Oppilashuolto

Oppilashuolto

Sinervän koulukeskuksen oppilashuollon ryhmään kuuluvat koulupsykologi, kouluterveydenhoitajat, rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, etsivä nuorisotyöntekijä, iltapäiväkerhon ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen edustaja.Ryhmä ei käsittele yksittäisiä oppilasasioita, vaan koulun yhteisiä oppilashuollollisia asioita. Ohjausryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Oppilashuollon asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisiä oppilasasioita. Ryhmää vetävät vastaava erityisopettajat Milka Salo sekä Katariina Hyvärinen-Harju. Yksittäistä oppilasasiaa käsiteltäessä työryhmä päättää ketä paikalle kutsutaan oppilaan huoltajan lisäksi.

Koululääkäri, -terveydenhoitaja ja hammashoitaja tekevät tarkastukset pääasiassa kouluaikana. Terveydenhoitaja ovat tavattavissa maanantaina ja torstaina koululla.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot:
Marja-Liisa Maasalo
marja.maasalo@seututk.fi
puh. 014-2690067 (kaikki luokat)Comments