de pedagogiska planeringarna. Här skriver vi även skriftliga omdömen och samtalsunderlag inför utvecklingssamtalen.

Inloggning sker med hjälp av säkerhetsdosa eller e-legitimation, förutom för appen där man enbart behöver lösenord för att logga in. Detta lösenord sätter användarna själva när de är inne i programmet.

 

 

 

Kontakt

Marie Elsgard