Välkommen till BBB-metoden Norrköping 
 

Arbetssätt

Tre arbetssätt:

Spår 1

Matematik BBB-metoden

BBB-metoden: en uppgiftsbank och ett arbetssätt

BBB-metoden skapar möjlighet för samarbete. Pedagoger kan hämta inspiration ur uppgiftsbanken och är välkomna att bidra med eget material. På detta viss kan vi tillsammans bygga upp en undervisningskultur som fokuserar på problemlösningssituationer. 

Syfte med uppgiftsbanken:

- skapa lätt tillgängligt undervisningsmaterial för pedagoger med färdiga elevlösningar
- öppna upp samarbete mellan pedagoger

Syfte med arbetssättet:

- göra eleverna mer delaktiga i undervisningen 
- synlig- och medvetandegöra eleverna inom lösningsstruktur och olika representationsformer

Utvecklad av Maria Kostmann, Dinko Laks och Lotta Olsson från Hagaskolan Norrköping, Jonas Bergman Ärleback från Linköpings universitet och Robert Schaller och Patrick Skiba från Navestadsskolan Norrköping.


Kontakt

Robert Schaller 
Navestadsskolan
Robert.Schaller@norrkoping.se

Patrick Skiba
Navestadsskolan
Patrick.Skiba@norrkoping.se