Kalendarium‎ > ‎

Datum för prövning 2016

Prövningsdatum 2016

Är du folkbokförd i Uppsala, Västerås, Lund och Stockholms regionen - får du kontakta vår personal på plats för att kontrollera datum för prövning! 

Anmälan till prövning gör du hos din kommuns vuxenutbildning, där du är folkbokförd. 

Rekommenderade Prövningsdatum 2016 

Onsdag 20 januari

Onsdag 17 februari

Onsdag 16 mars 

Onsdag 13 april

Onsdag 11 maj *

Onsdag 8 juni 

Onsdag 17 augusti

Onsdag 14 september

Onsdag 12 oktober 

Onsdag 9 november 

Onsdag 7 december 

* sista tillfället för den som avser att komplettera sin högskoleansökan