Välkommen till BBB-metoden Norrköping 
 

Arbetssätt

Tre arbetssätt:

Spår 1

BBB-metoden

BBB-metoden: en uppgiftsbank och ett arbetssätt

BBB-metoden skapar möjlighet för samarbete. Pedagoger kan hämta inspiration ur uppgiftsbanken och är välkomna att bidra med eget material. På detta viss kan vi tillsammans bygga upp en undervisningskultur som fokuserar på problemlösningssituationer. 

Syfte med uppgiftsbanken:

- skapa lätt tillgängligt undervisningsmaterial för pedagoger med färdiga elevlösningar
- öppna upp samarbete mellan pedagoger

Syfte med arbetssättet:

- att utveckla elevernas delaktighet i undervisningen 
- synlig- och medvetandegöra eleverna inom lösningsstruktur och olika representationsformer


Kontakt

Patrick Skiba
Navestadsskolan
Patrick.Skiba@norrkoping.se