Pedagogik‎ > ‎

Ämnesansvariga

Ämnesansvariga

Ämnesansvarig var tidigare namnet på den som var pedagogiskt ansvarig för kurser i Novo. Vi (Hermods) har under januari 2017 tagit bort denna roll och ersatt med nya roller. För information om vem du kontaktar, se nedan.

 

·        Om din fråga gäller uppgifter i din kurs, bedömning, dina resultat, examination så kontaktar du i din lärare via Novos meddelandefunktion.

·        Om din fråga är studerandeadministrativ och handlar om din studieplanering, antagning, avbrott, studiemedel eller andra frågor (t ex skrivtillfällen för prov och liknande) se under fliken Support i Novo samt Vanliga frågor. Hittar du inte ditt svar där ber vi dig kontakta Hermods Support. Länken för kontakt till Hermods Support har du också längst ner till höger på varje sida i Novo.

Hermods support hjälper även till med tekniska frågor gällande Adobe Connect.

·        Har du övergripande synpunkter på kursinnehåll, misstanke om fel på länk eller övrigt i din kurs eller på din/dina webblärare ber vi dig kontakta Hermods Support. Länken för kontakt till Hermods Support har du också längst ner till höger på varje sida i Novo.

 

·        Vill du framföra förbättringsförslag eller klagomål på undervisningens kvalitet, studiemiljön eller andra missförhållanden knutna till din utbildning kontaktar du studerandeombud@hermods.se.

 Om du är osäker på vem du ska kontakta så kan Hermods support hjälpa dig att hitta rätt person. Du når Hermods support på support@hermods.se eller telefon 010-142 10 00.