Kurslitteratur

Här hittar du kurslitteraturen till din kurs. Klicka på länken för att se vilka böcker du behöver.


Viktigt att tänka på när du köper eller lånar böcker:

  • Kontrollera att ISBN-numret på boken du köper är samma som står i kurs- och litteraturlistan, annars riskerar du att få fel upplaga.
  • Kontrollera vilken kursversion du läser. Varje kurs har en egen kursversion, och ibland är det olika böcker till olika kursversioner.

Är du osäker på vilken kursversion du läser? Logga in på Novo och se din kursversion under rubriken "Mina kurser".

Här finns en guide för att veta kursversion i Novo 


Här hittar du Kurs- och litteraturlistan