Pedagogik‎ > ‎

Ämnesansvariga

Ämnesansvariga är pedagogiskt ansvariga för kurserna i Novo. Du kan kontakta ämnesansvariga om din fråga handlar om kursernas innehåll eller din webblärare. 

Om din fråga gäller uppgifter i din kurs, bedömning, dina resultat, muntlig examination eller liknande så kontaktar du i första hand din lärare via Novos meddelandefunktion.

Om din fråga är studerandeadministrativ och handlar om din studieplanering, antagning, avbrott, studiemedel eller om frågor som gäller din hemkommun (t ex skrivtillfällen för prov och liknande) så kontaktar du Hermods support eller Hermods i din kommun

Hermods support hjälper även till med tekniska frågor.

Om du är osäker på vem du ska kontakta så kan Hermods support hjälpa dig att hitta rätt person. Du når Hermods support på support@hermods.se eller telefon 010-142 10 00.Data/IT  

Jan Larsson 
jan.larsson@hermods.se
010-142 10 97

Kurser:
Digitalt skapande
Information och kommunikation
Programmering
Webbutveckling
Webbserverprogrammering
DatorteknikSvenska, Svenska som andra språk, latin

Sara Holmberg 
sara.holmberg@hermods.se
010-142 10 44


Ämnen:
Grundläggande svenska
Grundläggande svenska som andraspråk
Svenska, Svenska som andraspråk
Svenskt teckenspråk för hörande 1
Människans språk
Skrivande
Retorik
Litteratur
Latin


Svenska för Invandrare, SFI

Ania Hartman


Språk

Kontaktperson för språkkurserna:

Amanda Rakell
Administratör för ämnesansvariga

Ämnen:
Engelska och moderna språk, dvs:
Danska
Franska
Italienska
Kinesiska
Spanska
Tyska


Humaniora, Psykologi, Sociologi

Mårten Petersson 
marten.petersson@hermods.se
040-631 67 31

Kurser: 
Filmkunskap
Filosofi

Geografi
Historia
Internationell ekonomi
Journalistik, reklam och information  
Kultur- och idéhistoria
Medier, samhälle och kommunikation 
Miljöpolitik
Projektarbete
Psykologi
Religion
Samhällskunskap
Staden och framtiden
SociologiMatematik

Tf ämnesansvarig Peter Möller
Nås via e-post:

Ämnen:
Matematik


Naturvetenskapliga ämnen

Peter Möller


Ämnen:
Kemi
Biologi
Fysik
Naturkunskap
MiljökunskapEkonomi, Administration, Handel, juridik samt yrkespaket

Tf Ämnesansvarig Mårten Petersson
Nås via e-post:

Ämnen:
Administration 1 & 2
Administration - specialisering
Affärsjuridik
Affärskommunikation
Affärsutveckling och ledarskap
Branschkunskap inom handel och administration
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1 & 2
Företagsekonomi specialisering
Handel - specialisering
Inköp 1 & 2
Ledarskap och organisation
Logistik 1 & 2
Marknadsföring
Näthandel 1 & 2
Personaladministration
Personlig försäljning 1, 2 & 3
Praktisk marknadsföring 1, 2 & 3
Privatjuridik
Receptions- och konferensservice
Redovisning 1 & 2
Rätten och samhället
Servicekunskap
Telefon- och internetservice
Transport och spedition

Yrkespaket
Administratör
Butikssäljare
Ekonomiassistent
Företagssäljare
HR assistent
Inköpsassistent
Marknadsassistent
Receptionist
Starta Eget
Säljare


Barn och Fritid 

Linda Brodin
010-1421007

Kurser:
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Kommunikation 
Pedagogiskt ledarskap
Pedagogiska teorier
Aktivitetsledarskap 
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
Specialpedagogik 1, 2
Socialt arbete
Bad- och friskvårdsanläggningar
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritidsmiljöer och arenor
Fritids- och idrottskunskap
Träningslära 1, 2 
Massage 1
Naturguidning 1
Bevakning och säkerhet
Vardagsolyckor
Grundläggande vård och omsorg

Yrkespaket
Barnskötare/elevassistent
Funktionshinderområdet
Bad- och sporthallspersonal
Gyminstruktör
Väktare
Vård och Omsorg

Ämnesansvarig Cecilia Meynert
Nås via e-post: