Kalendarium‎ > ‎

Datum för prövning 2017

Är du folkbokförd i Göteborg, Kungsbacka, Uppsala, Västerås, Lund eller Stockholms regionen - får du kontakta vår personal på plats för att kontrollera datum för prövning.

Anmälan till prövning gör du hos din kommuns vuxenutbildning, där du är folkbokförd. 

Rekommenderade Prövningsdatum 2017

Januari

Onsdag 18 januari 2017

Februari

Onsdag 15 februari 2017

Mars

Onsdag 15 mars 2017

April

Onsdag 19 april 2017

Maj

Onsdag 10 maj 2017*

Juni

Onsdag 7 juni 2017

Juli

X

Augusti

Onsdag 16 augusti 2017

September

Onsdag 13 september 2017

Oktober

Onsdag 11 oktober 2017*

November

Onsdag 8 november 2017

December

Onsdag 6 december


* sista tillfället för den som avser att komplettera sin högskoleansökan