Sinervän koulu on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu, jossa oppilaat, opettajat, koulunkäynninohjaajat ja muu henkilökunta tuntevat toisensa ja tekevät yhteistyötä keskenään. Oppilaita koulussamme on 144.

“Me lapset Multian laulamme”. Multialla on vahvat juuret kulttuurissa. Sinervän koulu tunnetaan laulavista ja soittavista
lapsista. Kevään 2019 koululaismusikaali Niinku mun asioista esitetään vielä keväällä 2020. Myös kuvataide näkyy vahvasti koulun arjessa, juhlissa ja koulun ulkopuolella. Koulu panostaa uusiin oppimisympäristöihin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT). Esimerkkinä mm. Sinervä android -koulun saama valtakunnallinen tunnustus. 

Tänä vuonna kiinnitämme koulussa erityistä huomiota käyttäytymiseen ja toista kunnioittavaan arkipuheeseen. Toivon, että tämä tapa mahdollisuuksien mukaan ulottuisi kotiin asti. 

- Reima Viitala, rehtori