Osuma hanke

Osuma  maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi

Mikä on Osuma-hanke?

Hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa. Keskeistä mallissa on hanketoimijoiden välinen kiinteä yhteistyö Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa maahanmuuttajien työllistymistä edistävissä palveluissa. Mallin kehittämisen myötä maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistä edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu ja heille tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen tarjonta alueella laajenee.

Osumassa Hyrian hankekumppaneina toimivat HRAKS, HAMK, Laurea sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy.
 
OSUMA-hankkeen kysely lähetetty työnantajille
                      
OSUMA – maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi -hankkeen kysely on lähetetty Hyvinkäällä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella toimiville työnantajaorganisaatioille. Kyselyllä kartoitetaan organisaatioiden henkilöstötarpeita, osaamisvaatimuksia ja valmiuksia työllistää maahanmuuttajia. Kyselyyn toivotaan vastauksia 24.11. mennessä.
 
Lisätietoa kyselystä löydät tästä linkistä: