Sociala medier

Generella regler för användande av digitala kanaler
Ingen verksamhet inom utbildningskontoret måste använda sig av sociala medier. Utbildningskontoret och kommunikationskontoret erbjuder dock verktygen Blogger (blogspot.se) och Facebook för de verksamheter som vill nå ut via sociala medier. Om man väljer att använda sig av sociala medier i sitt arbete får man förhålla sig till de regler som anges i denna rutin för den kanal och de verktyg man bör använda i just sin verksamhet.

Verksamheterna erbjuds stöd och support i frågor kring sociala medier och dessa verktyg, samt hjälp med utveckling av bloggar och Facebook-sidor.

Utbildningskontoret rekommenderar att man väljer endast en kanal, och inte använder både Facebook och blogg. Detta för att inte riskera att informationen blir dubbel eller att besökarna inte vet var de ska leta efter viss information.


Matematikbloggen

No-bloggen

Språk- och läsbloggen

Teknikbloggen


Ċ
Digitala resurser UBK,
27 nov. 2015 02:08