Kainuun OPS-2016 kotisivu

Hei sinä OPS-työssä mukana oleva tai sivulla vieraileva!

Olet paikassa, jossa rakennetaan Kainuun yhteistä opetussuunnitelmaa esi- ja perusopetukseen. Täällä työstetään sekä yhteiset että kunnalliset osuudet. Työstämistä varten Tiedostot - kohtaan on luotu maakunnallisille ryhmille omat kansiot ja kuntakohtaista työtä varten kuntakohtaiset kansiot sekä esi- että perusopetukseen erikseen. OPS-työhön osallistuvat pääsevät kaikkiin kansioihin, mutta voivat muokata vain oman ryhmänsä osuutta. Vierailijana voit tutustua OPS-projektiimme muilta osin, mutta Tiedostot-kansiomme ovat työstövaiheessa salaisia.

Perusopetuksessa Kainuu yhteistyö opetussuunnitelman tiimoilta alkoi jo oikeastaan syksyllä 2013, kun saimme Osaava-hankkeesta rahoitusta kehityksen suuntaajien eli tuttavallisemmin kesuttajien koulutukseen. Kesuttajissa on mukana 40-50 kainuulaista rehtoria ja opettajaa, jotka ovat vuoden 2014 aikana kunnissaan ja maakunnallisesti ottaneet vastuuta OPS-työn etenemisestä yhteistoiminnallisin menetelmin.

Nyt tämän projektin päättyessä marraskuussa 2014, laajennamme  joukkojamme ja työskentelyä perustamalla maakunnalliset ryhmät ja muodostamalla kuntakohtaiseen työskentelyyn rakenteet, jossa jokainen perusopetuksen opettaja kuuluu johonkin neljästä teemasta, jotka ovat Opettajuus, Oppijan osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, Eheyttäminen ja arviointi sekä Toimintakulttuuri ja johtaminen.

Tämän sivun alareunassa on nimellä SuomussalmenOPS_Mikkonen sivistysjohtaja Sirpa Mikkosen Valtakunnallisilla sivistysjohdon neuvottelupäivillä  3.-4.10. pitämä esitys aiheesta, katsokaapa.

Esiopetuksessa OPS-työ etenee niin, että marraskuussa perustetaan omat maakunnalliset OPS-ryhmät. Ryhmien aktiivinen työskentely alkaa tammikuussa 2015.

Mitä sivustolta löytyy:

Projektin määritys - kohdassa esitellään yhdellä dialla sekä esi- että perusopetuksen OPS-prosessin eteneminen tärkeine aikatauluineen.  

Työryhmät -kohdasta selviävät kaikki maakunnalliset työryhmät ja niiden puheenjohtajat/varapuheenjohtajat. 

Projektikuulumiset -kohtaan laitetaan tilannekuulumisia sen mukaan kuin ehditään.

Tiedostot- kohta sisältää siis kansiot, joissa työstäminen yhteistyössä tapahtuu.  Kansiorakenne on luotu sekä maakunnallista että kuntakohtaista työtä varten valmiiksi.

Ihan viimeisenä tiedostot-kohdassa on paikka, jonne voidaan laittaa  ohjeita/materiaalia yms., jotka koskevat kaikkien oppianeryhmien  työskentelyä tai edistävät kuntakohtaisen OPS-työn tekemistä.

Jokainen kunta siis laatii oman etenemissuunnitelmansa kuntakohtaiseen työhön. Perusopetuksen kuntakohtaisen suunnitelman laadinnassa voi apuna käyttää teemajakoa, eli miten OPS-sisällöt ovat jakautuneet teemojen Opettajuus, Oppijan osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, Eheyttäminen ja arviointi ja Toimintakulttuuri ja johtaminen alle. Tämä liite nimellä Kollegiaaliset ryhmät suhteessa OPS-lukuihin. Toisena pohjana kehikko, josta näkee tarkemmin, mitä OPS-lukuja tulee kuntakohtaisesti tehdä ja miten nämä luvut voisivat olla suhteessa näihin neljään teemaan. Samaan pohjaan myös päivitetään kuntakohtaisten OPS-johtoryhmien rakenne eli siltä näkee, kuka mistäkin teemasta missäkin kunnassa vastaa ja keneen siis voi olla siinä asiassa yhteydessä.   Näiden OPS-johtoryhmien siis pitäisi olla ajan tasalla viimeistään tammikuun 2015 lopussa eli Eija päivittää taulukkoa kuntien ilmoituksen mukaan.  Kajaanin kuntakohtaisen OPS-työn  lopullinen versio on laitettu Tiedostot- kansion liitteeksi kuten myös Kajaanin tuntijakoesitys.


Esiopetuksessa kuntakohtaisena työnä tehdään luvut 5 Lapsen kasvun ja oppimisen tuki sekä 6 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Esiopetuksen kuntakohtaisesta työskentelystä tarkempi ohjeistus toimitetaan helmikuussa 2015. Luku 7 Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus laaditaan "Kajaani-johtoisesti".


Kalenterit -kohdasta löytyy esiopetuksen ja perusopetuksen yhteinen OPS-työn kalenteri, joihin koordinaattorit ja maakunnallisten ryhmien puheenjohtajat merkitsevät ryhmiensä tapaamiset ja muut tapahtumat. Kirjatkaa yhteiset tapaamiset kuukausi-näkymään oikean päivän kohdalle ja ilmoittakaa mikä ryhmä ja missä kokoontuu. Kalenterin kautta on mahdollisuus myös käyttää etäyhteyttä. TVT-ryhmäläisiä voi pyytää neuvomaan tässä ja kaikessa muussakin!

Osallistu keskusteluun - kohdassa voidaan käydä kaikkien yhteistä keskustelua tai jokaisella ryhmällä on mahdollisuus käydä omaa keskusteluaan.  


                                                                    Tervetuloa mukaan!


Jos sinulla on teknisiä ongelmia ota yhteyttä Juha Moilanen, 0447100552

Jos sinulla esiopetuksen OPS-asiaa, ota yhteyttä koordinaattori Kaisa Mustonen, 044-7101300

Jos sinulla perusopetuksen OPS-asiaa, ota yhteyttä koordinaattori  Eija Heikkinen,
044 7100193

ć
Ops 2016,
Nov 13, 2014, 5:46 AM
Comments