Prövning

En prövning gör du för att visa att du har kunskaperna som krävs för att få ett godkänt betyg i kursen. Det ingår ingen undervisning i en prövning, utan enbart examinerande moment. I vår lärplattform Novo finns prövningskurser med information om rutinen för respektive kurs, men det är alltså enbart information kring hur själva prövningen går till och vad du behöver förbereda dig med - någon undervisning ingår inte i prövningen. 

Du kan läsa mer om prövningar hos Skolverket

Det ingår alltid en skriftlig del i prövningen, den görs på plats i din kommun. Denna skriftliga del bedöms därefter av en examinator och beroende på kurs sätts betyget direkt efter den skriftliga delen. I exempelvis språkkurser ingår alltid en muntlig del som görs om den skriftliga delen är godkänd. 

Vad som gäller för just den kurs du ska göra en prövning i kan du läsa om i prövningskursen i Novo. 

Anmälan till prövning

Är du folkbokförd i Göteborg, Kungsbacka, Uppsala, Västerås, Lund eller Stockholmsregionen - kontakta vår personal på plats för att kontrollera datum för prövning. Övriga, se tabell nedan. 

Anmälan till prövning gör du hos din kommuns vuxenutbildning, där du är folkbokförd. 

 Maj Onsdag 9 maj* 
 Juni Torsdag 7 juni
 Juli X
 Augusti Onsdag 15 augusti
 September Onsdag 12 september
 Oktober Onsdag 10 oktober*
 November Onsdag 7 november
 December Onsdag 5 december

* sista tillfället för den som avser att komplettera sin högskoleansökan