HLC:s ledning

Chef Hermods Lärcentrum  
Rektor Hermods vuxenutbildning

Marie Mether

Bitr. rektor och tf distanschef HLC

Per-Daniel Olsson 
040-641 63 38
per-daniel.olsson@hermods.se