Kalendarium‎ > ‎

Nationella prov

Regeringen har beslutat att det nationella provet ska vara obligatoriskt inom Vuxenutbildningen. NP genomförs i kurserna:
  • Svenska 1
  • Svenska 3
  • Svenska som andraspråk 1
  • Svenska som andraspråk 3
  • Engelska 5
  • Engelska 6
  • Matematik 1a/1b/1c
  • Matematik 2b, medan huvudmannen beslutar om Matematik 2a/2c ska skrivas. Följ anvisningar från din kommun. 
  • Matematik 3b/3c
  • Matematik 4
Mer information om vad provet går ut på och hur det är upplagt finns på Skolverkets hemsida. 

Vanliga frågor

Varför ska jag skriva NP?
NP är obligatoriskt och ska ingå i kursen. NP är till för att betygssättningen ska bli likvärdig och för att du ska få ett rättvist betyg i kursen. Vid särskilda skäl kan du ansöka om dispens hos rektor. Olika kommuner har olika rutiner för NP, så se förteckningen till höger om information som berör dig.

När ska jag skriva NP?
Du bör skriva NP senast 1-2 veckor före ditt kursslut. Det bör vara ca en vecka mellan skrivtillfället och den tid du bokar för muntlig examination. Om du inte hittar något skrivtillfälle som passar kan du kontakta din studieledare (OBS! inte din webblärare!) för att se över studieplaneringen. Olika kommuner har olika rutiner för NP, så se informationen i högerkolumnen på den här sidan för information som berör dig. 

Hur får jag reda på mitt resultat? 
När ditt prov är rättat så ser du resultatet i din kurs i Novo. Obs! Din webblärare ser resultatet samtidigt och på samma ställe, så kontakta inte webbläraren om resultatet - om du inte ser resultatet så gör inte webbläraren det heller.

Hur hittar jag resultatet i Novo?
Logga in i Novo > klicka på fliken "Mina kurser" och sök upp din kurs där > klicka på knappen "Visa mer" så ser du resultatsammanställningen för kursen. 

Hur tungt väger NP för betyget?
NP är en del av betygsunderlaget och det finns ingen definition av hur stor del NP utgör. Instruktionen till läraren är att bedöma helheten vilket helt enkelt innebär att NP är en del av ditt betyg. En vanlig fråga är om NP höjer eller sänker betyget, men den frågan är felaktigt ställd eftersom du inte har något betyg förrän betyget beslutas när du har gått klart kursen. Läraren kan varken bortse från ett NP-resultat eller basera hela bedömningen på NP - läraren måste däremot göra en bedömning av hur dina samlade resultat uppfyller kursens kunskapskrav.  

Hermods genomför det nationella provet för elever i följande kommuner och/eller län (studerar du någon annanstans måste du kontakta Vuxenutbildningen i din kommun)!