Hem

Här kan du som elev/förälder/besökare ta del av hur vi på Visättraskolan arbetar för att säkerhetsställa att vi arbetar med läroplanens olika kunskapskrav och centrala innehåll.

Syftet med den här kunskapsportalen är att ha en tydlig struktur för vår undervisning där vi säkerställer att det finns en röd tråd från det att eleverna börjar hos oss i förskoleklass till dess att de slutar hos oss i årskurs 6. Vi vill också ge våra elever och föräldrar möjlighet att se hur innehållet i vår undervisning är kopplad till det eleverna ska lära sig och till läroplanen. 

På den här sidan kan du också bland annat ta del av de pedagogiska planeringar som lärarna använder i sin undervisning (fylls på allteftersom), samt vilka mål vi ställer för respektive årskurs gällande användningen av IT. Du kan också se vilket bedömningsstöd vi använder i vilka årskurser och hur vi arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Det här är en sida som kommer fyllas på allt eftersom.


Välkomna!Ansvariga för innehållet:
Semira Vikström semira.vikstrom@huddinge.se (Rektor)
Dounya Hayyoun dounya.hayyoun@huddinge.se (Biträdande rektor)

Allmänna frågor på portalen kan ställas till ansvariga enligt ovan.
Frågor som rör en enskild elev ställs i första hand till ansvarig klass-/ämneslärare.